Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Zafirlukast Možne so

Zafirlukast Možne so interakcije zafirlukasta z zdravili, ki se primarno metabolizirajo z jetrnim citokromom P450. Podaljša a delovanje varfarina. Terfenadin in teofilin lahko znižata plazemsko koncentracijo zafirlukasta, eritromicin zmanjša a biološko uporabnost zafirlukasta. Ob sočasni uporabi acetilsalicilne kisline se lahko zviša a plazemska koncentracija zafirlukasta. Uporablja se pri blagi-zmerni astmi peroralno, 20 mg 2-krat 2 na dan. Običajno poročajo o naslednjih neželenih elenih učinkih: u glavobol, povečana incidenca za infekte respiratornega trakta in prebavnih motnjah. Lahko zviša vrednosti jetrnih encimov, vendar sta simptomatski hepatitis in hiperbilirubinemija redka. Nekateri poročajo tudi o generalizirani bolečini, mialgiji, , vročini in omotici .

Agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Delujejo agonistično no na adrenergične receptorje β2 na membranah gladkih mišic ic bronhov in povzročajo bronhodilatacijo. Mišice ice bronhov vsebujejo veliko število adrenergičnih nih receptorjev β2. Stimulacija teh receptorjev povzroči i preko G proteina aktivacijo adenilat- ciklaze, ki pretvori ATP v cAMP . Nastali cAMP pomaga pri fosforilaciji in tako omogoča a deponiranje kalcija v endoplazmatskem retikulumu. Zaradi tega se zniz niža koncentracija prostega intracelularnega kalcija, ki je potreben za mišično kontrakcijo in sproščanje vnetnih mediatorjev. To posledično vodi v zmanjšanje anje mišičnega tonusa. Agonisti adrenergičnih nih receptorjev povečajo prevodnost kalijevih kanalov v mišicah icah dihalnih poti, kar povzroči i hiperpolarizacijo membrane in relaksacijo. Delujejo agonistično no na adrenergične nereceptorje β2 2 na mastocitih in eozinofilcih ter zmanjšujejo izločanje histamina in drugih vnetnih mediatorjev.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo
Farmacevtska kemija radioaktivnih učinkovin
dr. Pavle Bohinc, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
obstruktivna apneja v spanju - XX. strokovni sestanek sekcije za ...
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Rak debelega črevesa in danke - Onkološki inštitut
ISIS oktober 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ALI LAHKO PREPREČIMO LEDVIČNO ODPOVED ZARADI ...
ISIS maj 04 CS.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
nasvetnik za življenje s hiv - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana