Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Agonisti adrenergičnih

Agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Glede na nastop maksimalnega učinka u in trajanje učinka u ločimo imo: • kratkotrajno delujoče e agoniste adrenergičnih nih receptorjev β2 • dolgotrajno delujoče e agoniste adrenergičnih nih receptorjev β2 Uporabljajo se: • v obliki inhalacij kot raztopine ali praški za inhaliranje (fenoterol, salbutamol, salmeterol) • v obliki tablet, sirupov ali injekcij za sistemsko zdravljenje (prokaterol, salbutamol).

Kratko delujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Kratkotrajno delujoči i agonisti adrenergičnih nih receptorjev β2 : salbutamol, fenoterol, prokaterol Učinek nastopi po nekaj minutah, traja 3-63 6 ur, najmočnej nejši i učinek u nastopi po 15-20 minutah. Inhalacijski kratkotrajno k delujoči i agonisti adrenergičnih nih receptorjev β2 2 so zdravila izbora pri akutnih simptomih bronhospazma. Zaradi hitrega začetka delovanja so primerni za: • zdravljenje in preprečevanje evanje napadov pri blagi persistentni astmi, • za zdravljenje akutnih poslabšanj anj pri zmerni in težki persistentni astmi.

Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani
DiplomskiRed_v2.frame -- /Grega/MyData/University/Oddelek/CGP ...
Interakcije med mikrobi in rastlinami
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
Desetič na ESČP v Strasbourg 2010
Borut Juvanec - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2005/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2008/1 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik