Views
3 years ago

Akademski curriculum vitae - Mašinski fakultet - untz

Akademski curriculum vitae - Mašinski fakultet - untz

Komentar saobraćajnica.

Komentar saobraćajnica. Također, jedna od funkcija ovog uređaja je da ozvježi zagađeni zrak čineći ga bogatijim negativnim ionima. Na takav načim, bez povećanja utroška goriva motorna vozila imaju i drugu, ekološku funkciju. Ovaj uređaj ima opciju samočišćenja i sprovedbe iona u ispušnu cijev motornog vozila. Naziv Zlatna medalja i plaketa za patentno rješenje: ˝Konvektivno ionska rashladna jedinica˝ Institucija Međunarodni žiri u Ženevi Povod (razlog) Međunarodni sajam inovacija, proizvoda i tehnologija – april 2009. godina : Ženeva Kratak opis Konvektivno ionska rashladna jedinica je tako koncipiran izmjenjivač topline koji se instalira na procesore, odnosno unutar elektroničkih uređaja s ciljem da brzo i efikasno odvede toplinu, a prostor oko elektroničkog sklopa učini svježijim i zdravijim. Zajedničkim djelovanjem, metalne pjene, ionizatora, ventilatora i kotrljajućih valjaka ( kao opcija) maksimalno je intezificirana izmjene topline, smanjena masa rashladne jedinice, a uređaj je potpuno bešuman. Komentar Članstvo u strukovnim udruženjima Naziv udruženja / asocijacije Kratak opis udruženja / asocijacije Adresa asocijacije / web reference Pozicija u asocijaciji Komentar Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine Asocijacija je oformljeno s ciljem da promovira i afirmira inovacije iz Bosne i Hercegovine na domaćim i međunarodnim sajmovima inovacija, novih proizvoda i tehnologija. Također, zadatak ove asocijacije je popularizuje inventivno istraživačke podhvate u Bosni i Hercegovini. Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo Član Učešće u nastavnom procesu U zvanju asistenta / višeg asistenta U zvanju docenta U zvanju vanrednog profesora U zvanju docenta Ostalo Od 2001. do 2009. godine u zvanju asistenta odnosno višeg asistenta obavljao sam nastavu na sljedećim predmetima: Novi materijali, Konstrukcioni materijali, Termodinamika , Parni Kotlovi, Energetski sistemi, Revitalizacija energetskih sistema, Mjerenje i kontrola, Motori i motorna vozila, Mentorstva na izradi magistarskih i doktorskih radova Magistarski radovi Doktorski radovi Nabrojati imena kandidata, naziv teme, instituciju i godinu Strana 6 - Curriculum vitae Univerzitet u Tuzli

Istraživački projekti i studije Okončani projekti Nabrojati projekte, navesti invenstitora, vrijeme, budžet i kratak sadržaj svakog od projekata - Analiza strujnih procesa rotacionih automobilskih hladnjaka, Federalno ministarstvo za obrazovanje i nauku, 2003.god., Sarajevo. U toku realizacije ovog projektaje analiziran je uticaj Koriolisove sile na strujne procese rotacionog hladnjaka motora SUS preko matematičkog modela, kao sam sistem prenosa toplote sa vode na vazduh. Rashladna tečnost motora sa unutrašnjim sagorjevanjem ulazi u centralni spremnik rotacionog hladnjaka i prolazi kroz cijevi ka periferiji. Cijevi rotacionog hladnjaka rotiraju okomito na uzdužnu osu cijevi različitim brojevima obrtaja. Saglasno sa promjenom geometrijskih i kinematskih parametara, uticaj Koriolisove sile na strujne procese rotacionog hldnjaka je različit. Da bih se praktično mogla dokazati primjena rezultata dobijenih matematičkim modeliranjem na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli napravljena je laboratorija. - Numeričko modeliranje strujnih procesa rotacionih automobilskih hladnjaka“, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, 2007. – voditelj projekta. Cilj ovog istraživanja je ustanoviti prednosti rotirajućih orebrenih cijevi, u odnosu na iste koje miruju, sa termodinamičkog i hidrauličkog aspekta. Time bi se pokazala i opravdanost primjene rotacionih hladnjaka kao izmjenjivača topline prvenstveno u automobilskoj, a i u drugim granama industrije. Da bi se došlo do optimalnog rješenja rotacionog hladnjaka neophodno bi bilo načiniti i odgovarajući numerički model rotacionog hladnjaka - Izrada prototipa numerički dobijenog optimalnog rješenja rotacionog automobilskog hladnjaka i daljnja eksperimentalna istraživanja”, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, 2007. - voditelj projekta. Koristeći rezultate numeričkog modeliranja i prethodnih ekeperimentalnih istraživanja došlo se do optimalnih geometrijskih veličina rotacionog automobilskog hladnjaka. Kroz ovaj projekat, uz pomoć metode rapid prototypinga, izrađen je prototip dobijenog optimalnog rješenja rotacionog automobilskog hladnjaka, na kojem su vršena daljnja eksperimentalna istraživanja. Tekući projekti Eko filterski sistem motora SUS – Federalno ministrstvo okoliša i turizma, novembar 2008. ÷ april 2009. Planirani projekti (očekivani, u pripremi) Studija izvodljivosti – Eko filterski sistem motora SUS- Federalno ministarstvo okoliša i turizma Personalne vještine i kompetencije Maternji jezik Drugi jezici bosanski Razumijevanje Govor Pisanje Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govor Engleski 3 4 3 3 4 Ruski 3 3 3 3 3 Njemački 2 2 2 2 2 Strana 7 - Curriculum vitae Univerzitet u Tuzli

Akademski curriculum vitae - Mašinski fakultet - untz
curriculum vitae - Paco Santana
Akademski curriculum vitae - untz
Akademski curriculum vitae - Rudarsko-geološko-građevinski ...
Akademski curriculum vitae Personalne ... - Univerzitet u Tuzli
Akademski curriculum vitae
curriculum vitae iculum vitae - LUMENS - Fakultet za menadžment u ...
Curriculum vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Curriculum vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Curriculum vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Curriculum Vitae - Efsa.unsa.ba
Curriculum Vitae - Iwa-cons.com
Europass-Curriculum Vitae - Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Europass-Curriculum Vitae - Medicinski fakultet
Europass-Curriculum Vitae - Medicinski fakultet
Europass-Curriculum Vitae - Medicinski fakultet
Europass-Curriculum Vitae - Medicinski fakultet
CURRICULUM VITAE - Institut Ekonomskih Nauka
CURRICULUM VITAE - Građevinski Fakultet Univerziteta u Sarajevu
Curriculum Vitae Nenad Grubić - Građevinski Fakultet Univerziteta u ...
Zoran ogaš ŽIVOTOPIS Curriculum vitae - Medicinski fakultet, Split
Curriculum Vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Curriculum Vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Curriculum Vitae - Medicinski fakultet Rijeka
Europass-Curriculum Vitae - Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Europass-Curriculum Vitae - Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Europass-Curriculum Vitae - Poljoprivredni fakultet u Osijeku