Views
3 years ago

Świńska - ART-COM Sp. z oo

Świńska - ART-COM Sp. z oo

12 Aktualności w 2001

12 Aktualności w 2001 roku rozwiązano PRG Mysłowice Co Tydzień nr 3/1008 19 stycznia 2011 roku Miasto Jaworzno Miłe spotkanie emerytów i rencistów PRG Mysłowice Początkiem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w okresie dostosowania górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej zostało zlikwidowane przez upadłość Przedsiębiorstwo Robót Górniczych. Chociaż załoga z przedsiębiorstwa została zwolniona z pracy to wieź przyjaźni wynikająca z dobrych stosunków międzyludzkich panujących w tym zakładzie pozostała i trwa nadal. Nic tak przyjaźni ludzkiej nie wiąże z sobą, jak wieloletnia praca w dobrze zorganizowanym zakładzie pracy, a takim właśnie było Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Mysłowice, kierowane przez dyrektora mgr inż. Stanisława Gąsiora. Wyrazem prawdziwej przyjaźni międzyludzkiej na rożnych szczeblach w hierarchii zajmowanych stanowisk w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych Mysłowice są organizowane corocznie spotkania towarzyskie emerytów i rencistów. Ostatni takie spotkanie odbyło się w dniu 8 stycznia 2011 roku na stołówce przy szybie „Piłsudski” w Jaworznie. Program był wypełniony wspomnieniami o nieżyjących już kolegach, których co roku ubywa. W 2010 r. odszedł z naszego grona mgr inż. Jan Kiszka, główny inżynier robót górniczych. Wspominano o współpracy z kopalniami na których wykonanie były przez załogi PRG Mysłowice roboty poziome i pionowe. Uczestnicy spotkania popisywali się we własnym zakresie humorystycznymi dialogami, monologami, skeczami, wierszykami, solowym śpiewem przy muzyce serwowanej nam przez kolegę Marka Koszowskiego. W tej części programu dominował kolega Henryk Kula. Wznoszono toasty z różnymi życzeniami między innymi dotyczącymi uzdrowienia publicznej służby zdrowia z której emerytom przychodzi z konieczności często korzystać. Każde takie towarzyskie spotkanie jest terapią poprawiającą samopoczucie w naszym wieku dlatego dziękujemy komitetowi organizacyjnemu, którego członkami są: Zdzisław Jasieczko, Edwarda Tarka, Wiesław Kawecki, Stanisław Wędrychowicz i Bronisław Kocańba za zorganizowanie spotkania. Dziękujemy również kierownikowi stołówki panu Rybie oraz paniom kelnerkom za uprzejmą i sprawną obsługę kulinarną. Uczestnicy spotkania Wielka Wyprzedaż butów W sklepie dwupoziomowym 3. para gratis Czynne: pn. – pt. 9.30 – 18.00, sob. 9.00 – 14.00 III Festiwal Nauki W poniedziałek 10 stycznia br. w Technikum nr 6 im. Jana III Sobieskiego odbył się III Festiwal Nauki. Wzięła w nim udział cała społeczność szkolna. Festiwal został zorganizowany w ramach projektu partnerskiego Prezentacja zdrowej żywności z Uniwersytetem Śląskim: „Partnerzy w nauce”. W bieżącym roku szkolnym wiodącym hasłem projektu jest: „Twoje zdrowie zależy od Ciebie, chciej zainwestować w siebie”. Opiekę merytoryczną sprawują nauczyciele naszej szkoły: mgr Karina Feldek, mgr Justyna Piaskowy oraz mgr Barbara Wilk. Wyniki realizacji pierwszej części projektu zaprezentowaliśmy w czasie III Festiwalu Nauki, kiedy to zapoznaliśmy naszą społeczność szkolną ze zdrowym stylem odżywiania. Aby zwiększyć komfort pracy i własną aktywność, zorganizowaliśmy cztery grupy, w których pracowali uczestnicy. Każda grupa miała okazję wysłuchać prezentacji przygotowanych przez beneficjentów projektu na temat powszechnie stosowanych dodatków do żywności i ich wpływu na nasze organizmy oraz skutków nadmiernego spożywania żywności typu fast food. Ponadto zostali zapoznani z zasadami estetycznego nakrycia stołu w myśl zasady „Pięknie nakryty stół już na pierwszy rzut oka pokazuje, jak cenni są dla gospodarza jego goście”. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje i możliwość degustacji surówek ze świeżych warzyw i owoców oraz zdrowych i kolorowych kanapek na bazie ciemnego pieczywa. Festiwal zakończył się sukcesem, o czym świadczy duże zainteresowanie projektem wśród społeczności naszej szkoły. Pozwolił on również pozyskać nowych sympatyków projektu „Partnerzy w nauce”. Koordynator projektu mgr Karina Feldek

Co Tydzień Nr 277 (1008) 19 stycznia 2011 r. Szansa na szóstkę zachowana W numerze: Dobrze grali i... przegrali – str. 14 Victoria obróci się w pył? – str. 15 Widmo korupcji ciągnie się za Szczakowianką – str. 15 Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Roku 2010 – str. 16

' &+2'< ' - ART-COM Sp. z oo
46 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
42 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
25.10.10 r. - ART-COM Sp. z oo
Jaworzno - ART-COM Sp. z oo
11_JAWORZNO_KAZEK KOPIA.indd - ART-COM Sp. z oo
16 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
34 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
*HX1232|200001}34 - ART-COM Sp. z oo
47 JAWORZNO_KAZEK KOPIA.indd - ART-COM Sp. z oo
09 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
35 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
29 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
38 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
51 JAWORZNO_KAZEK_KOPIA.indd - ART-COM Sp. z oo
Zaproszenie - ART-COM Sp. z oo
06.09.10 r. - ART-COM Sp. z oo
06.09.10 r. - ART-COM Sp. z oo
' 2+'< ' - ART-COM Sp. z oo
41 JAWORZNO_KAZEK_KOPIA.indd - ART-COM Sp. z oo
Byãa bardzo prosta - ART-COM Sp. z oo
Pobierz plik - Nexter Sp. z oo
06 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
' 2+'< ' - ART-COM Sp. z oo
04 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo