Views
4 years ago

1. WST ĘP ........................................................... - Metron Eledyne

1. WST ĘP ........................................................... - Metron Eledyne

FD4e v4 wersja 4 Wyd. 3

FD4e v4 wersja 4 Wyd. 3 12-08-2009 Metron Eledyne LTD. 16. TRYB RĘCZNY. Aby wybrać ręczny tryb pracy, użyj przełącznika selektora trybu pracy. Wizualnie przestaje świecić. Tryb ręczny. Auto Mode - wskaźnik trybu automatycznego UWAGA: TRYB RĘCZNY POWINIEN BYĆ UŻYWANY WYŁĄCZNIE PRZY PRZEKAZYWANIU DO UŻYTKU BĄDŹ W CELACH KONSERWACJI. URUCHAMIANIE RĘCZNE. Aby uruchomić, naciśnij przycisk rozruchu z wybranego akumulatora Crank Battery 1 lub Crank Battery 2 (odpowiednio - nr 1 lub 2). W rezultacie przez cewki uruchomieniowe popłynie doprowadzony złączem 9 lub 10 prąd, powodując rozruch silnika z odpowiedniego dla naciśniętego przycisku akumulatora. Odłączone zostaną ładowarki akumulatorów i przez złącze 1 doprowadzone zostanie zasilanie do cewki paliwowej. Wciśnięty przycisk należy zwolnić, gdy będzie świecić wskaźnik Engine Running – a więc niemal natychmiast. PRACA SILNIKA. Gdy silnik osiągnie zadaną prędkość, przełącznik prędkościowy podłączony do czujnika prędkości silnika zacznie wysyłać na złączu 2 sygnał informujący o pracy silnika. Wizualnie Styki beznapięciowe Engine Running (Silnik działa). Engine Running (Silnik działa). WYŁĄCZANIE SILNIKA (RĘCZNE). Naciśnij przycisk Engine Stop (nr 3), co spowoduje na złączu 12 zasilenie cewki zatrzymującej silnik i odłączenie zasilania na złączu1 cewki paliwowej. Sygnał AUTOSTART BLOKUJE działanie przycisku wyłączania silnika. F:\Engineering\Standards\EFP-FD4e\FD4e-v4\FD4e-V4 Manuals\OP-FD4e-polish-v4.doc 14

FD4e v4 wersja 4 Wyd. 3 12-08-2009 Metron Eledyne LTD. 17. TRYB AUTOMATYCZNY. Aby wybrać automatyczny tryb pracy, użyj przełącznika selektora trybu pracy. Wizualnie Styk beznapięciowy Auto (Tryb automatyczny) Wskaźnik trybu ręcznego (Manual) przestaje świecić Automatic Mode (Tryb automatyczny).* * Uwaga! Całkowity zanik zasilania kontrolera spowoduje zasygnalizowanie na stykach beznapięciowych stanu ‘Not in Auto’ (Nie w trybie automatycznym). Kontroler znajduje się teraz w stanie gotowości. Uruchamianie ręczne nie jest możliwe. AUTOMATYCZNY START PRZY NISKIM CIŚNIENIU. W przypadku spadku głównego ciśnienia wody poniżej wartości ustawionej jako ciśnienie uruchamiania (Start Pressure), zostanie uruchomiony zegar opóźniający uruchomienie silnika. Po odmierzeniu przez niego zaprogramowanego czasu, rozpocznie się sekwencja trwającego 15 sekund mechanicznego rozruchu silnika na zmianę z każdego z akumulatorów poprzez złącza 9 lub 10. Ciśnienie uruchamiania silnika (Engine Start Pressure) można ustawić na ekranie punktów ustawień systemu (System Setpoints) nr 101. Odmierzany przez zegar czas zwłoki uruchomienia silnika (Engine Start Delay) można ustawić na ekranie punktów ustawień systemu (System Setpoints) nr 103. Po rozpoczęciu sekwencji rozruchu silnika, jest on mechanicznie uruchamiany na zmianę z każdego z akumulatorów poprzez złącza 9 lub 10. Wizualnie Styk beznapięciowy Pump on Demand (Pompowanie na żądanie). Pump on Demand (Pompowanie na żądanie). Nawet, jeżeli sygnał uruchomienia wówczas zniknie, mechaniczne uruchamianie będzie kontynuowane. ZAWÓR ZATAPIAJĄCY. W przypadku otrzymania sygnału dla zaworu zatapiającego (zraszającego) na złączu 16, zostanie włączony zegar odliczania czasu zwłoki uruchomienia silnika (Engine Start Delay). Po odmierzeniu przez niego zaprogramowanego czasu, rozpocznie się sekwencja trwającego 15 sekund mechanicznego rozruchu silnika na zmianę z każdego z akumulatorów poprzez złącza 9 lub 10. Ciśnienie uruchamiania silnika (Engine Start Pressure) można ustawić na ekranie punktów ustawień systemu (System Setpoints) nr 101. F:\Engineering\Standards\EFP-FD4e\FD4e-v4\FD4e-V4 Manuals\OP-FD4e-polish-v4.doc 15

Page 1 Page 2 ANALOG FOCUS OUR TOP PICKS IN ...
1 Нажмите кнопку - MusicLife
Fota Forum 1(19)/2007
AGRI-1 środek A4.cdr - Interhandler
1. Rozwój i znaczenie motoryzacji - WSiP
SOC 315 SOC315 SOC/315 Week 1 Discussion 1/DQ 1 Political Culture Policy Preferences -{NEW}
ASH SOC 315 Week 1 DQ 1 Political Culture Policy Preferences
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКОВ ... - Metron Eledyne
MATERIAŁY Z UJEMNYM WSPÓŁCZYNNIKIEM ZAŁAMANIA 1. Wst ...
Rozdział 1 Wst˛ep - Debian Reference - SourceForge
Przedmowa CZ??? WST?PNA Rozdzia? 1 ... - Ksi?garnia PWN
kontroler pompy pozarniczej silnika elektrycznego - Metron Eledyne
Wst?p I. Podstawy koncepcji euromarketingowej 1. Proces integracji ...
Wst?p 1. Aspekty teoretyczne marketingu ... - Ksi?garnia PWN
BUS 680 Week 1 DQ 1 Training Preferences
Przedmowa 1.Wst?p 2.Mechanika Galileusza i Newtona 2.1.Poj?cia ...
Wst?p 1.Po?o?enie fizycznogeograficzne 1.1 ... - Ksi?garnia PWN
1.Wst?p 1.1.Cz?owiek i jego pokarm (Jan Gaw?cki) 1.2.Historia ...
Wst?p Cz??? pierwsza. Pole elektryczne 1. Pole ... - Ksi?garnia PWN
Wst?p Cz??? I. Czym jest bank? 1. Uwagi o ... - Ksi?garnia PWN
Wst?p do wydania polskiego Od t?umacza Przedmowa 1. Rynek 1.1 ...
Wprowadzenie do programu Foldit 1. Wst ęp 2. Jak zainstalowa ć ...
Page 1 User Manual Tektron/ix TAS 22() & TAS 250 Analog ...
Page 1 / Alpha Marquesa Grade 2 Seating l Tackboards l Screens ...
Schematic diagram(602-PS42T8-23) Digital Board Page 1 of 10