Views
4 years ago

Program z Teorii i Metodyki Piłki Siatkowej, WF, II rok, I stopień, st ...

Program z Teorii i Metodyki Piłki Siatkowej, WF, II rok, I stopień, st ...

Spis zalecanych lektur:

Spis zalecanych lektur: 1. Haratym D., Jagusz M. Gry i zabawy w nauczaniu piłki siatkowej. A<strong>WFstrong> Wrocław, 1993. 2. Koszczyc T., Wołyniec J., Guła-Kubiszewska H. (red.). Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży. A<strong>WFstrong> Wrocław, 2007. 3. Mroczek D., Seweryniak T. Odmiany gry w piłkę siatkową. [W:] Wołyniec J. (red.).: Przepisy gier sportowych w zakresie podstawowym. Wydawnictwo „BK”, Wrocław, 2006. 4. Naglak Z. Nauczanie i uczenie się wielopodmiotowej gry z piłką - Tom 1 Kształcenie gracza na wstępnym etapie, A<strong>WFstrong> Wrocław, 2005. 5. Papageorgiou A., Spitzley W. Piłka siatkowa – podręcznik nauczania podstawowego. Oficyna wydawnicza „Marshal”, Wrocław, 1999. 6. PZPS: Przepisy gry 2009-2012, http://www.pzps.pl 7. Superlak E. Piłka siatkowa. Techniczno – taktyczne przygotowanie do gry. Wydawnictwo „BK”, Wrocław, 2005. 8. Szczepanik M., Klocek T. Siatkówka w szkole. A<strong>WFstrong>, Kraków, 1998. 9. Uzarowicz J.: Siatkówka.: Co jest grane? Wydawnictwo BK, Kraków 2001. 10. Wołyniec J. Funkcja i zasady organizacji współzawodnictwa, [W:] Wołyniec J. (red.).: Przepisy gier sportowych w zakresie podstawowym. Wydawnictwo „BK”, Wrocław, 2006. 11. Wróblewski P. Piłka siatkowa w szkole - poradnik metodyczny. Wydawnictwo WSiP Warszawa, 2005. 12. Kasza W., Zdebska H. Piłka siatkowa. Obrona pola w ujęciu taktycznym. COS, Warszawa, 2007. 13. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli: www.akademiasiatkowki.com.pl 14. Ryś G., Kasza W., Krzyżanowski Z. Piłka siatkowa na Orlikach. Biblioteka Polskiej Siatkówki APS, Warszawa, 2012. 15. Wróblewski P. Radosna siatkówka - zeszyt metodyczno-szkoleniowy dla klas 1-3. Biblioteka Polskiej Siatkówki APS, Warszawa 2010.

TEORIA I METODYKA GRY W PIŁKĘ SIATKOWĄ Autorzy: dr J. Wołyniec, dr D. Mroczek, mgr M. Ściślak Ćwiczenie 1 Temat: Organizacja kształcenia w przedmiocie. Charakterystyka gry w piłkę siatkową i jej odmian jako środka wspomagającego fizyczną edukację dzieci i młodzieży. Ćwiczenia wprowadzające do nauczania gry. 1. Zagadnienia do realizacji podczas zajęć: 1.1. Omówienie warunków realizacji programu w przedmiocie: warunków uczestnictwa, kryteriów zaliczenia, zasad bezpieczeństwa. 1.2. Charakterystyka odmian gry w piłkę siatkową – z szczególnym uwzględnieniem aspektów prospołecznych, wychowawczych, zdrowotnych oraz sprawności psychomotorycznych. 1.3. Wykorzystanie ćwiczeń wprowadzających do nauczania gry jako środka wspomagającego rozwój sprawności psychomotorycznej uczniów. 1.4. Wychowawcza i dydaktyczna funkcja przepisów gry w piłkę siatkową. 2. Zadania do realizacji przez studentów: 2.1. Przedstaw definicje i omów odmiany gry w piłkę siatkową (siatkówka halowa, siatkówka plażowa, minisiatkówka). 2.2. Opanuj przepisy dotyczące boiska, urządzeń, uczestników gry, zasad zdobywania punktów (siatkówka halowa). 2.3. Opracuj pisemnie co najmniej 5 zabaw lub gier wprowadzających do nauczania gry z wyróżnieniem zadań dodatkowych (np. zaspokajanie hedonistycznych potrzeb dziecka, rozwój zdolności koordynacyjnych, itp.). 3. Pytania kontrolne: 3.1. Co wyróżnia piłkę siatkową jako grę zespołową (na podstawie definicji odmian gry)? 3.2. Jak rozumiesz funkcję odmian gry w piłkę siatkową w aspekcie prospołecznym i utylitarnym – przygotowującym do działań w środowisku cywilizacyjnym i kulturowym? 3.3. Jakie różnice mogą wystąpić w przepisach gry aby przeprowadzić grę w siatkówkę halową i minisiatkówkę (boisko, siatka, piłka, uczestnicy)? 4. Literatura: 1, 3, 4, 11, 14, 16.

Nazwa przedmiotu: TEORIA I METODYKA PIŁKI SIATKOWEJ
piłki siatkowej, WF, II rok, studia niestacjonarne
Program z Teorii i Metodyki Gier Sportowych - koszykówki, II rok, WF ...
Nazwa przedmiotu: TEORIA I METODYKA PIŁKI SIATKOWEJ
Zakład Teorii i Metodyki Gimnastyki - Akademia Wychowania ...
Program kursu Instruktor Sportu z koszykówki, WF, II rok, I stopnia ...
Program dla kursu Instruktor Rekreacji, piłka siatkowa, TiR, III rok ...