Views
3 years ago

Download cijelog kataloga u pdf formatu (11 MB) - Mobil.hr

Download cijelog kataloga u pdf formatu (11 MB) - Mobil.hr

MOBIL_51_58.qxd

MOBIL_51_58.qxd 20.9.2005 22:52 Page 56 M O B I T E L I SENDO M550 SENDO M570 SENDO P600 SENDO S360 SENDO S600 FREKVENCIJE (MHz) DIMENZIJE (mm) MASA (g) VRSTA I KAPACITET BATERIJE (mAh) BATERIJA: ČEKANJE / RAZGOVOR (h) ZASLON: REZOLUCIJA (px) / BROJ BOJA KAPACITET IMENIKA / MEMORIJA (MB) KOLIČINA ZRAČENJA - SAR (W/kg) HR T9 / HR IZBORNIK WAP / MMS / E-MAIL GPRS PRIJEM + SLANJE / EDGE BLUETOOTH / INFRACRVENI PORT KAMERA (MAKSIMALNA REZOLUCIJA) MP3 / FM PRIJAMNIK / VIDEO JAVA / POLIFONE MELODIJE GLAS. BIRANJE / UPRAVLJANJE / DIKTAFON ALARM / KALKULATOR / ORGANIZER DODATNO TESTIRANO U MOBILU BROJ INFORMACIJE TELEFON CIJENA 900 / 1800 108 X 45 X 20 MM 83 LI-ION 450 / 7 128 X 128 / 65.536 250 / 3.7 - - / - + / + / - 4+1 / - - / - 640X480 - / - / - + / - - / - / - + / - / - IMAGE EDITOR - SABO 01 / 3643-939 NA UPIT 900/1800 82 X 45 X 20 77 LI ION 300 / 5 128 X 128 / 4.096 500 / - 0.85 - / + +/-/- 4+1 -/- - -/-/- - / + -/-/- +/-/- - 45 SABO 01 / 3643-939 NA UPIT 900/1800 82X45X20 77 LI-ION 600MAH 400/5 128X128/65,536 250/3.7MB - -/+ +/+/- -/- -/- - -/-/- +/16 TONSKE -/-/- +/+/- VANJSKI ZASLON - SABO 01 / 3643-939 NA UPIT 900/1800 108 X 45 X 19 MM 83 G LI-ION 400/7 128X128/65,536 250/2MB - -/- + / + / - + / - - / - - - / - / - - / 16 TONSKE -/-/- +/+/- IZMJENJIVA MASKICA - SABO 01 / 3643-939 NA UPIT 900 / 1800 108 X 45 X 20 MM 83 LI-ION 450 / 7 128 X 128 / 65.536 250 / 3.7 - - / - + / + / - 4+1 / - - / - 640X480 - / - / - + / - - / - / - + / - / - IMAGE EDITOR - SABO 01 / 3643-939 NA UPIT SIEMENS M55 SIEMENS ST55 SIEMENS A57 SIEMENS C60 SIEMENS MC60 FREKVENCIJE (MHz) DIMENZIJE (mm) MASA (g) VRSTA I KAPACITET BATERIJE (mAh) BATERIJA: ČEKANJE / RAZGOVOR (h) ZASLON: REZOLUCIJA (px) / BROJ BOJA KAPACITET IMENIKA / MEMORIJA (MB) KOLIČINA ZRAČENJA - SAR (W/kg) HR T9 / HR IZBORNIK WAP / MMS / E-MAIL GPRS PRIJEM + SLANJE / EDGE BLUETOOTH / INFRACRVENI PORT KAMERA (MAKSIMALNA REZOLUCIJA) MP3 / FM PRIJAMNIK / VIDEO JAVA / POLIFONE MELODIJE GLAS. BIRANJE / UPRAVLJANJE / DIKTAFON ALARM / KALKULATOR / ORGANIZER DODATNO TESTIRANO U MOBILU BROJ INFORMACIJE TELEFON CIJENA 900/1800/1900 101 X 46 X 21 83 LI-ION 700 250 / 5 101 X 80 / 4.096 500 / 1.8 MB 0.64 - / + +/+/+ 4+1 -/- OPCIJA -/-/- + / + +/+/+ +/+/+ OTPORNO KUĆIŠTE 42 SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 - 900/1800 99 X 47 X 22 87 LI-ION 750 140 / 4.5 120 X 160 / 65.536 255 / 3.6 MB - - / + +/+/+ 4+2 -/- 640 X 480 -/-/- - / + +/+/+ +/+/+ - 45 HT MOBILE 098 / 15 50 1.999 kn 90/1800 103 X 46 X 21.5 84 LI-ION 700 MAH 250/5 101 X 64/- 50/- - -/- +/-/- -/- -/- - -/-/- -/+ -/-/- +/+/+ - - SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 - 900/1800/1900 110 X 47 X 23 85 LI-ION 700 250 / 6 101 X 80 / 4.096 100 / 1.87 MB 0.67 - / + +/+/- 4+1 -/- OPCIJA -/-/- + / + -/-/- +/+/- - 45 SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 741 kn 900/1800/1900 110 X 46 X 21 86 LI-ION 700 250 / 6 101 X 80 / 4.096 100 / 1 MB - - / + +/+/+ 4+1 -/- 352 X 288 -/-/- + / + +/+/- +/+/+ - 46 SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 1.147 kn 56 KATALOG 2005. WWW.MOBIL.HR | CAFE.MOBIL.HR

MOBIL_51_58.qxd 20.9.2005 22:52 Page 57 M O B I T E L I SIEMENS ST60 SIEMENS C62 SIEMENS CF62 SIEMENS A65 SIEMENS C65 FREKVENCIJE (MHz) DIMENZIJE (mm) MASA (g) VRSTA I KAPACITET BATERIJE (mAh) BATERIJA: ČEKANJE / RAZGOVOR (h) ZASLON: REZOLUCIJA (px) / BROJ BOJA KAPACITET IMENIKA / MEMORIJA (MB) KOLIČINA ZRAČENJA - SAR (W/kg) HR T9 / HR IZBORNIK WAP / MMS / E-MAIL GPRS PRIJEM + SLANJE / EDGE BLUETOOTH / INFRACRVENI PORT KAMERA (MAKSIMALNA REZOLUCIJA) MP3 / FM PRIJAMNIK / VIDEO JAVA / POLIFONE MELODIJE GLAS. BIRANJE / UPRAVLJANJE / DIKTAFON ALARM / KALKULATOR / ORGANIZER DODATNO TESTIRANO U MOBILU BROJ INFORMACIJE TELEFON CIJENA 900/1800 98 X 49 X 20 87 LI-ION 750 140 / 4.5 120 X 160/ 65.536 255 / 3.5 MB 0.47 - / + +/+/+ 4+2 +/+ 640 X 480 -/-/- + / 40 TONSKA +/+/+ +/+/+ 4X ZOOM 52-53 SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 - 900/1800/1900 101 X 44 X 20 85 LI-ION 630 250 / 4.5 128 X 128 / 4.096 500 / 1.6 MB 0.72 - / + +/+/+ 4+1 -/- OPCIJA -/-/- - / 16 TONSKA -/-/+ +/+/+ - 50 SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 839 kn 900/1800/1900 82 X 45 X 22 85 LI-ION 600 220 / 4 130 X 130 / 65.536 500 / 1.56 MB 0.75 - / + +/+/- 4+2 -/- OPCIJA -/-/- + / 16 TONSKA +/+/+ +/+/+ - 54 SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 1.017 kn 900/1800/1900 101 X 45 X 19 76 LI-ION 700 MAH -/- 101 X 80/4096 -/- - -/- +/+/- 4+1/- -/- - -/-/- +/+ -/-/- +/+/+ - - SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 - 900/1800/1900 105 X 45 X 16 86 LI-ION 250/6 130 X 130/ 65.635 14/10 - -/- +/+/- 4+1/- -/+ 352 X 288 -/-/- +/+ -/-/- +/+/+ USB - SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 - SIEMENS CFX65 SIEMENS CX65 SIEMENS M65 SIEMENS S65 SIEMENS SF65 FREKVENCIJE (MHz) DIMENZIJE (mm) MASA (g) VRSTA I KAPACITET BATERIJE (mAh) BATERIJA: ČEKANJE / RAZGOVOR (h) ZASLON: REZOLUCIJA (px) / BROJ BOJA KAPACITET IMENIKA / MEMORIJA (MB) KOLIČINA ZRAČENJA - SAR (W/kg) HR T9 / HR IZBORNIK WAP / MMS / E-MAIL GPRS PRIJEM + SLANJE / EDGE BLUETOOTH / INFRACRVENI PORT KAMERA (MAKSIMALNA REZOLUCIJA) MP3 / FM PRIJAMNIK / VIDEO JAVA / POLIFONE MELODIJE GLAS. BIRANJE / UPRAVLJANJE / DIKTAFON ALARM / KALKULATOR / ORGANIZER DODATNO TESTIRANO U MOBILU BROJ INFORMACIJE TELEFON CIJENA 900/1800/1900 108 X 46 X 18 90 LI-ION 750 300 / 5 132 X 176 / 65.536 MEM / 11 MB - - / + +/+/+ 4+2 -/+ 640 X 480 -/-/+ + / + -/-/+ +/+/+ - 54 SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 1.570 kn 900/1800/1900 109 X 49 X 19 104 LI-ION 750 300 / 6.5 132 X 176 / 65.536 1000 / 10.32 MB 0.88 - / + +/+/+ 4+1 -/+ 640 X 480 -/-/+ + / 40 TONSKA -/-/+ +/+/+ - 54 SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 2.012 kn 900/1800 85 X 48 X 23 88 LI-ION 600 MAH 200/3,20 128 X 160/ 65.635 250*14/4 - -/- +/+/+ 4+1/- -/+ 640X480 -/-/- +/+ -/-/+ +/+/+ USB, FLASH - SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 - 900/1800/1900 109 X 48 X 18 98 LI-ION 750 250 / 6 132 X 176 / 65.536 1000 / 10+MMC (32 MB) 0.48 - / + +/+/+ 4+2 +/- 1280 X 960 -/-/+ + / 40 TONSKA -/-/+ +/+/+ 1.3 MPIX KAMERA 55 SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 2.719 kn 900/1800 91 X 44 X 23 MM 97 LI-ION 660 MAH 400/4 128 X 160/65.635 500/18 - -/- +/+/+ 4+1/- -/+ 1280X960 -/-/- +/+ -/-/- +/+/+ HANDSFREE, FLASH - SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 - WWW.MOBIL.HR | CAFE.MOBIL.HR KATALOG 2005. 57

Download cijelog kataloga u pdf formatu (11 MB - Mobil.hr
Download Test Kataloga 2006 - Mobil.hr
Download u PDF formatu - Moja Sana
PDF formatu (2.3 Mb) - Kapucini
Download (pdf 11 MB) - Böhm–extruplast sro
Download magazina u PDF formatu - Nolimit.ba
preuzmite glasnik u pdf formatu - Vijeće crnogorske nacionalne ...
Preuzmi katalog u PDF formatu (40 MB) - Hrvatski hidrografski institut
Stil & Elan magazin u pdf formatu - Ina
Preuzmite kompletan časopis broj 3 u PDF formatu - Portal kulture ...
Preuzmite kompletan časopis broj 2 u PDF formatu - Portal kulture ...
Časopis u pdf formatu (6 MB) - Medicinski fakultet - Sveučilište u ...
Pogledajte/preuzmite dokument u pdf formatu - Milan Blagojević
Download (PDF - 3.9 MB) - Hotel am Zoo
Download (PDF, 0.1 MB) - Volta Edelstahl Gmbh
media-schränke katalog pdf download (0,9 mb - Schnepel
Download (pdf 2 MB) - Böhm–extruplast sro
Download 16.2 MB, PDF-Datei - AL-KO Garten + Hobby
Download 10.5 MB, PDF-Datei - AL-KO Garten + Hobby
Download 12 MB, PDF-Datei - AL-KO Garten + Hobby
Download kataloga u PDF formatu (9365.73 Kb) - Kanjer klima
Download pdf kataloga - Atlas
Preuzmite bilten u .pdf formatu (1,7 Mb) - Gradska knjižnica Marka ...
Vodič za studente (u pdf formatu, 9,31 MB) - HR
Katalog opreme u PDF formatu možete skinuti ovdje ! - 4,5 MB
Preuzmite aranzman u PDF formatu - Euroturs
Preuzmite aranzman u PDF formatu - Euroturs
Preuzmite brošuru u PDF formatu
Preuzmite zahtev u PDF formatu - Banca Intesa