Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Glukokortikoidi

Glukokortikoidi Flutikazonpropionat Po inhalaciji zdravila z inhalatorjem, se pogoltnjen del učinkovine u slabo absorbira iz gastrointestinalnega trakta in se nato metabolizira pri prvem prehodu skozi jetra. Zaradi majhne biološke uporabnosti povzroča v glavnem le lokalne učinke u v pljučih, brez značilnih sistemskih učinkov. u Flutikazonproprionat se od vseh uporabljenih inhalacijskih glukokortikoidov najbolje porazdeljuje, e, njegov volumen porazdelitve je 3-53 krat večji kot pri drugih inhalacijskih glukokortikoidih in ima največjo jo afiniteto za receptorje ter najdaljšo biolško razpolovno dobo. To je posledica njegove lipofilnosti. . Zaradi te lastnosti se tudi počasneje raztaplja in zato dlje časa deluje lokalno protivnetno. . Dolga biološka razpolovna doba (t 1/2 = 4-144 ur) poveča a možnost kumulacije učinkovine pri ponavljajočih dozah in je verjetno povezana z visoko lipofilnostjo, , ki rezultira v visoki tkivni vezavi in volumnu porazdelitve. Začetna doza pri nekontrolirani astmi je 100-250 250μg, pri blagi astmi do 500μg g in pri težki astmi 1000μg. Pri otrocih starejših od štirih let je začetna doza 50-100 100μg, 2-krat 2 dnevno.

Kromoglicinska kislina Deluje blago do zmerno protivnetno. Natančen mehanizem protivnetnega delovanja ni poznan. Domnevajo, da protivnetno delovanje temelji na blokadi kloridnih kanalov, ki sodelujejo v celični aktivaciji, stabilizaciji membrane mastocitov ter inhibiciji aktivacije in sproščanja mediatorjev vnetja iz eozinofilcev in epitelnih celic. Lahko prepreči i alergijski odziv na številne alergijske in nealergijske stimuluse, na primer inhibira tudi akutne odzive na vadbo, mrzel zrak in SO 2 Kromoglicinska kislina je zelo varna učinkovina, u brez neželenih elenih učinkov u in se lahko uporablja tudi pri otrocih. Pri odraslih bolnikih se uporablja le redko, pri hujših oblikah astme, z namenom zmanjšati ati porabo velikih količin in peroralnih glukokortikoidov. Ugodni učinki u kromoglicinske kisline se pokažejo po nekaj tednih . .

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo
dr. Pavle Bohinc, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo
Farmacevtska kemija radioaktivnih učinkovin
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
obstruktivna apneja v spanju - XX. strokovni sestanek sekcije za ...
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Rak debelega črevesa in danke - Onkološki inštitut
ISIS maj 04 CS.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS oktober 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ALI LAHKO PREPREČIMO LEDVIČNO ODPOVED ZARADI ...
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
I Rentgenska svetloba - F9