Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Tabela 3: Farmakološke

Tabela 3: Farmakološke lastnosti inhalacijskih glukokortikoidov beklometazondipropionata (BMD), beklometazonmonopropionata (BMP), budezonida (BUD), flutikazonpropionata (FP) in flunisolida (11,14). Učinkov ina Biolška razpolov na doba (h) Relativna afiniteta: glukokortik oid-receptor Volumen porazdeli tve (L/kg) Topnost v vodi (mg/L) Delež učinkovine po prvem prehodu skozi jetra (%) Očiste k (L/kg) BMD/B MP 0,1/6,5 0,4/1,1* • 0,1/10 • • BUD 2,3-2,8 1* 2,7-4,3 14 6-13 0,9- 1,4 FP 3,7-14,4 2,3♣ 3,7-8,9 0,04 < 1 0,9- 1,3 flunisoli d 1,6 0,2* 1,8 100 21 1,0 Legenda * v pljučih ♣ v timusu podgan • ni podatka

Glukokortikoidi Razlike v fizikalno kemijskih in farmakoloških kih lastnostih vplivajo na: • protivnetne učinke u glukokortikoidov na sluznici • sistemsko farmakokinetiko glukokoritkoidov Za visoko učinkovitost u in selektivnost inhalacijskih glukokortikoidov so pomembne lipofilne skupine na glukokortikoidnem jedru. Kadar so lipofilne skupine na steroidnem jedru (obroč D) optimalno izbrane, ima glukokortikoid: • visoko afiniteto za glukokortikoidni receptor • daljši čas zadrževanja v tkivih po lokalni aplikaciji • hitro inaktivacijo z jetrnim metabolizmom po sistemski absorpciji

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani
DiplomskiRed_v2.frame -- /Grega/MyData/University/Oddelek/CGP ...
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
Interakcije med mikrobi in rastlinami
Desetič na ESČP v Strasbourg 2010
I Rentgenska svetloba - F9
Revija 2008/1 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2005/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani