Views
3 years ago

Program z Teorii i Metodyki Piłki Siatkowej, WF, II rok, I stopień, st ...

Program z Teorii i Metodyki Piłki Siatkowej, WF, II rok, I stopień, st ...

Ćwiczenie 4 Temat:

Ćwiczenie 4 Temat: Czynności z piłką - metodyka nauczania wybranego sposobu zagrywki i doskonalenie odbić w minisiatkówce za pomocą gier uproszczonych. TEST Z PRZEPISÓW GRY W SIATKÓWKĘ HALOWĄ. 1. Zagadnienia do realizacji podczas zajęć: 1.1. Prezentacja rodzajów zagrywek. 1.2. Praktyczne zapoznanie się z warunkami koniecznymi do poprawnego wykonania zagrywki tenisowej z miejsca. 1.3. Omówienie strategii prowadzenia gry w minisiatkówce (zasady taktycznego postępowania). 1.4. Zapoznanie się z testem sprawności ukierunkowanej. 2. Zadania do realizacji przez studentów: 2.1. Omów rodzaje zagrywek. 2.2. Zapoznaj się z warunkami koniecznymi poprawnego wykonania zagrywki tenisowej z miejsca. 2.3. Przygotuj pisemnie zestaw pięciu ćwiczeń do nauczania zagrywki tenisowej z miejsca. 2.4. Przygotuj się do sędziowania jako sędzia pierwszy (prowadzący). 3. Pytania kontrolne: 3.1. Jakie mogą być sposoby wprowadzenia piłki do gry w odmianach minisiatkówki? 3.2. Jakie znasz rodzaje zagrywek w grze w piłkę siatkówką (podaj kryteria)? 3.2. Jakie znasz warunki konieczne poprawnego wykonania zagrywki? 3.3. Jakie znasz przykłady gier uproszczonych oraz ćwiczeń nauczających zagrywki dolnej lub tenisowej z miejsca? 4. Literatura: 5, 7, 8, 11.

Ćwiczenie 5 Temat: Czynności z piłką - metodyka nauczania wybranego sposobu ataku w zależności od poziomu umiejętności ćwiczących. Ogólne zasady prowadzenia gry w siatkówkę halową – organizacja zespołu przy zagrywce własnej i przeciwnika. 1. Zagadnienia do realizacji podczas zajęć: 1.1. Zasady ustawienia zespołu przy zagrywce własnej i przeciwnika. 1.2. Prezentacja sposobów wystawienia piłki do ataku i omówienie zasad organizacji ataku po zagrywce przeciwnika. 1.2. Praktyczne zapoznanie się z warunkami koniecznymi poprawnego wykonania ataku: kiwnięcie, plasowanie i zbicie. 1.4. Doskonalenie testu sprawności ukierunkowanej. 2. Zadania do realizacji przez studentów: 2.1. Omów rodzaje ataku w grze w piłkę siatkową. 2.2. Zapoznaj się z warunkami koniecznymi poprawnego wykonania ataku. 2.3. Przygotuj pisemnie zestaw trzech ćwiczeń przygotowawczych do nauczania wybranego rodzaju ataku i pięciu ćwiczeń nauczających zbicie tenisowe. 2.4. Przygotuj się do wykonania testu sprawności ukierunkowanej oraz sędziowania jako sędzia pierwszy (prowadzący). 3. Pytania kontrolne: 3.1. Jakie znasz sposoby wykonania ataku? 3.2. Jakie znasz warunki konieczne poprawnego wykonania wybranego sposobu ataku? 3.3. Jak należy ustawić uczestników do zagrywki i przyjęcia zagrywki podczas gry w siatkówkę halową. 4. Literatura: 5, 7, 8 (11), 9.

piłki siatkowej, WF, II rok, studia niestacjonarne
Nazwa przedmiotu: TEORIA I METODYKA PIŁKI SIATKOWEJ
Program z Teorii i Metodyki Gier Sportowych - koszykówki, II rok, WF ...
Nazwa przedmiotu: TEORIA I METODYKA PIŁKI SIATKOWEJ
Zakład Teorii i Metodyki Gimnastyki - Akademia Wychowania ...
Program kursu Instruktor Sportu z koszykówki, WF, II rok, I stopnia ...
Program dla kursu Instruktor Rekreacji, piłka siatkowa, TiR, III rok ...