Views
4 years ago

IMIA-in etički kodeks za medicinske odnosno zdravstvene ...

IMIA-in etički kodeks za medicinske odnosno zdravstvene ...

. ukoliko se

. ukoliko se elektronički zapis oblikuje ili prenosi suprotno od onoga što je rečeno pod A.2.a., potreba da se to učini objašnjena je subjektu tog zapisa na neovisnoj etičkoj osnovi i to na vrijeme i na prikladan način. 3. MZI-i imaju obvezu da upoznaju subjekt elektroničkog zapisa: a. da je elektronički zapis načinjen o njoj/njemu, b. tko je načinio elektronički zapis i tko ga održava, c. što je sadržano u elektroničkom zapisu, d. sa svrhom izrade takvog elektroničkog zapisa, e. o osobama, institucijama ili agencijama koje imaju pristup tom elektroničkom zapisu ili kojima taj elektronički zapis (ili njegov dio koji se može identificirati) može biti poslan, f. gdje se elektronički zapis čuva, g. koliko dugo će se vremenski on čuvati i h. konačni način raspolaganja podacima. 4. MZI-i imaju obvezu osigurati da subjekt elektroničkog zapisa bude upoznat s porijeklom podataka koji su sadržani u zapisu. 5. MZI-i imaju obvezu osigurati da subjekt elektroničkog zapisa bude upoznat sa svojim pravima koja ona ili on imaju s obzirom na: a. pristup, uporabu i pohranu b. razmjenu i rukovanje c. kvalitetu i ispravak te d. pravo raspolaganja njezinim ili njegovim elektroničkim zapisima i podacima koji su u njima sadržani. 6. MZI-i imaju obvezu da osiguraju sljedeće: a. da elektronički zapisi budu pohranjeni, da im se može pristupiti, koristiti ih, rukovati njima ili ih razmjenjivati samo u legitimne (zakonite) svrhe; b. da na pravom mjestu postoje prikladni protokoli i mehanizmi za praćenje pohrane, pristupa, uporabe, rukovanja ili razmjene elektroničkog zapisa ili podataka koji su u njemu sadržani u skladu s navedenim pod A.6.a., ako i kada to prilika zahtjeva; c. da na pravom mjestu postoje odgovarajući protokoli i mehanizmi koji se koriste na bazi informacije pod A.6.b., ako i kada to prilika zahtijeva; d. da postojanje tih protokola i mehanizama bude poznato subjektima elektroničkih zapisa i e. da postoje odgovarajuće mogućnosti da subjekti elektroničkog zapisa mogu ispitivati i sudjelovati u važnim protokolima i mehanizmima.

7. MZI-i imaju obvezu da valjano tretiraju opunomoćene predstavnike subjekata elektroničkih zapisa tretiraju kao da imaju ista prava s obzirom na elektronički zapis kao i sami subjekti tih elektroničkih zapisa, a valjano opunomoćeni predstavnici (i, ako je to prikladno, i sami subjekti elektroničkog zapisa) budu svjesni te činjenice. 8. MZI-i imaju obvezu osigurati da se sa svim elektroničkim zapisima postupa na pravedan, korektan i jednak način 9. MZI-i imaju obvezu da osiguraju korištenje prikladnih mjera od kojih je razumno očekivati da će jamčiti: a. sigurnost b. integritet c. kvalitetu d. uporabu i e. pristup elektroničkim zapisima. 10. MZI-i imaju obvezu da osiguraju koliko to leži u njihovoj moći, da se elektronički zapisi ili podaci koje oni sadrže koriste samo: a. u navedene svrhe za koje su se podaci i prikupljali, ili b. u svrhe koje se inače etički mogu opravdati. 11. MZI-i imaju obvezu osigurati da subjekti elektroničkih zapisa ili razmjene informacija budu svjesni mogućih kršenja prethodnih obveza te razloge zbog kojih je do toga došlo. B. Obveze prema stručnom zdravstvenom osoblju Stručno zdravstveno osoblje koje brine o bolesnicima ovisi o tehnološkim vještinama MZI-a u ispunjenju svojih obveza koje su usmjerene na bolesnika. Iz toga proizlaze obveze MZI-a da pomaže zdravstvenom osoblju, naravno koliko je to u skladu s njegovom osnovnom obvezom prema subjektu elektroničkog zapisa. Konkretno to znači da 1. MZI-i imaju obvezu: a. da pomažu ovlaštenom zdravstvenom osoblju koje se bavi njegom bolesnika te da im omoguće prikladan, pravovremen i siguran pristup relevantnom elektroničkom zapisu (ili njegovim dijelovima). Nadalje, da im osiguraju korištenje, integritet i najvišu moguću tehničku kvalitetu zapisa; b. da omoguće informatičku podršku koja je potrebna da stručno zdravstveno osoblje obavi svoj zadatak. 2. MZI-i trebaju informirati zdravstveno osoblje o stanju informatičkog sustava o kojem oni ovise i odmah dati savjet ukoliko iskrsne neki problem ili poteškoća

Evropske smernice za zdravstvene delavce o zaupnosti in ...
Etički kodeksi i Sveučilište - Odjel za informacijske znanosti
PBZ Card Etički kodeks
Etički kodeks - Institut za etnologiju i folkloristiku
Opšti etički kodeks u turizmu
ETIČKI KODEKS ODBORA ZA AUTOSPORTOVE HAKS-a
etički kodeks i kodeks ponašanja društva österreichische post ag
Etički kodeks - STRABAG AB
Etički kodeks za profesionalce koji se bave skladnošću poslovanja i ...
Etički kodeks - Sveučilište u Dubrovniku
ETIČKI KODEKS SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - ADU
Etički kodeks za inspektore u Županiji ... - uip-zzh.com
Etički kodeks KBF-a - Katolički bogoslovni fakultet, Split
etički kodeks studenata medicinskog fakulteta sveučilišta u rijeci
etički pristup znanstvenim istraživanjima u kojima se koriste ...
Etični kodeks - Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
Raziskovalni inštitut za področje zdravstva in zdravstvene nege in ...
Seznam mentorjev in somentorjev - Fakulteta za zdravstvene vede ...
Etički kodeks Hrvatskog društva za znanost o ... - digital edition
Mednarodni kodeks etike za babice - Društvo medicinskih sester in ...
T. Nemet - Implementacija regulative za elektronički zapis