Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Ogrožajoči dejavniki

Ogrožajoči dejavniki za nastanek astme Zdravila nesteroidna protivnetna zdravila, antagonisti adrenergičnih nih receptorjev β2, ACE inhibitorji, pirazolonski analgetiki. Rinitis, sinusitis, nosni polipi Bolezni nosu in obnosnih votlin poslabšajo ajo astmo. Sekret, ki zateka v nazofarinks sproži i kašelj, možna je tudi aspiracija v spodnje dihalne poti. Gastroezofagealni refluks Pri bolnikih z astmo je pogostost gastroezofagealnega refluksa vsaj trikrat večja kot v splošni populaciji. Gastroezofagealni refluks lahko povzroči i kašelj, čeprav bolnik nima astme. Poslabšanje anje astme pogosteje sproži i epizodo refluksa kot pa obratno. Pri nekaterih bolnikih zdravljenje refluksa ugodno vpliva na potek astme.

Diagnoza astme Diagnoza astme temelji na • podatkih iz anamneze • telesnem pregledu • meritvah pljučne funkcije Anamneza vsebuje podatke • simptomi • vzorec pojavljana simptomov • dejavniki, ki poslabšajo ajo stanje astme • razvoj bolezni in zdravljenje • anamneza prejšnjih bolezni

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
Interakcije med mikrobi in rastlinami
DiplomskiRed_v2.frame -- /Grega/MyData/University/Oddelek/CGP ...
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani
Desetič na ESČP v Strasbourg 2010
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
I Rentgenska svetloba - F9
Revija 2005/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Borut Juvanec - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani