Views
3 years ago

28. nedjelja kroz godinu C Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i ...

28. nedjelja kroz godinu C Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i ...

28. nedjelja kroz godinu C Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i

HRVATSKI 28. nedjelja kroz godinu C Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti. Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati! (2 Tim 2,11.13) Prvo čitanje 2. o Kraljevima 5,14-17 U one dane: Naaman Sirac siđe i opra se sedam puta u Jordanu, prema riječi Elizeja, čovjeka Božjega. I tijelo mu posta opet kao u malog djeteta – očistio se od svoje gube. Vrati se on čovjeku Božjemu sa svom svojom pratnjom, uđe, stade preda nj i reče mu: "Evo sad znam da nema Boga na svoj zemlji osim u Izraelu. Zato te molim, primi dar od svoga sluge." Ali Elizej odgovori: "Živoga mi Gospodina kome služim, ne primam!" Naaman navaljivaše da primi, ali on ne htjede. Tada Naaman reče: "Dobro, kad nećeš. Ali barem dopusti da meni, tvome sluzi, dadu ove zemlje koliko mogu ponijeti dvije mazge. Jer sluga tvoj neće više prinositi pomirnica ni klanica drugim bogovima nego samo Gospodinu." Drugo čitanje 2. Timoteju 2,8-13 Predragi! Spominji se Isusa Krista, uskrsnula od mrtvih, od potomstva Davidova – po mojem evanđelju. Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac. Ali riječ Božja nije okovana! Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vječnom slavom. Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti. Ako ustrajemo, s njime ćemo kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas! Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati! Vienna International Religious Centre www.virc.at

Četrnaesta nedjelja kroz godinu - Hrvatski institut za liturgijski pastoral
Page 1 . f i I Q1. f ŕ' „ä .Mm ,Gm ma s-I mm c um N 2012 Numero ...
S Tay Đ i Phó Trong Trư ng H p Kh n C p S Tay Đ i Phó ... - Heco.com
Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor
Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor
Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor
1 DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU C Uvod ...
21. nedjelja kroz godinu C
trideset i treca nedjelja kroz godinu c
20. nedjelja kroz godinu C Što oko nije vidjelo i uho nije čulo, to si ...
28. nedjelja kroz godinu B
1 DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU C Uvod U ...
1 DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU C Uvod Sva čitanja ...
ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU A
1 TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU C Uvod ...
21. nedjelja kroz godinu B
XXI. NEDJELJA KROZ GODINU, 25. 08. 2013. DOĆI ĆE S ISTOKA I ...
28. nedjelja kroz godinu B Pomolih se i razbor dobih, zavapih i ...
1 PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU C Uvod Današnja 15 ...
Osma je nedjelja kroz godinu A
24. nedjelja kroz godinu B
5. nedjelja kroz godinu B
15. nedjelja kroz godinu B
28. nedjelja kroz godinu A Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ...
24. nedjelja kroz godinu B Ako vjera nema djela, mrtva je u sebi ...
1 OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU C Uvod U današnjoj ...
29. nedjelja kroz godinu B Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišiti ...
31. nedjelja kroz godinu B
OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU A