Views
4 years ago

Download cijelog kataloga u pdf formatu (11 MB) - Mobil.hr

Download cijelog kataloga u pdf formatu (11 MB) - Mobil.hr

MOBIL_43_50.qxd

MOBIL_43_50.qxd 19.9.2005 17:26 Page 46 M O B I T E L I NOKIA 3200 NOKIA 3220 NOKIA 3230 NOKIA 3300 NOKIA 3310 FREKVENCIJE (MHz) DIMENZIJE (mm) MASA (g) VRSTA I KAPACITET BATERIJE (mAh) BATERIJA: ČEKANJE / RAZGOVOR (h) ZASLON: REZOLUCIJA (px) / BROJ BOJA KAPACITET IMENIKA / MEMORIJA (MB) KOLIČINA ZRAČENJA - SAR (W/kg) HR T9 / HR IZBORNIK WAP / MMS / E-MAIL GPRS PRIJEM + SLANJE / EDGE BLUETOOTH / INFRACRVENI PORT KAMERA (MAKSIMALNA REZOLUCIJA) MP3 / FM PRIJAMNIK / VIDEO JAVA / POLIFONE MELODIJE GLAS. BIRANJE / UPRAVLJANJE / DIKTAFON ALARM / KALKULATOR / ORGANIZER DODATNO TESTIRANO U MOBILU BROJ INFORMACIJE TELEFON CIJENA 900/1800/1900 107 X 45 X 21 90 LIION, 780 288/4 128 X 128 / 4096 256 / 1 0.79 - / + + / + / - 3+1 / + - / + 352X288 - / + / - +/+ - / - / + + / + / + SVJETILJKA 44 MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 1399 kn 900/1800/1900 104.5 X 44 X 19 86 LIION, 750 350/3.5 128 X 128 / 65000 500 / 2.5 - - / + + / + / + 4+2 / + - / - 640X480 - / - / + +/+ + / - / + + / + / + SVJETLOSNO KUĆIŠTE 55 MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 1598 kn 900/1800/1900 109 X 49 X 19 110 LIION, 760 150 / 4 176 X 208 / 65000 - - - / + + / + / + 4+2 / + + / - 1152X864 + / + / + + / + + / + / + + / + / + MMC 32 MB, PTT - MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 NIJE FORMIRANA 900/1800 114 X 63 X 20 125 LIION, 750 230 / 3.5 128 X 128 / 4096 300 / 4.5 - - / + + / + / - 3+1 / - - / + OPCIJA + / + / - + / + + / + / - + / + / + MMC 40-41 MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 2399 kn 900/1800 113 X 48 X 22 133 NIMH, 900 260/4 84 X 48 / 1 100 / - - - / + - / - / - - / - - / - - - / - / - - / - + / - / - + / + / + PROMJENA MASKI 9 MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 699 kn NOKIA 3410 NOKIA 3510i NOKIA 3660 NOKIA 5140 NOKIA 6020 FREKVENCIJE (MHz) DIMENZIJE (mm) MASA (g) VRSTA I KAPACITET BATERIJE (mAh) BATERIJA: ČEKANJE / RAZGOVOR (h) ZASLON: REZOLUCIJA (px) / BROJ BOJA KAPACITET IMENIKA / MEMORIJA (MB) KOLIČINA ZRAČENJA - SAR (W/kg) HR T9 / HR IZBORNIK WAP / MMS / E-MAIL GPRS PRIJEM + SLANJE / EDGE BLUETOOTH / INFRACRVENI PORT KAMERA (MAKSIMALNA REZOLUCIJA) MP3 / FM PRIJAMNIK / VIDEO JAVA / POLIFONE MELODIJE GLAS. BIRANJE / UPRAVLJANJE / DIKTAFON ALARM / KALKULATOR / ORGANIZER DODATNO TESTIRANO U MOBILU BROJ INFORMACIJE TELEFON CIJENA 900/1800 115 X 49 X 22.5 114 LI-ION, 900 240/4 84 X 48 / 1 200 / - 0.81 + / + + / - / - - / - - / - - - / - / - + / - + / - / - + / + / + JAVA 28 MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 799 kn 900/1800 118 X 50 X 17 106 LI-ION, 950 310/4.5 96 X 64 / 4096 200 / - 0.83 - / + + / + / - 3+1 / - - / - - - / - / - + / + + / - / - + / + / + MMS PORUKE 34 MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 896 kn 900/1800/1900 130 X 57 X 26 130 LIION, 850 200 / 4 176 X 208 / 65000 MEM / 3.4 + MMC - - / + + / + / + 4+1 / - + / + 640X480 + / - / + + / + + / - / + + / + / + MMC KARTICA 51 MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 2799 kn 900/1800/1900 107 X 47 X 24 101 LIION, 760 300/5 128 X 128 / 4096 500 / 4 - - / + + / + / + 4+1 / - - / + 640X480 - / + / + + / + + / + / + + / + / + GPS DODATAK, PTT 54 MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 2499 kn 900/1800/1900 106 X 44 X 20 90 LIION, 760 330 / 3 128 X 128 / 65000 - - - / + + / + / + 4+2 / + - / - 640X480 - / - / + + / + + / + / + + / + / + PTT - MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 NIJE FORMIRANA 46 KATALOG 2005. WWW.MOBIL.HR | CAFE.MOBIL.HR

MOBIL_43_50.qxd 19.9.2005 17:26 Page 47 M O B I T E L I NOKIA 6100 NOKIA 6170 NOKIA 6220 NOKIA 6230 NOKIA 6260 FREKVENCIJE (MHz) DIMENZIJE (mm) MASA (g) VRSTA I KAPACITET BATERIJE (mAh) BATERIJA: ČEKANJE / RAZGOVOR (h) ZASLON: REZOLUCIJA (px) / BROJ BOJA KAPACITET IMENIKA / MEMORIJA (MB) KOLIČINA ZRAČENJA - SAR (W/kg) HR T9 / HR IZBORNIK WAP / MMS / E-MAIL GPRS PRIJEM + SLANJE / EDGE BLUETOOTH / INFRACRVENI PORT KAMERA (MAKSIMALNA REZOLUCIJA) MP3 / FM PRIJAMNIK / VIDEO JAVA / POLIFONE MELODIJE GLAS. BIRANJE / UPRAVLJANJE / DIKTAFON ALARM / KALKULATOR / ORGANIZER DODATNO TESTIRANO U MOBILU BROJ INFORMACIJE TELEFON CIJENA 900/1800/1900 102 X 44 X 13.5 76 LIION, 750 300/3 128 X 128 / 4096 300 / 0.7 0.6 - / + + / + / - 3+1 / - - / + OPCIJA - / - / - + / + - / - / - + / + / + 35 MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 1399 kn 900/1800/1900 88 X 46 X 22 121 LIION, 760 270 / 4 128X160/65000 255 / - - - / + + / + / + 4+1 / + - / - 640X480 - / - / + + / + + / + / + + / + / + PTT - MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 2999 kn 900/1800/1900 107 X 45 X 19 92 LIION, 720 300 / 5 128 X 128 / 4096 500 / 4 - - / + + / + / + 3+1 / + - / + 352X288 - / + / + + / + + / + / + + / + / + BLUETOOTH OPCIJA 44 MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 2299 kn 900/1800/1900 103 X 44 X 20 97 LIION, 850 300 / 5 128 X 128 / 65000 1000 / 8.8 + MMC - - / + + / + / + 4+2 / + + / + 640X480 + / + / + + / + + / + / + + / + / + MMC 32 MB 50 MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 2847 kn 900/1800/1900 102 X 49 X 23 125 LIION, 760 150 / 4 176 X 208 / 65000 MEM / 6 + MMC 1.01 - / + + / + / + 4+1 / - + / + 640X480 + / + / + + / + + / + / + + / + / + MMC 32 MB, PPT 56 MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 3599 kn NOKIA 6600 NOKIA 6610i NOKIA 6630 NOKIA 6670 NOKIA 6810 FREKVENCIJE (MHz) DIMENZIJE (mm) MASA (g) VRSTA I KAPACITET BATERIJE (mAh) BATERIJA: ČEKANJE / RAZGOVOR (h) ZASLON: REZOLUCIJA (px) / BROJ BOJA KAPACITET IMENIKA / MEMORIJA (MB) KOLIČINA ZRAČENJA - SAR (W/kg) HR T9 / HR IZBORNIK WAP / MMS / E-MAIL GPRS PRIJEM + SLANJE / EDGE BLUETOOTH / INFRACRVENI PORT KAMERA (MAKSIMALNA REZOLUCIJA) MP3 / FM PRIJAMNIK / VIDEO JAVA / POLIFONE MELODIJE GLAS. BIRANJE / UPRAVLJANJE / DIKTAFON ALARM / KALKULATOR / ORGANIZER DODATNO TESTIRANO U MOBILU BROJ INFORMACIJE TELEFON CIJENA 900/1800/1900 109 X 58 X 24 125 LIION, 850 140 / 2 176 X 208 / 65000 MEM / 6 + MMC 0.8 - / + + / + / + 3+1 / - + / + 640X480 + / - / + + / + + / + / + + / + / + MMC 45 MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 2899 kn 900/1800/1900 106 X 44 X 18 87 LIION, 750 400 / 5 128 X 128 / 4096 500 / 4 - - / + + / + / - 3+1 / - - / + 352X288 - / + / + + / + - / - / - + / + / + - 52-53 MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 1899 kn 900/1800/1900 110 X 60 X 21 127 LIION, 900 220 / 3 176 X 208 / 65000 MEM / 10 + MMC - - / + + / + / + 4+2 / + + / - 1280X960 + / + / + + / + + / + / + + / + / + WCDMA, MMC 64 MB - MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 5197 kn 900/1800/1900 107 X 53 X 20 118 LIION, 850 250 / 4 176 X 208 / 65000 MEM / 8 + MMC - - / + + / + / + 3+1 / - + / - 1152X864 + / - / + + / + + / + / + + / + / + MMC 64 MB 59 MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 3999 kn 900/1800/1900 122 X 55 X 23 122 LIION, 1000 320 / 6 128 X 128 / 4096 500 / 3.5 - - / + + / + / + 3+1 / + + / + - - / + / - + / + + / + / + + / + / + QWERTY TIPKOVNICA 51 MOBIS ELECTRONIC 01/6188-511 2299 kn WWW.MOBIL.HR | CAFE.MOBIL.HR KATALOG 2005. 47

Download cijelog kataloga u pdf formatu (11 MB - Mobil.hr
Download Test Kataloga 2006 - Mobil.hr
Download u PDF formatu - Moja Sana
PDF formatu (2.3 Mb) - Kapucini
Download magazina u PDF formatu - Nolimit.ba
Download (pdf 11 MB) - Böhm–extruplast sro
preuzmite glasnik u pdf formatu - Vijeće crnogorske nacionalne ...
Preuzmi katalog u PDF formatu (40 MB) - Hrvatski hidrografski institut
Stil & Elan magazin u pdf formatu - Ina
Preuzmite kompletan časopis broj 2 u PDF formatu - Portal kulture ...
Preuzmite kompletan časopis broj 3 u PDF formatu - Portal kulture ...
Časopis u pdf formatu (6 MB) - Medicinski fakultet - Sveučilište u ...
Pogledajte/preuzmite dokument u pdf formatu - Milan Blagojević
Download (PDF - 3.9 MB) - Hotel am Zoo
Download (PDF, 0.1 MB) - Volta Edelstahl Gmbh
media-schränke katalog pdf download (0,9 mb - Schnepel
Download 16.2 MB, PDF-Datei - AL-KO Garten + Hobby
Download 10.5 MB, PDF-Datei - AL-KO Garten + Hobby
Download 12 MB, PDF-Datei - AL-KO Garten + Hobby
Download (pdf 2 MB) - Böhm–extruplast sro
Download kataloga u PDF formatu (9365.73 Kb) - Kanjer klima
Download pdf kataloga - Atlas
Preuzmite bilten u .pdf formatu (1,7 Mb) - Gradska knjižnica Marka ...
Vodič za studente (u pdf formatu, 9,31 MB) - HR
Katalog opreme u PDF formatu možete skinuti ovdje ! - 4,5 MB
Preuzmite aranzman u PDF formatu - Euroturs
Preuzmite aranzman u PDF formatu - Euroturs
Preuzmite brošuru u PDF formatu
Katalog u PDF formatu - BeSafe