Views
4 years ago

Akademski curriculum vitae - Mašinski fakultet - untz

Akademski curriculum vitae - Mašinski fakultet - untz

Naziv rada Institucija

Naziv rada Institucija na kojoj je rad izrađen Godina i mjesto Kratak sadržaj The influence of Coriolis force on flow proces of rotation radiator OIAV&DAAAM International Vienna & Scientifik and Technical Forum St.011-014, ISSN 1726-9679 2004, Mostar, BiH U ovom radu analiziran je uticaj Koriolisove sile na strujne procese rotacionog hladnjaka motora SUS. Rashladna tečnost motora SUS ulazi u centralni spremnik rotacionog hladnjaka, prolazi kroz cijevi ka periferiji rotacionog hladnjaka. Cijevi rotacionog hladnjaka rotiraju okomito na uzdužnu osu cijevi različitim brojevima obrtaja. Saglasno sa promjenom geometrijskih i kinematskih parametara uticaj Koriolisove sile na strujne procese rotacionog hladnjaka je različit. Komentar Naziv rada Institucija na kojoj je rad izrađen Godina i mjesto Kratak sadržaj State identification of turbulent gas flow in induced draft fan OIAV&DAAAM International Vienna & Scientifik and Technical Forum St.007-010, ISSN 1726-9679 2004, Mostar,BiH Strujanje dimnih plinova u ventilatorskim postrojenjima za odvođenje produkata sagorijevanja je po pravilu turbulentno i veoma složeno sa zonama recikulacije i vrtloženja. Kretanje čestica fluida u turbulentnoj struji u principu nije moguće predvidjeti bez prethodnih detaljnih saznanja o strukturi turbulencije. Zbog toga je detaljno proučavanje strujanja fluida kroz ventilatorsko postrojenje dimnih plinova od velikog značaja za proces konstruisanja ventilatora kao i za pronalaženje optimalnih uslova rada Komentar Naziv rada Institucija na kojoj je rad izrađen Godina i mjesto Kratak sadržaj Hladjenje statorskog dijela turbine turbopunjača komprimiranim zrakom CIMOSov dan raziskav St.136-140, ISBN-10 961-91902-0-3 2006. Kopar, Slovenija U ovom radu se razmatra mogućnost hlađenja turbopunjača komprimiranim zrakom iz kompresorskog dijela turbopunjača, te se navode preduslovi koje je neophodno ispuniti da bi se takav način hlađenja mogao primijeniti. Osim hlađenja, postiglo bi se i odvođenje nepoželjnih čestica produkata sagorijevanja sa zakretnog mehanizma te bi se na taj način onemogućilo taloženje produkata sagorijevanja za navedeni mehanizam produžavajući vijek trajanja i pouzdanost zakretnog mehanizma i turbopunjača općenito. Komentar Naziv rada Institucija na kojoj je rad izrađen Godina i mjesto Kratak sadržaj CFD analiza strujanja dimnih plinova kroz statorski dio turbine turbopunjača CIMOSov dan raziskav St.176-180, ISBN-978-961-91902-1-0 2007. Kopar, Slovenija Za povećanje efikasnosti rada turbopunjača pri nižim brojevima obrtaja motora, postavljaju se pogonske turbine sa usmjeravajućim pokretnim lopaticama. One imaju zadatak da usmjeravaju struju ispušnih plinova na lopatice pogonske turbine kako bi se najbolje iskoristio raspoloživi pritisak struje ispuha te poboljšalo prednabijanje i pri nižim brojevima obrtaja. Radi eliminisanja nekih negativnosti u radu, u kasnijoj fazi izvedbe, pojedini proizvođači u konstrukciju turbine ugrađuju „insert“. Da bi se dobila jasnija predstava o fenomenu strujanja između usmjeravajućih lopatica, te uticaja „inserta“ na sliku strujanja dimnih plinova u statorskom dijelu turbine, potrebno je napraviti detaljnu CFD analizu. Komentar Strana 4 - Curriculum vitae Univerzitet u Tuzli

Odabrane publikacije i prezentacije Naziv publikacije Autori Izdavač, godina i mjesto Kratak sadržaj Navesti ključne publikacije i prezentacije za izborno zvanje, status i utvrđene kompetencije Komentar Odabrani projekti i prezentacije Naziv Bewertung eines PIM –Wärme-tauschers durch Entropieproduktion,- ERP-Projektes, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Autori Izdavač, godina i mjesto 2001-2002. godina , Lehrstuhl für Strömungsmechanik Friedrich – Alexander-Universität Erlangen- Nürnberg und der Maschinenbaufakultät der Universität Sarajevo Kratak sadržaj Ovaj projekat je baziran na istraživanju, optimiziranju i usavršavanju cijevno orebrenih izmjenjivačkih jedinica. Orebrenje je izvršeno na vanjskoj površini cijevi, rebra su u obliku specijalno profilirane žice. Matematsko modeliranje, eksperimentalno ispitivanje dali su dobru podlogu za optimiziranje ovakvih izmjenjivačkih jedinica. Optimiziranje je zasnovano na iznalaženju minimalno generisane entropije ovog izmjenjivača topline. Komentar Priznanja i nagrade Naziv Zlatne, srebrene i bronzane medalje i plakete ( ukupno 7 ) za patentno rješenje: ˝Obrtni električni grijač fluida˝ Institucija Međunarodni žiri i institucije Povod (razlog) Međunarodni sajam inovacija, proizvoda i tehnologija - 2007. godine : Moskva, Ženeva, Pariz, Varšava, Nirnmberg, Strazbur Kratak opis Obrtni električni grijač fluida je tako koncipiran da potopljeni električni grijač rotira unutar fluida različitim ugaonim brzinama čime intezificira izmjenu topline, skraćuje vrijeme zagrijavanja fluida i time smanjuje potrošnju električne energije. Ovo patentno rješenje može biti implementiran kako u bijeloj tehnici tako i u industriji. Komentar Naziv Zlatne, srebrene i bronzane medalje i plakete ( ukupno 11 ), Specijalno priznanje Patentnog Zavoda Južne Koreje, Specijalno priznanje državnog Zavoda Poljske za razvoj poduzetništva, Grand Prix na međinarodnom sajmu inovacija u Moskvi za patentno rješenje: ˝ Eko filterski sistem motora SUS ˝ Institucija Međunarodni žiri i institucije, Patentni zavod Južne Koreje, državna agencija Poljske za razvoj poduzetništva Povod (razlog) Međunarodni sajam inovacija, proizvoda i tehnologija – 2008. godine : Moskva, Ženeva, Pariz, Varšava, Nirnmberg, Strazbur, Kuala Lumpur, Sužu – Kina, Seul, Zagreb, Novi Sad Kratak opis Eko filterski sistem motora SUS ili komercijalno ( Usisivač prečistač ispušnih plinova ) je poseban uređaj koji se instalira na motorna vozila, s ciljem da usisa i prečisti zagađeni zrak neposredno iznad Strana 5 - Curriculum vitae Univerzitet u Tuzli

Akademski curriculum vitae - Mašinski fakultet - untz
Akademski curriculum vitae - untz
Akademski curriculum vitae - Rudarsko-geološko-građevinski ...
Akademski curriculum vitae Personalne ... - Univerzitet u Tuzli
Akademski curriculum vitae
curriculum vitae iculum vitae - LUMENS - Fakultet za menadžment u ...
Curriculum vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Curriculum vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Curriculum vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Europass-Curriculum Vitae - Medicinski fakultet
Europass-Curriculum Vitae - Medicinski fakultet
Europass-Curriculum Vitae - Medicinski fakultet
Curriculum Vitae - Iwa-cons.com
CURRICULUM VITAE - Institut Ekonomskih Nauka
Europass-Curriculum Vitae - Poljoprivredni fakultet u Osijeku
CURRICULUM VITAE - Građevinski Fakultet Univerziteta u Sarajevu
Curriculum Vitae Nenad Grubić - Građevinski Fakultet Univerziteta u ...
Zoran ogaš ŽIVOTOPIS Curriculum vitae - Medicinski fakultet, Split
Curriculum Vitae - Efsa.unsa.ba
Europass-Curriculum Vitae - Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Europass-Curriculum Vitae - Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Europass-Curriculum Vitae - Medicinski fakultet
Curriculum Vitae - branko.ch
Curriculum vitae - Innodraval
Curriculum Vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Curriculum Vitae - Medicinski fakultet Rijeka