Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Glukokortikoidi V

Glukokortikoidi V primeru, da je aplikacija inhalacijskega glukokortikoida pravilna, pride v pljuča a 10-30% doze inhaliranega zdravila. Ta vrednost variira in je odvisna od zdravila in sistema inhalacije. Če e bolnik pri inhaliranju ne uporablja nastavka, ostali del doze, približno 80%, pogoltne. Pogoltnjeni del doze, se po absorpciji iz gastrointestinalnega trakta t metabolizira v jetrih in le majhen del doze se prenese v sistemski krvni obtok. Delež učinkovine, ki ostane v pljučih, se praktično v celoti absorbira iz pljuč v sistemski krvni obtok. Biološka uporabnost inhalacijskega glukokortikoida je odvisna od: • doze, ki dospe v pljuča, • sistemske absorpcije pogoltnjene doze. Odstotki sistemske absorpcije so različni in so odvisni od fizikalno kemijskih lastnosti glukokortikoidov.

Glukokortikoidi Lokalni neželen eleni učinki i inhalacijskih glukokortikoidov • Ustna kandidoza je sorazmerna uporabljeni dozi glukokortikoida. Odvisna je od celotne dnevne doze glukokortikoida, ne glede na število posameznih doz. Izpiranje ust z vodo po inhalaciji glukokortikoida zmanjša količino ino sistemsko absorbiranega glukokortikoida in prepreči ustno kandidozo. Uporaba inhalacijskih nastavkov zmanjša a oustnoo kandidozo. Simptomatsko kandidozo zdravimo z lokalnimi protiglivičnimi zdravili pri čemer inhalacijskega zdravljenja z glukokortikoidi ne prekinemo. • Prehodna hripavost Povzroča a jo steroidna miopatija mišic ic grla, ki je reverzibilna. Verjetno je hripavosti manj po inhalaciji glukokotikoida v prašnih delcih in izpiranju ust z vodo, takoj po inhalaciji. Uporaba podaljškov za inhaliranje z velikim volumnom ne zmanjšuje pogostosti pojavljanja hripavosti. • Refleksni kašelj in draženje v grlu verjetno povzročajo aditivi plinov v pršilu.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
I Rentgenska svetloba - F9
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Aktualno: Ali imamo dovolj soli … v glavi? / Grenke ... - Naša lekarna
Revmatoidni artritis - Društvo študentov medicine Slovenije
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
avgust september 2002.p65 - Zdravniška zbornica Slovenije
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti