Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Glukokortikoidi

Glukokortikoidi Sistemski neželeni eleni učinki u inhalacijskih glukokortikoidov Inhalacijski glukokortikoidi predpisani podaljšano ano v velikih dnevnih dozah, imajo klinično no pomembne sistemske neželene elene učinke. u Nastanejo predvsem zaradi dela učinkovine, u ki se skozi pljuča a absorbira v kri in dela učinkovine, u ki ga bolniki pogoltnejo s slino. Do 20% prispeva k temu tudi delež učinkovine, ki se resorbira v ustih. Sistemski učinki u inhalacijskih glukokortikoidov so odvisni od: • doze glukokortikoida, • farmakokinetike glukokortikoida, • mesta depozicije glukokortikoida (prebavila, pljuča) • individualnih lastnosti bolnika.

Glukokortikoidi Lahko povzročijo motnje v delovanju osi hipotalamus-hipofiza hipofiza-nadledvična žleza. Upočasnijo rast pri otrocih in mladostnikih. Ta učinek u se lahko pojavi po aplikaciji velikih doz inhalacijskih glukokortikoidov, vendar je bolj pogost pri peroralnih glukokortikoidih in je posledica dolgotrajnejše e supresije osi hipotalamus-hipofiza hipofiza- nadledvična žleza . Osteoporoza in z njo povezani kostni zlomi so pri uporabi inhalacijskih glukokortikoidov redki, včasih v se pojavijo pri dolgotrajni uporabi velikih doz učinkovine. Dnevna doza 1000 μg g beklometazona ali enakovrednega odmerka drugega inhalacijskega glukokortikoida, zahteva spremljanje mineralne gostote kosti. Posteriorna subkapsularna katarakta je zaplet pri dolgotrajnem zdravljenjuz s sistemskimi glukokortikoidi. Ni dokazov, da bi inhalacijski glukokortikoidi zvečali tveganje za pojav katarakte. Tanjšajo ajo kožo o in povzročajo podkožne krvavitve.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
I Rentgenska svetloba - F9
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Aktualno: Ali imamo dovolj soli … v glavi? / Grenke ... - Naša lekarna
avgust september 2002.p65 - Zdravniška zbornica Slovenije
Revmatoidni artritis - Društvo študentov medicine Slovenije
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo