Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Kromoglicinska kislina

Kromoglicinska kislina Se slabo absorbira iz gastrointestinalnega trakta, biološka uporabnost je le 1% Po inhalaciji zdravila le 8-10% 8 doze pride v pljuča, od koder se hitro absorbira in se nespremenjena izloča a z urinom in žolčem. Večji del inhalirane doze bolnik poje in se nespremenjena izloči i z blatom. Biološka razpolovna doba po inhalaciji ali po peroralni aplikaciji je približno 80 minut. Neželeni eleni učinki u so pogosto prehodni. Inhalacija lahko povzroči i prehoden bronhospazem, težko dihanje, kašelj, zamašitev nosu in draženje grla. Uporablja se v dozi 10mg 4x/dan ali 6-8x/dan, 6 v obliki inhalacij. Ko se astma stabilizira dozo znižamo na 5mg 4x/dan.

Antagonisti levkotrienskih receptorjev Cisteinil levkotrieni (LTC 4 , LTD 4 , LTE 4 ) so močni vnetni eikozanoidi, ki se sproščajo iz raznih celic, tudi iz mastocitov in eozinofilcev. So pomembni mediatorji astme, vežejo ejo se na cisteinil levkotrienske receptorje (Cys-LT1), ki se nahajajo v dihalnih poteh in so odgovorni za številne reakcije, kot so bronhokonstrikcija, mukozna sekrecija, prepustnost krvnih žil in kopičenje eozinofilcev . Čeprav so vsi cisteinil levkotrieni agonisti na Cys-LT1 receptorju, je LTE 4 šibkejši kot LTC 4 ali LTD 4 . So približno tisočkrat močnej nejši i bronhokonstriktorji kot histamin. Montelukast in zafirlukast : • sta selektivna, visoko afinitetna antagonista Cys-LT1 LT1-receptorja • zavirata fiziološki učinek u LTC 4 , LTD 4 in LTE 4 na Cys-LT1 receptorju • preprečujeta zgodnje in pozne bronhokonstrikcijske vplive inhalacijskih alergenov in iritantov • delujeta protivnetno in izboljšata simptome astme .

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani
DiplomskiRed_v2.frame -- /Grega/MyData/University/Oddelek/CGP ...
Interakcije med mikrobi in rastlinami
Desetič na ESČP v Strasbourg 2010
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Borut Juvanec - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2005/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2008/1 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani