Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Glukokortikoidi

Glukokortikoidi Inhalacijski glukokortikoidi zmanjšujejo bronhialno preodzivnost za neposredne in posredne dražljaje. Zmanjšajo ajo pozno reakcijo na inhalirani alergen in zmanjšajo ajo bronhialno preodzivnost. Podaljšano ano zdravljenje z inhalacijskimi glukokortikoidi zmanjša a takojšno reakcijo na inhalirani alergen. Učinek U na bronhialno preodzivnost je počasen, največji ji učinek u utegne nastopiti šele po letu ali več podaljšanega anega zdravljenja. Zmanjšujejo vnetje bronhijev, posledica zmanjšanega anega vnetja so: • blažji simptome astme • zmanjšana ana bronhialna preodzivnost • izboljšana pljučna funkcija • manjše število akutnih poslabšanj anj astme Podaljšano ano zdravljenje z inhalacijskimi glukokortikoidi zmanjša a možnost trajne okvare pljuč, , ki je posledica nezdravljenega persistentnega vnetja bronhijev.

Glukokortikoidi Inhalacijski glukokortikoidi se med seboj ločijo po farmakoloških kih lastnostih: • stopnja afinitete za receptor • obsega absorpcije v pljučih in v črevesju • hitrosti metabolizma • ne razlikujejo se v celotnem očistku, o ki je visok.

Citostatiki
(%) 10