Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Diagnoza astme Telesni

Diagnoza astme Telesni pregled • prisotnost rinitisa • znaki atopije, • frekvenca dihanja, • dihalni zvoki Meritve pljučne funkcije • vitalna kapaciteta (VK) • forsirana vitalna kapaciteta (FVC) • forsirani ekspiratorni volumen v prvi sekundi izdiha (FEV1), • največji ji pretok zraka med izdihom (PEF) • plinska analiza krvi in še e nekatere drugi testi

Zdravljenje astme Z zmanjšanjem anjem vnetja se astma klinično no in funkcijsko izboljša. Vnetje zmanjšamo amo z odstranitvijo alergenov in z zdravljenjem z zdravili.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo
dr. Pavle Bohinc, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo
Farmacevtska kemija radioaktivnih učinkovin
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
obstruktivna apneja v spanju - XX. strokovni sestanek sekcije za ...
Rak debelega črevesa in danke - Onkološki inštitut
ISIS maj 04 CS.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS oktober 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ALI LAHKO PREPREČIMO LEDVIČNO ODPOVED ZARADI ...
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes