Views
4 years ago

Program z Teorii i Metodyki Piłki Siatkowej, WF, II rok, I stopień, st ...

Program z Teorii i Metodyki Piłki Siatkowej, WF, II rok, I stopień, st ...

Ćwiczenie 2 Temat:.

Ćwiczenie 2 Temat:. Metodyka nauczania wyróżnionych czynności w grze (postawa gotowości i przemieszczanie się po boisku, odbicie oburącz górą). 1. Zagadnienia do realizacji podczas zajęć: 1.1. Praktyczne zapoznanie się z warunkami koniecznymi do poprawnego odbicia piłki oburącz górą. 1.2. Prezentacja gier uproszczonych doskonalących postawę gotowości do gry i przemieszczanie się po boisku. Stosowanie ćwiczeń przygotowawczych do nauczania odbić piłki. 1.3. Przedstawienie ćwiczeń nauczających odbicia oburącz górą. 1.4. Zasady oceny efektywności stosowanych ćwiczeń (zadanie, cel szczegółowy, organizacja, treść, efekt końcowy). 1.5. Klasyfikacja czynności (elementów techniki) wykorzystywanych w działaniach podczas gry. 2. Zadania do realizacji przez studentów: 2.1. Zapoznaj się z warunkami koniecznymi poprawnego wykonania postawy gotowości do gry i opanuj co najmniej trzy specyficzne dla siatkówki, sposoby przemieszczania się po boisku. 2.2. Zapoznaj się z warunkami koniecznymi poprawnego odbicia piłki oburącz górą. 2.3. Przygotuj pisemnie zestaw pięciu ćwiczeń doskonalących postawę gotowości do gry i przemieszczania się po boisku. 2.4. Przygotuj pisemnie zestaw pięciu ćwiczeń nauczających odbicia piłki oburącz górą. 2.5 Zapoznaj się z przepisami gry dotyczącymi odbicia piłki. 3. Pytania kontrolne: 3.1. Jakie znasz warunki konieczne poprawnego odbicia piłki oburącz górą w postawach stałych? 3.2. Jak możemy uprościć grę lub ćwiczenie (sprzęt, przepisy) aby wspomóc proces nauczania odbicia piłki oburącz lub doskonalić sposoby przemieszczania się po boisku? 3.3. Jakie znasz przykłady ćwiczeń nauczających odbicia oburącz górą, w których spełniony jest dowolny warunek konieczny poprawnego wykonania odbicia? 4. Literatura: 2, 6, 7, 8, 13.

Ćwiczenie 3 Temat: Czynności z piłką - metodyka nauczania odbicia oburącz dołem. Doskonalenie postawy gotowości do gry i odbicia oburącz górą w minisiatkówce. TEST Z PRZEPISÓW GRY – MINISIATKÓWKA 1. Zagadnienia do realizacji podczas zajęć: 1.1. Praktyczne zapoznanie się z warunkami koniecznymi do poprawnego odbicia piłki oburącz dołem. 1.2. Stosowanie ćwiczeń przygotowawczych do nauczania odbicia piłki oburącz dołem. Prezentacja minisiatkówki 2x2 doskonalących odbicia oburącz górą. 1.3. Przedstawienie ćwiczeń nauczających odbicia oburącz dołem. 1.4. Sprawdzian wiadomości z zakresu przepisów gry: - boisko, siatka, piłka; - uczestnicy, zmian zawodników podczas gry; - odbić piłki oraz zagrywki. 1.5. Sygnalizacja sędziowska. 2. Zadania do realizacji przez studentów: 2.1. Zapoznaj się z warunkami koniecznymi poprawnego odbicia piłki oburącz dołem. 2.2. Przygotuj pisemnie zestaw pięciu ćwiczeń doskonalących odbicie oburącz górą. 2.3. Przygotuj pisemnie zestaw pięciu ćwiczeń przygotowawczych do nauczania odbić oburącz dołem. 2.4. Przygotuj się do sędziowania jako sędzia pierwszy – prowadzący spotkanie. 3. Pytania kontrolne: 3.1. Jakie znasz warunki konieczne poprawnego odbicia piłki oburącz dołem w postawach stałych? 3.2. Jakie znasz przykłady ćwiczeń nauczających odbicia oburącz dołem, w których spełniony jest dowolny warunek konieczny poprawnego wykonania odbicia? 4. Literatura: 2, 6, 7, 8

piłki siatkowej, WF, II rok, studia niestacjonarne
Program z Teorii i Metodyki Gier Sportowych - koszykówki, II rok, WF ...
Nazwa przedmiotu: TEORIA I METODYKA PIŁKI SIATKOWEJ
Nazwa przedmiotu: TEORIA I METODYKA PIŁKI SIATKOWEJ
Program kursu Instruktor Sportu z koszykówki, WF, II rok, I stopnia ...
Program dla kursu Instruktor Rekreacji, piłka siatkowa, TiR, III rok ...