Views
4 years ago

Akademski curriculum vitae - Mašinski fakultet - untz

Akademski curriculum vitae - Mašinski fakultet - untz

Akademski curriculum vitae - Mašinski fakultet -

Akademski curriculum vitae Personalne informacije Ime I prezime Fikret Alić Adrese Ul. Krečanska 11/3/14 Telefoni 035 320 931 GSM: 061 844 564 Fax 035 320 921 E-mail/Web fikret.alic@untz.ba, fikret_alic@yahoo.com Državljanstvo Datum rođenja Pol Sadašnje radno mjesto/pozicija/zvanje BiH 24.08.1971. godine muški Mašinski fakultet / viši asistent / mr.sc. Radno iskustvo Datumi juni 2004 ÷ oktobar 2009. Pozicija / zanimanje / zvanje Mašinski fakultet Tuzla/ mr.sc/ viši asistent Osnovne odgovornosti I dužnosti Edukacija studenata i naučno istraživački rad Naziv poslodavca Univerzitet u Tuzli Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca Auditorne i laboratorijske vježbe Datumi mart 2001. ÷ juni 2004. Pozicija / zanimanje / zvanje Mašinski fakultet Tuzla/ dipl. Ing. mašinstva/ asistent Osnovne odgovornosti I dužnosti Edukacija studenata, naučno istraživački rad Naziv poslodavca Univerzitet u Tuzli Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca Auditorne i laboratorijske vježbe Datumi septembar 2000 ÷ maj 2001. Pozicija / zanimanje / zvanje Profesor fizike i mašinske grupe predmeta/ dipl.ing. mašinstva/ profesor Osnovne odgovornosti I dužnosti Edukacija učenika Naziv poslodavca Mješovita srednja škola Teočak Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca Osposobljavanje učenika tehničkog smjera III i IV stepena Strana 1 - Curriculum vitae Univerzitet u Tuzli

Akademski curriculum vitae - Mašinski fakultet - untz
Akademski curriculum vitae - untz
Akademski curriculum vitae - Rudarsko-geološko-građevinski ...
Akademski curriculum vitae Personalne ... - Univerzitet u Tuzli
Akademski curriculum vitae
curriculum vitae iculum vitae - LUMENS - Fakultet za menadžment u ...
Curriculum vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Curriculum vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Curriculum vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Europass-Curriculum Vitae - Medicinski fakultet
Europass-Curriculum Vitae - Medicinski fakultet
Europass-Curriculum Vitae - Medicinski fakultet
CURRICULUM VITAE - Institut Ekonomskih Nauka
Curriculum Vitae - Iwa-cons.com
Europass-Curriculum Vitae - Poljoprivredni fakultet u Osijeku
CURRICULUM VITAE - Građevinski Fakultet Univerziteta u Sarajevu
Curriculum Vitae Nenad Grubić - Građevinski Fakultet Univerziteta u ...
Zoran ogaš ŽIVOTOPIS Curriculum vitae - Medicinski fakultet, Split
Curriculum Vitae - Efsa.unsa.ba
Europass-Curriculum Vitae - Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Europass-Curriculum Vitae - Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Europass-Curriculum Vitae - Medicinski fakultet
Curriculum Vitae - branko.ch
Curriculum vitae - Innodraval
Curriculum Vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Curriculum Vitae - Medicinski fakultet Rijeka