Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Diagnoza astme Telesni

Diagnoza astme Telesni pregled • prisotnost rinitisa • znaki atopije, • frekvenca dihanja, • dihalni zvoki Meritve pljučne funkcije • vitalna kapaciteta (VK) • forsirana vitalna kapaciteta (FVC) • forsirani ekspiratorni volumen v prvi sekundi izdiha (FEV1), • največji ji pretok zraka med izdihom (PEF) • plinska analiza krvi in še e nekatere drugi testi

Zdravljenje astme Z zmanjšanjem anjem vnetja se astma klinično no in funkcijsko izboljša. Vnetje zmanjšamo amo z odstranitvijo alergenov in z zdravljenjem z zdravili.

Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani
DiplomskiRed_v2.frame -- /Grega/MyData/University/Oddelek/CGP ...
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
Interakcije med mikrobi in rastlinami
Desetič na ESČP v Strasbourg 2010
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
I Rentgenska svetloba - F9
Revija 2008/1 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2005/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Borut Juvanec - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani