Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Ocena hudosti

Ocena hudosti persistentne astme Bolnika, ki se zdravi z zdravili za blago persistentno astmo, in ima še vedno simptome, uvrstimo v zmerno persistentno astmo. Bolnika, ki se zdravi z zdravili za zmerno persistentno astmo, in ima še vedno simptome, uvrstimo v težko persistentno astmo. Bolnik, ki se zdravi z zdravili, za eno od težavnostnih stopenj astme in je brez težav, ima ustrezna zdravila za težavnostno stopnjo astme ali pa ima teh zdravil celo preveč.

Ogrožajoči dejavniki za nastanek astme Alergeni Inhalacija alergena • povzroči takojšnjo bronhialno obstrukcijo in/ali • pozno reakcijo z obstrukcijo čez nekaj ur • povzroči i ali poveča a bronhialno preodzivnost Po enkratnem stiku z alergenom bronhialna preodzivnost lahko traja več tednov. Večina bolnikov z astmo, 75-85%, ima pozitivne kožne teste z inhalacijskimi alergeni.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo
dr. Pavle Bohinc, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo
Farmacevtska kemija radioaktivnih učinkovin
obstruktivna apneja v spanju - XX. strokovni sestanek sekcije za ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Rak debelega črevesa in danke - Onkološki inštitut
ISIS maj 04 CS.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS oktober 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ALI LAHKO PREPREČIMO LEDVIČNO ODPOVED ZARADI ...
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
I Rentgenska svetloba - F9
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani