Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Glukokortikoidi

Glukokortikoidi Beklometazondipropionat Po inhalaciji beklometazondipropionata, del učinkovine u pride v pljuča, od koder se hitro absorbira v krvni obtok. Pogoltnjeni del učinkovine u se po absorpciji iz gastrointestinalnega trakta metabolizira pri prvem prehodu skozi jetra, pri čemer nastane monopropionat . Nastali monopropionat ima bistveno večjo vezavno afiniteto za glukokortikoidne receptorje kot dipropionat in se v jetrih 2-42 4 krat počasneje inaktivira kot budesonid. Pri jetrnem metabolizmu monopropionata nastane aktivni metabolit beklometazon, ki ima 1/3 vezavne sposobnosti dipropionata in 1/10 0 vezavne sposobnosti monopropionata. Večji del absorbirane doze (35-76%) se izloči i z blatom, preostali del (do 14%) pa se izloči i v obliki metabolitov z urinom. Za zdravljenje astme se uporablja beklometazondipropionat, , v obliki inhalacij s pomočjo inhalatorjev, običajno 200-600 600μg/dan, pri težkih oblikah astme do 2000μg/dan, pri otrocih, starejših od 4 let do 400μg/dan.

Glukokortikoidi Budezonid Po inhalaciji zdravila z inhalatorjem, ob uporabi nastavka, se v sistemski krvni obtok absorbira 70% budezonida, ki pride v pljuča. Vrh serumske koncentracije je dosežen en v prvi uri po inhalaciji, biološka razpolovna doba je 2-32 3 ure, kar kaže e na minimalno presnovo budezonida v pljučih. Ima majhno biološko uporabnost zaradi obsežnega metaboliziranja pri prvem prehodu jetra (90%). Glavna metabolita, 6-β-6 hidroksibudezonid in 16-α-hidroksiprednisolon, imata manj kot 1% glukokortikoidne aktivnosti budezonida. Budezonid ima najboljše e razmerje med lokalnimi in sistemskimi učinki u in je poleg flutikazona najpogosteje izbran inhalacijski glukokortikoid. Za zdravljenje astme se uporablja v obliki inhalacij s pomočjo inhalatorja, , dnevna doza je 400μg/dan, pri težkih oblikah astme lahko 1,6mg/dan, vzdrževalne doze morajo biti nižje od 400μg/dan, vendar ne nižje od 200μg/dan. Predpisana doza za otroke je 50-400 400μg/dan.

Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani
DiplomskiRed_v2.frame -- /Grega/MyData/University/Oddelek/CGP ...
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
Desetič na ESČP v Strasbourg 2010
Interakcije med mikrobi in rastlinami
Borut Juvanec - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2005/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2008/1 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik