Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Glukokortikoidi

Glukokortikoidi Flutikazonpropionat Po inhalaciji zdravila z inhalatorjem, se pogoltnjen del učinkovine u slabo absorbira iz gastrointestinalnega trakta in se nato metabolizira pri prvem prehodu skozi jetra. Zaradi majhne biološke uporabnosti povzroča v glavnem le lokalne učinke u v pljučih, brez značilnih sistemskih učinkov. u Flutikazonproprionat se od vseh uporabljenih inhalacijskih glukokortikoidov najbolje porazdeljuje, e, njegov volumen porazdelitve je 3-53 krat večji kot pri drugih inhalacijskih glukokortikoidih in ima največjo jo afiniteto za receptorje ter najdaljšo biolško razpolovno dobo. To je posledica njegove lipofilnosti. . Zaradi te lastnosti se tudi počasneje raztaplja in zato dlje časa deluje lokalno protivnetno. . Dolga biološka razpolovna doba (t 1/2 = 4-144 ur) poveča a možnost kumulacije učinkovine pri ponavljajočih dozah in je verjetno povezana z visoko lipofilnostjo, , ki rezultira v visoki tkivni vezavi in volumnu porazdelitve. Začetna doza pri nekontrolirani astmi je 100-250 250μg, pri blagi astmi do 500μg g in pri težki astmi 1000μg. Pri otrocih starejših od štirih let je začetna doza 50-100 100μg, 2-krat 2 dnevno.

Kromoglicinska kislina Deluje blago do zmerno protivnetno. Natančen mehanizem protivnetnega delovanja ni poznan. Domnevajo, da protivnetno delovanje temelji na blokadi kloridnih kanalov, ki sodelujejo v celični aktivaciji, stabilizaciji membrane mastocitov ter inhibiciji aktivacije in sproščanja mediatorjev vnetja iz eozinofilcev in epitelnih celic. Lahko prepreči i alergijski odziv na številne alergijske in nealergijske stimuluse, na primer inhibira tudi akutne odzive na vadbo, mrzel zrak in SO 2 Kromoglicinska kislina je zelo varna učinkovina, u brez neželenih elenih učinkov u in se lahko uporablja tudi pri otrocih. Pri odraslih bolnikih se uporablja le redko, pri hujših oblikah astme, z namenom zmanjšati ati porabo velikih količin in peroralnih glukokortikoidov. Ugodni učinki u kromoglicinske kisline se pokažejo po nekaj tednih . .

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
I Rentgenska svetloba - F9
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Razvoj in vrednotenje modela farmacevtske skrbi za bolnike z astmo
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo
Farmacevtska kemija radioaktivnih učinkovin
dr. Pavle Bohinc, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo
Aktualno: Ali imamo dovolj soli … v glavi? / Grenke ... - Naša lekarna
avgust september 2002.p65 - Zdravniška zbornica Slovenije
Revmatoidni artritis - Društvo študentov medicine Slovenije
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna