Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Montelukast V primerjavi

Montelukast V primerjavi s placebom, 5 mg žvečljiva tableta montelukasta dnevno, pri otrocih zmanjša a poslabšanja anja astme in izboljšala splošne ocene staršev o kakovosti življenja, povezane za astmo. Montelukast izboljša a jutranji FEV 1. zmanjša a potrebo po uporabi agonistov adrenergičnih nih receptorjev β2. Priporočena doza za odrasle je 10 mg/dan, za otroke stare od 6 do 14 let pa 5 mg/dan . Neželeni eleni učinki u so navadno blagi in ne zahtevajo prekinitve zdravljenja (bole lečine v trebuhu, glavobol). Lahko se pojavijo preobčutljivostne reakcije, vključno z anafilaksijo, angioedemom, pruritusom in urtikarijo .

Zafirlukast Po peroralni aplikaciji se zafirlukast hitro absorbira iz gastrointestinalnega trakta. Najvišjo jo plazemsko koncentracijo doseže e 3 ure e po aplikaciji. Aplikacija skupaj s hrano zmanjša a tako odstotek kot hitrost absorbcije in biološko uporabnost za 40%. Vezava na plazemske beljakovine je 99%. Metabolizira se v jetrih. Zafirlukast in njegovi metaboliti se izločajo v glavnem z blatom, le 10% se ga izloči i z urinom. Biološka razpolovna doba je približno 10 ur. Majhne količine ine prehajajo skozi placento. Majhne količin ine e se izločajo v mleko.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
nasvetnik za življenje s hiv - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
Aktualno: Majhna, a tako pomembna / Zdravilne ... - Naša lekarna
glasilozdravni š kezborniceslovenije - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS april 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS junij 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
I Rentgenska svetloba - F9
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Zdravstvene Informacije - Terme Krka