Views
3 years ago

Program z Teorii i Metodyki Piłki Siatkowej, WF, II rok, I stopień, st ...

Program z Teorii i Metodyki Piłki Siatkowej, WF, II rok, I stopień, st ...

Ćwiczenie 6 Temat:

Ćwiczenie 6 Temat: Metodyka nauczania bloku pojedynczego. Wykorzystanie poznanych czynności (elementów technicznych) do realizacji działań ofensywnych i defensywnych w grze w siatkówkę halową. 1. Zagadnienia do realizacji podczas zajęć: 1.1. Metodyka nauczania boku (na przykładzie bloku pojedynczego). 1.2. Zapoznanie z funkcjami graczy ze względu na zajmowane strefy w polu gry (I…,VI). 1.3. Podstawowe sposoby asekuracji pola gry (w ataku i w obronie). 1.4. Omówienie zasad organizacji gry zespołu z uwzględnieniem współdziałania graczy. 1.5. Doskonalenie testu sprawności ukierunkowanej. 2. Zadania do realizacji przez studentów: 2.1. Sporządź przykładowy indeks działań zawodników w poszczególnych strefach pola gry. 2.2. Opracuj pięć przykładowych ćwiczeń nauczających wykonanie bloku pojedynczego. 2.3. Przygotuj się do wykonania testu sprawności ukierunkowanej oraz sędziowania jako sędzia pierwszy (prowadzący). 2.4. Opracuj scenariusz organizacji (regulamin) zawodów w dowolnej odmianie gry w piłkę siatkową (z uwzględnieniem struktury celów, warunków oraz środowiska realizacji współzawodnictwa) 3. Pytania kontrolne: 3.1. Jakie znasz strefy działań na polu gry? 3.2. Jakie typowe działania mogą wykonywać gracze w poszczególnych strefach na polu gry? 3.3. Jaki jest skład komisji sędziowskiej w piłce siatkowej, wymień podstawowe kompetencje poszczególnych sędziów? 3.4. Jakie funkcje może spełniać współzawodnictwo podczas lekcji wychowania fizycznego? 4. Literatura: 5, 7, 8, 10.

Ćwiczenie 7 Ćwiczenia 7 ÷ 12 scenariusza). (prowadzone przez studentów wg przygotowanego KOLOKWIUM Z TEOR<strong>IIstrong> I METODYKI GRY W PIŁKĘ SIATKOWĄ. TEST SPRAWNOŚCI UKIERUNKOWANEJ - zaliczenie Scenariusze lekcji oraz warunki jej realizacji: 7. Wykorzystanie gier i zabaw w ćwiczeniach wprowadzających do nauczania gry. 8. Zastosowanie wybranej formy gry w siatkówkę (małe, uproszczone, szkolne) jako środka wspomagającego psychomotoryczny rozwój ucznia. 9. Nauczanie odbicia piłki (oburącz górą lub dołem) w postawach stałych. W części wstępnej uwzględnić doskonalenie postawy gotowości do gry oraz przemieszczania się po boisku w formie zabawowej i gier uproszczonych. 10. Nauczanie zagrywki tenisowej z miejsca z równoczesnym doskonaleniem odbić piłki oburącz górą lub dołem w minisiatkówce (2x2, 3x3). 11. Doskonalenie zagrywki tenisowej i odbić piłki w nauczaniu działań ofensywnych w formie fragmentów gry w minisiatkówkę (4x4) i w siatkówkę halową. 12. Doskonalenie wybranych czynności w grze w formie gry szkolnej w minisiatkówkę lub siatkówkę halową. Podać warunki realizacji lekcji (wiek grających, użyte sprzęty, dokonane modyfikacje).

Nazwa przedmiotu: TEORIA I METODYKA PIŁKI SIATKOWEJ
piłki siatkowej, WF, II rok, studia niestacjonarne
Program z Teorii i Metodyki Gier Sportowych - koszykówki, II rok, WF ...
Nazwa przedmiotu: TEORIA I METODYKA PIŁKI SIATKOWEJ
Zakład Teorii i Metodyki Gimnastyki - Akademia Wychowania ...
Program kursu Instruktor Sportu z koszykówki, WF, II rok, I stopnia ...
Program dla kursu Instruktor Rekreacji, piłka siatkowa, TiR, III rok ...