Views
3 years ago

Komentarz technik urządzeń audiowizualnych 313[04]-01 Czerwiec ...

Komentarz technik urządzeń audiowizualnych 313[04]-01 Czerwiec ...

Komentarz technik urządzeń audiowizualnych 313[04]-01 Czerwiec 2009 Ad. III. Wykaz prac serwisowych prowadzących do zdiagnozowania usterek sprzętu audiowizualnego Ten element pracy egzaminacyjnej powinien zawierać informacje o czynnościach prowadzących do sprawdzenia wybranych elementów urządzenia. Działania te powinny wskazać jednoznacznie uszkodzone elementy. Wszystkie te czynności były oceniane jednakowo. Zdający często pomijali w wykazie niektóre prace serwisowe, jak na przykład: Tylko w nielicznych pracach zdający w sposób zwięzły i poprawny w punktach sformułowali wykaz prac serwisowych jak w pracy poniżej: Ad. IV. Wykaz niezbędnych przyrządów pomiarowych z określeniem ich zastosowania Prawidłowo przygotowany wykaz zawiera nazwę przyrządów pomiarowych niezbędnych do wykrycia usterek oraz określenia czynności wykonywanych za pomocą tych przyrządów. Większość zdających wymieniła w wykazie dodatkowe przyrządy, pomijając te niezbędne. W części prac egzaminacyjnych nie określono zastosowania tych przyrządów. Nie poddawano ocenie kolejności ich wyszczególnienia. W przykładzie pominięto niektóre niezbędne przyrządy. Strona 4 z 7

Komentarz technik urządzeń audiowizualnych 313[04]-01 Czerwiec 2009 Ad. V. Opis możliwych przyczyn usterek poszczególnych urządzeń W tym elemencie pracy oceniano możliwe usterki, które spowodowały nieprawidłowe działanie urządzenia określone w zadaniu egzaminacyjnym. Oceniano podanie wszystkich usterek, bez zwracania uwagi na kolejność ich wyszczególnienia. Największe trudności sprawiło zdającym wymienienie wszystkich możliwych usterek, z podzieleniem ich na grupy. Tylko w nielicznych pracach można było znaleźć możliwe przyczyny usterek poszczególnych urządzeń. Strona 5 z 7

Komentarz technik mechanik okrętowy 314[03]-01-04 Czerwiec ...
Komentarz technik papiernictwa 311[27]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 ...
Komentarz technik rolnik 321[05]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 20
Komentarz technik technologii żywności 321[09]-01 Czerwiec 2009 ...
Komentarz technik eksploatacji portów i terminali 342[03]-01 ...
Technik urządzeń sanitarnych - BIP CKE - Centralna Komisja ...
Mechanik - monter maszyn i urządzeń 742[01]