Views
3 years ago

Świńska - ART-COM Sp. z oo

Świńska - ART-COM Sp. z oo

4 Serwis informacyjny Co

4 Serwis informacyjny Co Tydzień nr 3/1008 19 stycznia 2011 roku Miasto Jaworzno INFORMATOR P O L I C J A Komenda Miejska, ul Narutowicza 1 ................................................tel. 997, 61-83-200 S T R A Ż P O Ż A R N A Komenda Miejska, ul. Krakowska 22 ................................................tel. 998, 751-87-15 S T R A Ż M I E J S K A Straż Miejska – Plac Górników 5 .......................................................... tel. 32 61-81-618 P O G O T O W I A Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 .................................tel. 999, 616-34-57 Pogotowie gazowe, Jaworzno, ul. Matejki 33 ..................................................... tel. 992 Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2 ...................................tel. 616-35-05 Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha 34 ................................................ tel. 994 Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7.......................................................... tel. 993 Karetka „R” ..........................................................................................tel. 999, 615-11-11 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22 ...tel. 32 61-81-890 P R Z E W O Z Y , P O S T O J E T A X I Pomoc drogowa –holowanie ................................................................. tel. 504 551 959 Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd gratis ...................................................tel. 801-84-56 TAXI Centrum, ul. Pocztowa, dojazd gratis ...........................tel. 615 03 00, 793-71-71 Osiedle Stałe, dojazd gratis .......................................................................tel. 801-88-95 Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd gratis ....................................................tel. 801-80-93 Radio Taxi bezpłatne zamawianie ..............................................................tel. 32 191 91 Leopold, drobne zakupy, dojazd gratis ................................................... tel. 801-84-64 TAXI Gigant, dojazd w I strefie gratis ...........................tel. 0607-258-227, 801-84-55 TAXI – HALA ................................................................................................tel. 793 83 83 U R Z Ę D Y Urząd Miejski 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala ....tel. 32 61-81-500 ................................................................................................................fax. 32 61-81-501 strona internetowa: .............................................................................www.jaworzno.pl strona biuletynu Informacji publicznej (BIP): ............................ www.bip.jaworzno.pl Wydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5 ................. tel. 32 61-81-716 Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ..........................tel. 32 61-81-503 Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33 .....................................tel. 32 61-81-527 Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 .......................................tel. 32 61-81-542 Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 .................................. tel. 32 61-81-519 Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33 ................... tel. 32 61-81-511 MOPS świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b ................................. tel. 32 61-81-786 MOPS świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ........................tel. 32 61-81-940 Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 .......................... tel. 32 61-81-777 Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ............tel. 616-54-94, 618-80-04, 616-80-20 616-80-52, 616-80-36, 616-80-68, 616-80-74, 616-80-90 Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b .............................. tel. 618-19-00 Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ................................................................. tel. 616-38-32 Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ...............................tel. 615-56-38 Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ............................ tel. 616-32-32 Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 ..........................................................tel. 75-86-157 ZUS Jaworzno, ul. Grunwaldzka 524 ..................................... tel. 616-23-41, 616-37-24 Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 ........... tel. 614-23-00, fax 614-23-10 I N F O R M A C J A D L A P O D R Ó Ż N Y C H PKM Centrala ............................................................................................. tel. 753-55-00 PKM Rozkład jazdy (całodobowo) ........................................................... tel. 753-55-40 PKS (Chrzanów) ..........................................................................................tel. 623-24-58 PKP kasa biletowa ....................................................................tel. 71 07 131, 71 07 395 Z D R O W I E Centrum Promocji Zdrowia, ul. Paderewskiego 43 ............tel. 752-24-64, 615-64-06 ELVITA JAWORZNO III CMT, ul. Promienna 51. ................................... .tel. 715-10- 96 ELVITA JAWORZNO III – GZLA , ul. Gwarków 1 ................ tel. 754-93-91, 754 93 92 Promocja Zdrowia, ul. H. Sawickiej 2 ....................................................... tel. 615-57-52 Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 .....................................................tel. 616-44-82 ZOZ, ul. Grunwaldzka 235 .........................................................................tel. 616-40-63 C E N T R A L E Z A K Ł A D Ó W P R A C Y PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51 ........................... tel. 615-50-71 91–plus Huta Szkła Szczakowa, ul. Kolejarzy 81 .....................................tel. 617-74-41 PCC Rail Szczakowa .................................................................tel. 758-47-11, 617-74-61 MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 .............................................. tel. 318-60-30, 318-60-64 Netia Informacja ..................................................................................tel. 0 801-801-913 PKM, ul. Krakowska 9 ............................................................................... tel. 753-55-00 Zakłady Chemiczne „Organika Azot” SA., ul. Szopena..........................tel. 616-44-42 Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37 ......................tel. 618-50-00 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Galmany 1 ...................tel. 32 616 35 51 B A N K I Bank Przemysłowo-Handlowy SA ,ul. Sądowa 5 .........................tel. 752-04-36 do 39 Bank Spółdzielczy, ul. Stojałowskiego 10 ................................................tel. 616-34-95 Bank Spółdzielczy, ul. Grunwaldzka 54 ................................................... tel. 616-39-99 Bank Śląski, ul. Narutowicza 1a .........................................................tel. 0 801 222 222 Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8 ........................................................tel. 615-01-02 PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15 ..................................................................tel. 616-67-27 PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 ............................................tel. 618-21-06, 618-20-37 K A S Y SKOK „Jaworzno”, ul. Gwarków 2 ............................................................ tel. 618-13-00 M I E J S K I E I N S T Y T U C J E Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek Główny 17 ............................... tel. 751-91-92 Biblioteka Pedagogiczna ............................................................................tel. 751-99-06 Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Jaworznicka 27 ....................................... tel. 616-51-04 Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80 .......................tel. 616-44-91 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b ............ tel. 618-18-40 Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 ............................... tel. 61-81-777 Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39 .......................................tel. 614-11-95 S P O Ł E C Z N E I N S T Y T U C J E Hospicjum, ul. Górniczej 30, 8.00 - 16.00............................................... tel. 616 -74-44 Hospicjum 24h/dobę .......................................................................... tel. (601) 51-91-02 Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12; ........751-73-28 Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz. 16.00 - 20.00 ..........................tel. 616-27-79 Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek 15.30-19.30 ................. tel. 509 97 33 18 A P T E K I Damian, ul. Mickiewicza 19, czynne od 7.00 do 22.00 ........................... tel. 616-32-42 Apteka św. Barbary pn-sob 7.00-20.00, nd 9.00-20.00 ul. Gwarków 1 ..... tel. 616-61-36 Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b ...... tel. 616 61 17, 751 25 08 Apteka Blisko Ciebie całodobowo ul. Grunwaldzka 204 .................................tel. 616 88 88 S P O T K A N I A A A Os. Stałe (salka przy kościele): pn (przych.-Podłęże)-wt. 18.00, sob. 17.00, czw. 17.00 (o/Mimoza) Ośrodek Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych ul. Olszewskiego 28 - pt. od 17.00 Spotkania grupy Al-Anon odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.00 w klubie „Szczak” (remiza) na Górze Piasku. ......................................tel. 513 404 941 I N N E Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1 (Recepcja całodobowo) ............ tel. 615-0-150 Biuro ogłoszeń przy ul. św. Barbary 7, tel. 751 91 30 fax 752 00 50, e-mail: biuro@ct.jaworzno.pl Adres redakcji: „Co tydzień”, 43-600 Jaworzno, ul. św. Barbary 7, Red. naczelny: tel. 751-91-20 Wydawca: „Wydawnictwo GM” sp. z o.o. http://www.wydawnictwogm.jaworzno.pl Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania w nich skrótów, nadawania własnych tytułów itp. Z notatnika policmajstra 11 stycznia - Policjanci Wydziału Kryminalnego wraz z Pracownikami Rejonu Dystrybucji Jaworzno firmy Enion SA, w mieszkaniu przy ulicy Kolejarzy ujawnili nielegalny pobór energii elektrycznej, poprzez spięcie przewodów elektrycznych w skrzynce licznikowej. Sprawczyni, to właścicielka mieszkania. - NU 34-letnia mieszkanka Jaworzna zgłosiła, że skradziono telefon komórkowy jej córki. 14-latka zostawiła telefon w kieszeni kurtki, która została w otwartej szatni jednego z jaworznickich gimnazjów. Wartość skradzionego telefonu marki Sony Ericsson, to 300 złotych. 13 stycznia 46-letnia mieszkanka Ciężkowic zgłosiła, że pod jej nieobecność w domu, 20-letni syn wypchnął drzwi i włamał się do jej zamkniętego pokoju. Skradł laptop marki Toshiba o wartości 700 złotych. 14 stycznia Na ulicy Urzędniczej nieznany sprawca, po uprzednim wypchnięciu drzwi balkonowych wszedł do wnętrza mieszkania. Włamywacz po przeczesaniu pomieszczeń opuścił mieszkanie nic z niego nie kradnąc. Straty wynoszą 500 złotych, a poszkodowany to 71-letni mieszkaniec naszego miasta. Do podobnego zdarzenia doszło na ulicy Krzywej, tym razem sprawca zadziałał na szkodę 58-letniej kobiety, powodując straty w wysokości 1.000 złotych. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w ostatniej drodze naszego Ojca Jana Łypa Przyjaciołom z Południowego Koncernu Węglowego, kopalń „Komuna Paryska”, „Brzeszcze”, a przede wszystkim „Janina”, Orkiestrze kopalni „Janina”, Władzom miejskim Libiąża, Rodzinie, Znajomym, i Sąsiadom. Dorota i Janusz Czerwonkowie 16 stycznia - - Policjanci Wydziału Prewencji zatrzymali sześciu sprawców w wieku od 19 do 27 lat, mieszkańców Sosnowca, Jaworzna oraz Czeladzi, którzy na ulicy Łukasiewicza, po uprzedniej kradzieży automatu z zabawkami rozbili go i z wnętrza skradli zabawki oraz pieniądze w bilonie. Dokładna ilość strat oraz poszkodowany w toku ustalania. Kwadrans przed południem patrol policji,w trakcie interwencji domowej zatrzymał 35 letniego mieszkańca Ciężkowic, Józef Matysik (red. naczelny), Mirosława Matysik, Grażyna Haska, Piotr Jamróz. Współpracownicy: Ryszard Czerwonka, Piotr Grzegorzek, Paweł Jędrusik, Maria Runicka, Zofia Żak, Rafał Jarząbek, Bartosz Długajczyk, Marta Draganik (korekta). Biuro reklamy i ogłoszeń: Katarzyna Kwarcińska (kier. biura), Ewelina Jachymczyk. DTP: Kazimierz Gruszowski. Druk: Drukarnia Agora Poligrafia, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 4 który groził pobiciem i pozbawieniem życia swojej 32-letniej żonie. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Wydział Kryminalny. - W ubiegłym tygodniu jaworzniccy stróże prawa podjęli ponad 200 interwencji. Policjanci Ruchu Drogowego na blisko 50 razy wzywani byli do zdarzeń drogowych. Na jaworznickich ulicach doszło do 25 kolizji. Podczas minionego tygodnia nie ujawniono żadnego nietrzeźwego kierującego. Serdeczne podziękowania dla Dyrektora – Ordynatora Wielospecjalistycznego Szpitala w Jaworznie dr Józefa Kurka oraz całego Personelu Oddziału Chirurgii Ogólnej i Intensywnej Terapii za szczególną opiekę i troskę składa wdzięczny pacjent Mieczysław Wieła Wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie Śp. Stanisława Radko podziękowania składa: brat Andrzej z rodziną Wyrazy podziękowania dla rodziny i uczestników pogrzebu za dar kwestowania na rzecz chorych w czasie uroczystości pogrzebowej Pani Ireny Florczak składa Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie Zakład Pogrzebowy Misja Jaworzno ul. Sławkowska 16a tel. 32/ 616 22 68, 032/ 751 95 92 Czynne całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna „KORONA” Lelko Jan Orfeusz Całodobowe Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno ul. Łukasiewicza 2 (Os. Stałe) telefony całodobowe 32/ 752 60 75, 616 85 67, 0 600 390 300

Co Tydzień nr 3/1008 19 stycznia 2011 roku Miasto Jaworzno Aktualności pierwsza w tym roku sesja RM odbędzie się 31 stycznia 5 Relaks z bardem 14 stycznia 2011 roku w klubie „Relaks” odbył się wieczór poezji śpiewanej Marka Owczarskiego. Na koncert przybył Kazimierz Kielski – długoletni sekretarz miasta oraz mieszkańcy Jaworzna i Katowic. Pan Marek przyznał się, że do poezji i gitary przejawiał zamiłowanie od czasów studenckich ale dopiero podczas ubiegłorocznego „Jesiennego Spotkania Poetyckiego” (imprezy ogólnopolskiej, która cyklicznie organizowana jest przez Klub „Relaks” i STK Jaworzno) ujawnił te zainteresowania przed publicznością. Już na początku koncertu wokalista zapowiedział, że wykona piosenki romantyczne i tak też rozpoczął swój występ. Miłośników łagodnych klimatów cieszył słowem i dźwiękiem. Ciekawymi tekstami, częstokroć o trudnej miłości oraz grą na gitarze wprawił publiczność w liryczny klimat. W trakcie trwania koncertu można się było przekonać, że przewinęły się w min różne nurty. Muzyk zaprezentował repertuar z pierwszej akompaniował sobie na gitarze klasycznej wydanej autorskiej płyty oraz własne interpretacje utworów sławnych bardów: Włodzimierza Wysockiego, Leonarda Cohena, Bułata Okudżawy. Przytoczył także teksty rodzimych klasyków. Agnieszki Osieckiej, Konstantego I. Gałczyńskiego, Edwarda Stachury. Można było usłyszeć kilka wierszy i piosenek, które znajdą się na kolejnym, przygotowywanym właśnie krążku. Na zakończenie występu, rock & rollową nutką zdołał rozbawić i rozkołysać zgromadzoną publiczność. Jaworznianie będą mięli okazję ponownie usłyszeć Pana Marka Owczarskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie w dniu 8 marca br. o godz. 18-tej. B.G. Z konferencji prasowej prezydenta Nowa organizacja ruchu od 2008 roku system monitoringu wjazdów, kamery znajdujące się dotychczas na Łubowcu zostaną zamontowane nad nowym śladem drogi krajowej nr 79. Ograniczenia w Dąbrowie Za zmianą oznakowania przejazdów przez miasto pójdzie też wprowadzenie ograniczeń tonażu na niektórych drogach. Szczególnie wąskie uliczki Dąbrowy Narodowej nie nadają się dla tirów. – Chcemy, by również transport ciężki był mniej uciążliwy dla mieszkańców, dlatego przygotowaliśmy projekt docelowej organizacji ruchu, który będzie obowiązywał na niektórych ulicach w Dąbrowie Narodowej – wyjaśnia prezydent. Projekt ten zakłada wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 . 11 stycznia br., z okazji święta uczelni, odbyły się posiedzenia Senatu i Rad Wydziałów, podczas których zostały wręczone dyplomy związane z nadaniem stopni doktora habilitowanego oraz doktora. Dyplom habilitacyjny otrzymał dr hab. Artur Walasik. Zaś dyplom doktorski otrzymała dr Halina Rechul (na zdj.) za rozprawę pt. „Polityka energetyczna gminy”, którą napisała pod kierunkiem dr hab. Barteczka. Praca ma duże znaczenie dla praktyki gospodarczej i powinna znaleźć zastosowanie do zarządzania energią i środowiskiem w gminie. Drogowcy zaczęli łatać ubytki masą asfaltową na zimno Miejski Zarząd Dróg i Mostów przygotował koncepcję zmiany organizacji ruchu na terenie miasta. Nowe tablice z kierunkami przejazdu przez Jaworzno mają być zamontowane w ciągu kilku miesięcy. Nowy odcinek Drogi Krajowej 79 od miesiąca pozawala na ominięcie Dąbrowy Narodowej. Jednak nadal niektórzy kierowcy samochodów wybierają starą drogę. Dla mieszkańców najbardziej uciążliwe są oczywiście samochody ciężarowe. Aktualnie trwają przygotowania do wprowadzenia nowego oznakowania objazdów oraz ograniczeń dla samochodów ciężarowych. W najbliższym czasie zmianie ulegnie również dotychczasowa lokalizacja kamer monitorujących wjazd do miasta. Schemat organizacji ruchu w mieście przygotował Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Wymusiło go nie tylko otwarcie obwodnicy Dąbrowy, ale także inne zmiany w układzie komunikacyjnym miasta. Dlatego dopiero teraz nowe oznakowanie będzie zamontowane. – Część oznakowania powstaje na doraźne potrzeby, a to jest kompleksowa zmiana. Trzeba też pamiętać, że cześć samochodów ciężarowych będzie jeździć przez Dąbrowę Narodową nawet po zmianie oznakowania, bo tam chcą dojechać – mówi prezydent Paweł Silbert. Końcem ubiegłego roku za ponad 100 tysięcy złotych miasto zakupiło 150 tablic, które umożliwią realizację projektu. Zmiany będą polegać na wykonaniu nowych tablic i drogowskazów, a także przestawieniu, niektórych istniejących już znaków. W projekcie wprowadzono również korekty oznakowania kierunkowego. Dzięki temu tablice będą wskazywały aktualnie zalecane trasy przejazdu między innymi do Krakowa i Katowic, a także do centrum miasta i większych osiedli. Zakończenie zadania planowane jest w pierwszym półroczu 2011 roku. Projekt będzie aktualizowany po oddaniu kolejnych nowych inwestycji, takich jak np. Droga Współpracy Regionalnej czy kolejne etapy Obwodnicy Północnej. W najbliższym czasie zmieni się także lokalizacja kamer monitorujących wjazd do miasta. Aby uszczelnić działający w Jaworznie ton, na wąskich ulicach o gęstej zabudowie jednorodzinnej. Zmiany podyktowane są licznymi głosami mieszkańców, którzy wskazują problem niszczenia dróg przez samochody ciężarowe. Znaki pojawią się na ulicach Ofiar Faszyzmu, 22 Lipca, Długiej i Szkolnej oraz odcinkach ulicy Dąbrowskiej i Starowiejskiej. Pod koniec ubiegłego roku projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jednak przed jego wprowadzeniem MZDiM chce poznać opinie mieszkańców. Dlatego prosimy od nadsyłanie uwag do końca stycznia br. Zaczęli łatać dziury Odwilż ujawniła wiele uszkodzeń w nawierzchniach ulic. Aktualnie Miejski Zarząd Dróg i Mostów systematycznie uzupełnia stwierdzone ubytki oraz prowadzi doraźne naprawy nawierzchni masą asfaltową „na zimno”, co nie zawsze okazuje się metodą trwałą. Jednak przy obecnie panujących warunkach atmosferycznych to jedyna możliwa do zastosowania technologia. Gdy tylko warunki pogodowe ustabilizują się i nawierzchnia dróg będzie sucha, uszkodzenia zostaną wypełnione tradycyjną masą asfaltową. p.jamróz

' &+2'< ' - ART-COM Sp. z oo
46 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
42 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
25.10.10 r. - ART-COM Sp. z oo
Jaworzno - ART-COM Sp. z oo
34 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
11_JAWORZNO_KAZEK KOPIA.indd - ART-COM Sp. z oo
16 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
*HX1232|200001}34 - ART-COM Sp. z oo
47 JAWORZNO_KAZEK KOPIA.indd - ART-COM Sp. z oo
09 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
29 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
35 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
Byãa bardzo prosta - ART-COM Sp. z oo
51 JAWORZNO_KAZEK_KOPIA.indd - ART-COM Sp. z oo
38 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
Zaproszenie - ART-COM Sp. z oo
41 JAWORZNO_KAZEK_KOPIA.indd - ART-COM Sp. z oo
06.09.10 r. - ART-COM Sp. z oo
' 2+'< ' - ART-COM Sp. z oo
06.09.10 r. - ART-COM Sp. z oo
Pobierz plik - Nexter Sp. z oo
06 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
04 JAWORZNO_KAZEK.indd - ART-COM Sp. z oo
' 2+'< ' - ART-COM Sp. z oo