Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Zafirlukast Možne so

Zafirlukast Možne so interakcije zafirlukasta z zdravili, ki se primarno metabolizirajo z jetrnim citokromom P450. Podaljša a delovanje varfarina. Terfenadin in teofilin lahko znižata plazemsko koncentracijo zafirlukasta, eritromicin zmanjša a biološko uporabnost zafirlukasta. Ob sočasni uporabi acetilsalicilne kisline se lahko zviša a plazemska koncentracija zafirlukasta. Uporablja se pri blagi-zmerni astmi peroralno, 20 mg 2-krat 2 na dan. Običajno poročajo o naslednjih neželenih elenih učinkih: u glavobol, povečana incidenca za infekte respiratornega trakta in prebavnih motnjah. Lahko zviša vrednosti jetrnih encimov, vendar sta simptomatski hepatitis in hiperbilirubinemija redka. Nekateri poročajo tudi o generalizirani bolečini, mialgiji, , vročini in omotici .

Agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Delujejo agonistično no na adrenergične receptorje β2 na membranah gladkih mišic ic bronhov in povzročajo bronhodilatacijo. Mišice ice bronhov vsebujejo veliko število adrenergičnih nih receptorjev β2. Stimulacija teh receptorjev povzroči i preko G proteina aktivacijo adenilat- ciklaze, ki pretvori ATP v cAMP . Nastali cAMP pomaga pri fosforilaciji in tako omogoča a deponiranje kalcija v endoplazmatskem retikulumu. Zaradi tega se zniz niža koncentracija prostega intracelularnega kalcija, ki je potreben za mišično kontrakcijo in sproščanje vnetnih mediatorjev. To posledično vodi v zmanjšanje anje mišičnega tonusa. Agonisti adrenergičnih nih receptorjev povečajo prevodnost kalijevih kanalov v mišicah icah dihalnih poti, kar povzroči i hiperpolarizacijo membrane in relaksacijo. Delujejo agonistično no na adrenergične nereceptorje β2 2 na mastocitih in eozinofilcih ter zmanjšujejo izločanje histamina in drugih vnetnih mediatorjev.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
Aktualno: Majhna, a tako pomembna / Zdravilne ... - Naša lekarna
nasvetnik za življenje s hiv - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
ISIS junij 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
glasilozdravni š kezborniceslovenije - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS april 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Razvoj in vrednotenje modela farmacevtske skrbi za bolnike z astmo
Prva evangeličanska cerkev v Bodoncih - Fakulteta za arhitekturo ...
Ljudmila Koprivec, Martina Zbašnik-Senegačnik - Fakulteta za ...
Utrecht (Sanda Šabić)
AR 2010/1 - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Interakcije med mikrobi in rastlinami
Tekmovanje v gradbeni mehaniki 2007 - Univerza v Ljubljani
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko