Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Ocena hudosti

Ocena hudosti persistentne astme Bolnika, ki se zdravi z zdravili za blago persistentno astmo, in ima še vedno simptome, uvrstimo v zmerno persistentno astmo. Bolnika, ki se zdravi z zdravili za zmerno persistentno astmo, in ima še vedno simptome, uvrstimo v težko persistentno astmo. Bolnik, ki se zdravi z zdravili, za eno od težavnostnih stopenj astme in je brez težav, ima ustrezna zdravila za težavnostno stopnjo astme ali pa ima teh zdravil celo preveč.

Ogrožajoči dejavniki za nastanek astme Alergeni Inhalacija alergena • povzroči takojšnjo bronhialno obstrukcijo in/ali • pozno reakcijo z obstrukcijo čez nekaj ur • povzroči i ali poveča a bronhialno preodzivnost Po enkratnem stiku z alergenom bronhialna preodzivnost lahko traja več tednov. Večina bolnikov z astmo, 75-85%, ima pozitivne kožne teste z inhalacijskimi alergeni.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo
Farmacevtska kemija radioaktivnih učinkovin
dr. Pavle Bohinc, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo
I Rentgenska svetloba - F9
obstruktivna apneja v spanju - XX. strokovni sestanek sekcije za ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Aktualno: Ali imamo dovolj soli … v glavi? / Grenke ... - Naša lekarna
Revmatoidni artritis - Društvo študentov medicine Slovenije
avgust september 2002.p65 - Zdravniška zbornica Slovenije
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
ALI LAHKO PREPREČIMO LEDVIČNO ODPOVED ZARADI ...
ISIS oktober 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS maj 04 CS.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Rak debelega črevesa in danke - Onkološki inštitut
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik