Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Zafirlukast Možne so

Zafirlukast Možne so interakcije zafirlukasta z zdravili, ki se primarno metabolizirajo z jetrnim citokromom P450. Podaljša a delovanje varfarina. Terfenadin in teofilin lahko znižata plazemsko koncentracijo zafirlukasta, eritromicin zmanjša a biološko uporabnost zafirlukasta. Ob sočasni uporabi acetilsalicilne kisline se lahko zviša a plazemska koncentracija zafirlukasta. Uporablja se pri blagi-zmerni astmi peroralno, 20 mg 2-krat 2 na dan. Običajno poročajo o naslednjih neželenih elenih učinkih: u glavobol, povečana incidenca za infekte respiratornega trakta in prebavnih motnjah. Lahko zviša vrednosti jetrnih encimov, vendar sta simptomatski hepatitis in hiperbilirubinemija redka. Nekateri poročajo tudi o generalizirani bolečini, mialgiji, , vročini in omotici .

Agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Delujejo agonistično no na adrenergične receptorje β2 na membranah gladkih mišic ic bronhov in povzročajo bronhodilatacijo. Mišice ice bronhov vsebujejo veliko število adrenergičnih nih receptorjev β2. Stimulacija teh receptorjev povzroči i preko G proteina aktivacijo adenilat- ciklaze, ki pretvori ATP v cAMP . Nastali cAMP pomaga pri fosforilaciji in tako omogoča a deponiranje kalcija v endoplazmatskem retikulumu. Zaradi tega se zniz niža koncentracija prostega intracelularnega kalcija, ki je potreben za mišično kontrakcijo in sproščanje vnetnih mediatorjev. To posledično vodi v zmanjšanje anje mišičnega tonusa. Agonisti adrenergičnih nih receptorjev povečajo prevodnost kalijevih kanalov v mišicah icah dihalnih poti, kar povzroči i hiperpolarizacijo membrane in relaksacijo. Delujejo agonistično no na adrenergične nereceptorje β2 2 na mastocitih in eozinofilcih ter zmanjšujejo izločanje histamina in drugih vnetnih mediatorjev.

Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani
DiplomskiRed_v2.frame -- /Grega/MyData/University/Oddelek/CGP ...
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
Interakcije med mikrobi in rastlinami
Desetič na ESČP v Strasbourg 2010
Borut Juvanec - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2005/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2008/1 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti