Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Diagnoza astme Telesni

Diagnoza astme Telesni pregled • prisotnost rinitisa • znaki atopije, • frekvenca dihanja, • dihalni zvoki Meritve pljučne funkcije • vitalna kapaciteta (VK) • forsirana vitalna kapaciteta (FVC) • forsirani ekspiratorni volumen v prvi sekundi izdiha (FEV1), • največji ji pretok zraka med izdihom (PEF) • plinska analiza krvi in še e nekatere drugi testi

Zdravljenje astme Z zmanjšanjem anjem vnetja se astma klinično no in funkcijsko izboljša. Vnetje zmanjšamo amo z odstranitvijo alergenov in z zdravljenjem z zdravili.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
I Rentgenska svetloba - F9
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Aktualno: Ali imamo dovolj soli … v glavi? / Grenke ... - Naša lekarna
Revmatoidni artritis - Društvo študentov medicine Slovenije
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna