Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Antagonisti

Antagonisti levkotrienskih receptorjev Nekatere raziskave so pokazale, da lahko z levkotrienskimi antagonisti zmanjšamo amo odmerek inhalacijskega glukokortikoida, potrebnega pri preventivnem zdravljenju. Levkotrienski antagonisti delujejo zmerno bronhodilatorno. Pri sočasni aplikaciji agonista adrenergičnih nih receptorjev β2 se bronhodilatorni učinki u seštevajo . Ker je premalo dokazov o njihovi učinkovitosti, u levkotrienskih antagonistov običajno ne priporočajo kot edino protivnetno zdravilo za astmo. Izbirno protivnetno zdravilo za intermitentno astmo in blago persistentno astmo so le v primeru, če e bolnik predpisanega inhalacijskega glukokortikoida ne more ali noče e uporabljati. Antagonisti levkotrienskih receptorjev se uporabljajo ob poslabšanju anju astme, sproženem z acetilsalicilno kislino.

Montelukast Montelukast se po peroralni aplikaciji hitro in skoraj popolnoma absorbira iz gastrointestinalnega trakta. Najvišjo plazemsko koncentracijo po aplikaciji 10 mg filmsko obložene tablete doseže e 3 ure po aplikaciji zdravila. Hrana ne vpliva na biološko uporabnost in C max . Biološka uporabnost je 73%. Veže e na plazemske beljakovine (99%). Volumen porazdelitve montelukasta znaša a povprečno 8-118 litrov. Minimalno prehaja skozi hematoencefalno bariero. Metabolizira s pomočjo jetrnih encimov. Montelukast in njegovi metaboliti se izločajo z žolčem. Biološka razpolovna doba montelukasta pri zdravih mladih odraslih je od 2,7-5,5 ur.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
I Rentgenska svetloba - F9
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Aktualno: Ali imamo dovolj soli … v glavi? / Grenke ... - Naša lekarna
Revmatoidni artritis - Društvo študentov medicine Slovenije
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
avgust september 2002.p65 - Zdravniška zbornica Slovenije
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti