Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Glukokortikoidi

Glukokortikoidi Lipofilni in s pasivno difuzijo prehajajo celično membrano. Vežejo ejo se na glukokortikoidne receptorje, ki se nahajajo v citoplazmi tarčnih celic. Glukokortikoidni receptorji so prisotni v skoraj vseh celicah. Največ jih je v celicah bronhialnega epitelija in v endoteliju bronhialnih žil. Po vezavi na glukokortikoidni receptor se nastali kompleks glukokortikoid-receptor receptor pomakne v jedro celice, kjer z vezavo na DNK uravnava transkripcijo (aktivacijo ali supresijo) tarčnih genov. Na ta način glukokortikoidi zavirajo sintezo citokinov (interlevkinov IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8 in GM-TNF TNF-alfa) in posledično zmanjšajo ajo število in stopnjo aktivacije vnetnih celic (eozinofilcev, makrofagov, mastocitov in limfocitov).

Glukokortikoidi Zvečajo transkripcijo nekaterih genov in tako povečajo sintezo nevtralnih endopeptidaz, kar povzroči i zvečano razgradnjo bronhokonstriktornih peptidov. Spodbujajo sintezo protivnetnih beljakovin (lipokortina-1) ki delujejo zaviralno na fosfolipazo A2 in s tem zavirajo nastajanje bronhokonstriktornih levkotrienov, prostaglandinov in faktorja aktivacijea trombocitov. Preko nastajanja vazokortina zmanjšujejo prepustnost postkapilarnih venul. Preprečitev vnetja se klinično no manifestira kot razširjanje bronhijev, kar ugotavljamo z merjenjem največjega jega pretoka zdraka (PEFR).

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
ISIS april 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
nasvetnik za življenje s hiv - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
Aktualno: Majhna, a tako pomembna / Zdravilne ... - Naša lekarna
ISIS junij 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
glasilozdravni š kezborniceslovenije - Zdravniška zbornica Slovenije
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani