Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Cirkadiana variabilnost

Cirkadiana variabilnost astme Bronhialna preodzivnost v veliki meri določa a amplitude a cirkadianih nihanj zožitve bronhijev. Čim večja je preodzivnost, tem večje amplitute v pljučni funkciji ima bolnik. Cirkadiana variabilnost astme je toliko bolj izražena, kolikor močnej nejše e je vnetje bronhijev. Povečana pogostost nočne ne astme kaže e na povečano vnetje bronhijev. Velikost amplitude cirkadianega nihanja in velikost bronhialne preodzivnosti odražata ata jakost astmatskega vnetja bronhijev.

Klasifikacija astme Astmo po funkcijskih in kliničnih nih kazalcih razdelimo na: • intermitentno astmo • blago persistentno astmo • zmerno persistentno astmo • hudo persistentno astmo Klasifikacija astme določa: • diagnostični postopek • terapevtski poseg • opredeljuje prognozo bolezni Stopnjo persistentne astme ocenjujemo s: • simptomi • pljučno funkcijo • porabo zdravil

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
Interakcije med mikrobi in rastlinami
DiplomskiRed_v2.frame -- /Grega/MyData/University/Oddelek/CGP ...
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani
Desetič na ESČP v Strasbourg 2010
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
I Rentgenska svetloba - F9
Revija 2005/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Borut Juvanec - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani