Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Ogrožajoči dejavniki

Ogrožajoči dejavniki za nastanek astme Zdravila nesteroidna protivnetna zdravila, antagonisti adrenergičnih nih receptorjev β2, ACE inhibitorji, pirazolonski analgetiki. Rinitis, sinusitis, nosni polipi Bolezni nosu in obnosnih votlin poslabšajo ajo astmo. Sekret, ki zateka v nazofarinks sproži i kašelj, možna je tudi aspiracija v spodnje dihalne poti. Gastroezofagealni refluks Pri bolnikih z astmo je pogostost gastroezofagealnega refluksa vsaj trikrat večja kot v splošni populaciji. Gastroezofagealni refluks lahko povzroči i kašelj, čeprav bolnik nima astme. Poslabšanje anje astme pogosteje sproži i epizodo refluksa kot pa obratno. Pri nekaterih bolnikih zdravljenje refluksa ugodno vpliva na potek astme.

Diagnoza astme Diagnoza astme temelji na • podatkih iz anamneze • telesnem pregledu • meritvah pljučne funkcije Anamneza vsebuje podatke • simptomi • vzorec pojavljana simptomov • dejavniki, ki poslabšajo ajo stanje astme • razvoj bolezni in zdravljenje • anamneza prejšnjih bolezni

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo
Farmacevtska kemija radioaktivnih učinkovin
dr. Pavle Bohinc, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
obstruktivna apneja v spanju - XX. strokovni sestanek sekcije za ...
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
I Rentgenska svetloba - F9
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Rak debelega črevesa in danke - Onkološki inštitut