Views
3 years ago

1. WST ĘP ........................................................... - Metron Eledyne

1. WST ĘP ........................................................... - Metron Eledyne

FD4e v4 wersja 4 Wyd. 3

FD4e v4 wersja 4 Wyd. 3 12-08-2009 Metron Eledyne LTD. Styk beznapięciowy Dźwiękowo Awaria systemu. Niemożność wyłączenia. Kontroler pozostanie zablokowany na statusie przekroczenia prędkości obrotowej (Overspeed), dopóki przełącznik prędkości obrotowej i kontroler nie zostaną zresetowane. 20. NISKIE CIŚNIENIE OLEJU. Sygnał działania silnika (Engine Running) umożliwia włączenie alarmu o niskim ciśnieniu oleju. Zostanie on opóźniony w celu umożliwienia jego wzrostu. Po określonym czasie zwłoki: Wizualnie Styk beznapięciowy Dźwiękowo Engine Lube Oil Pressure Low (Niskie ciśnienie oleju). Awaria systemu. Niemożność wyłączenia. 21. WYSOKA TEMPERATURA WODY. Sygnał działania silnika (Engine Running) umożliwia włączenie alarmu o wysokiej temperaturze wody i jest on inicjowany z opóźnieniem, co ma na celu ustabilizowanie się temperatury wody. Wizualnie Styk beznapięciowy Dźwiękowo Engine High Water Temperature (Wysoka temperatura wody) System Failure (Awaria systemu) Niemożność wyłączenia. 22. NISKI POZIOM PALIWA. Alarm niskiego poziomu paliwa (Low Fuel Level) jest wyzwalany z opóźnieniem, po czym sygnalizowany następująco: Wizualnie Dźwiękowo Styki beznapięciowe Engine Fuel Level Low (Niski poziom paliwa) Możliwość wyciszenia Fuel Level Low (Niski poziom paliwa) System Failure (Awaria systemu). F:\Engineering\Standards\EFP-FD4e\FD4e-v4\FD4e-V4 Manuals\OP-FD4e-polish-v4.doc 18

FD4e v4 wersja 4 Wyd. 3 12-08-2009 Metron Eledyne LTD. 23. COTYGODNIOWE URUCHAMIANIE PRÓBNE. Zgodnie z normą NFPA 20, silnik powinien raz w tygodniu być uruchamiany na co najmniej 30 minut. Istnieje możliwość zaprogramowania czasów cotygodniowego uruchamiania i wyłączania silnika na ekranach od 105 do 109 w menu System Setpoints (Punkty ustawień systemu). Gdy uaktywni się program automatycznego rozruchu: Rozpoczyna się sekwencja mechanicznego rozruchu silnika. Silnik będzie następnie działał próbnie przez wyznaczony czas, po czym wyłączy się. 24. AWARIA PRZEŁĄCZNIKA PRĘDKOŚCIOWEGO W przypadku, gdy silnik działa, nie otrzymując jednak sygnału informującego o tym na złączu 2, jest to sygnalizowane: Wizualnie Dźwiękowo Styki beznapięciowe Speedswitch failure (Awaria przeł. prędk.) Niemożność wyłączenia. System Failure (Awaria systemu) Uwaga! Ten sygnał jest generowany przez rozwarcie styków ciśnienia oleju. 25. AWARIA CEWKI STYCZNIKA W przypadku przerwania przewodzenia cewki stycznika silnika prądu stałego (w wyniku zwarcia lub przerwania obwodu), z niewielkim opóźnieniem urządzenie zasygnalizuje ten stan następująco: Wizualnie Dźwiękowo Styki beznapięciowe Contactor Fault (Usterka stycznika) Możliwość wyciszenia System Fault (Awaria systemu). 26. KARTA PAMIĘCI SD Płyta główna kontrolera jest wyposażona w gniazdo karty pamięci SD (Secure Digital), umożliwiającej zapis dziennika ciśnienia, dziennika zdarzeń i dodatkowych informacji o alarmach. Gniazdo karty SD znajduje się przy prawym brzegu płyty głównej kontrolera. Aby wyjąć kartę, należy lekko docisnąć jej prawą krawędź, co spowoduje wysunięcie jej z gniazda. Gdy karta SD zostanie usunięta, dane nadal będą zapisywane w ulotnej pamięci wewnętrznej Flash, F:\Engineering\Standards\EFP-FD4e\FD4e-v4\FD4e-V4 Manuals\OP-FD4e-polish-v4.doc 19

עמודים 1 - האגודה למלחמה בסרטן
Layout 1 (Page 1)
TD150 MkII Manual in Eng - The Analog Dept.
2015_spring_section(1)