Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Antagonisti

Antagonisti levkotrienskih receptorjev Nekatere raziskave so pokazale, da lahko z levkotrienskimi antagonisti zmanjšamo amo odmerek inhalacijskega glukokortikoida, potrebnega pri preventivnem zdravljenju. Levkotrienski antagonisti delujejo zmerno bronhodilatorno. Pri sočasni aplikaciji agonista adrenergičnih nih receptorjev β2 se bronhodilatorni učinki u seštevajo . Ker je premalo dokazov o njihovi učinkovitosti, u levkotrienskih antagonistov običajno ne priporočajo kot edino protivnetno zdravilo za astmo. Izbirno protivnetno zdravilo za intermitentno astmo in blago persistentno astmo so le v primeru, če e bolnik predpisanega inhalacijskega glukokortikoida ne more ali noče e uporabljati. Antagonisti levkotrienskih receptorjev se uporabljajo ob poslabšanju anju astme, sproženem z acetilsalicilno kislino.

Montelukast Montelukast se po peroralni aplikaciji hitro in skoraj popolnoma absorbira iz gastrointestinalnega trakta. Najvišjo plazemsko koncentracijo po aplikaciji 10 mg filmsko obložene tablete doseže e 3 ure po aplikaciji zdravila. Hrana ne vpliva na biološko uporabnost in C max . Biološka uporabnost je 73%. Veže e na plazemske beljakovine (99%). Volumen porazdelitve montelukasta znaša a povprečno 8-118 litrov. Minimalno prehaja skozi hematoencefalno bariero. Metabolizira s pomočjo jetrnih encimov. Montelukast in njegovi metaboliti se izločajo z žolčem. Biološka razpolovna doba montelukasta pri zdravih mladih odraslih je od 2,7-5,5 ur.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Razvoj in vrednotenje modela farmacevtske skrbi za bolnike z astmo
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
nasvetnik za življenje s hiv - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
glasilozdravni š kezborniceslovenije - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS junij 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS april 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Aktualno: Majhna, a tako pomembna / Zdravilne ... - Naša lekarna
dr. Pavle Bohinc, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo
Farmacevtska kemija radioaktivnih učinkovin
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
obstruktivna apneja v spanju - XX. strokovni sestanek sekcije za ...
Prva evangeličanska cerkev v Bodoncih - Fakulteta za arhitekturo ...
Ljudmila Koprivec, Martina Zbašnik-Senegačnik - Fakulteta za ...
AR 2010/1 - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani