Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Kromoglicinska kislina

Kromoglicinska kislina Se slabo absorbira iz gastrointestinalnega trakta, biološka uporabnost je le 1% Po inhalaciji zdravila le 8-10% 8 doze pride v pljuča, od koder se hitro absorbira in se nespremenjena izloča a z urinom in žolčem. Večji del inhalirane doze bolnik poje in se nespremenjena izloči i z blatom. Biološka razpolovna doba po inhalaciji ali po peroralni aplikaciji je približno 80 minut. Neželeni eleni učinki u so pogosto prehodni. Inhalacija lahko povzroči i prehoden bronhospazem, težko dihanje, kašelj, zamašitev nosu in draženje grla. Uporablja se v dozi 10mg 4x/dan ali 6-8x/dan, 6 v obliki inhalacij. Ko se astma stabilizira dozo znižamo na 5mg 4x/dan.

Antagonisti levkotrienskih receptorjev Cisteinil levkotrieni (LTC 4 , LTD 4 , LTE 4 ) so močni vnetni eikozanoidi, ki se sproščajo iz raznih celic, tudi iz mastocitov in eozinofilcev. So pomembni mediatorji astme, vežejo ejo se na cisteinil levkotrienske receptorje (Cys-LT1), ki se nahajajo v dihalnih poteh in so odgovorni za številne reakcije, kot so bronhokonstrikcija, mukozna sekrecija, prepustnost krvnih žil in kopičenje eozinofilcev . Čeprav so vsi cisteinil levkotrieni agonisti na Cys-LT1 receptorju, je LTE 4 šibkejši kot LTC 4 ali LTD 4 . So približno tisočkrat močnej nejši i bronhokonstriktorji kot histamin. Montelukast in zafirlukast : • sta selektivna, visoko afinitetna antagonista Cys-LT1 LT1-receptorja • zavirata fiziološki učinek u LTC 4 , LTD 4 in LTE 4 na Cys-LT1 receptorju • preprečujeta zgodnje in pozne bronhokonstrikcijske vplive inhalacijskih alergenov in iritantov • delujeta protivnetno in izboljšata simptome astme .

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
I Rentgenska svetloba - F9
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Aktualno: Ali imamo dovolj soli … v glavi? / Grenke ... - Naša lekarna
Revmatoidni artritis - Društvo študentov medicine Slovenije
avgust september 2002.p65 - Zdravniška zbornica Slovenije
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
Bratislava (Blažka Marolt
Leiden (Natja Lavrič) - Pravna fakulteta
10.–21. 11. - Filozofska fakulteta
Revija 2006/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Beatriz Tomšič Čerkez - Fakulteta za arhitekturo
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije