Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Agonisti adrenergičnih

Agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Glede na nastop maksimalnega učinka u in trajanje učinka u ločimo imo: • kratkotrajno delujoče e agoniste adrenergičnih nih receptorjev β2 • dolgotrajno delujoče e agoniste adrenergičnih nih receptorjev β2 Uporabljajo se: • v obliki inhalacij kot raztopine ali praški za inhaliranje (fenoterol, salbutamol, salmeterol) • v obliki tablet, sirupov ali injekcij za sistemsko zdravljenje (prokaterol, salbutamol).

Kratko delujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Kratkotrajno delujoči i agonisti adrenergičnih nih receptorjev β2 : salbutamol, fenoterol, prokaterol Učinek nastopi po nekaj minutah, traja 3-63 6 ur, najmočnej nejši i učinek u nastopi po 15-20 minutah. Inhalacijski kratkotrajno k delujoči i agonisti adrenergičnih nih receptorjev β2 2 so zdravila izbora pri akutnih simptomih bronhospazma. Zaradi hitrega začetka delovanja so primerni za: • zdravljenje in preprečevanje evanje napadov pri blagi persistentni astmi, • za zdravljenje akutnih poslabšanj anj pri zmerni in težki persistentni astmi.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
I Rentgenska svetloba - F9
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Aktualno: Ali imamo dovolj soli … v glavi? / Grenke ... - Naša lekarna
Revmatoidni artritis - Društvo študentov medicine Slovenije
avgust september 2002.p65 - Zdravniška zbornica Slovenije
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
Bratislava (Blažka Marolt
Leiden (Natja Lavrič) - Pravna fakulteta
10.–21. 11. - Filozofska fakulteta
Revija 2006/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Beatriz Tomšič Čerkez - Fakulteta za arhitekturo
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije