Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Agonisti adrenergičnih

Agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Glede na nastop maksimalnega učinka u in trajanje učinka u ločimo imo: • kratkotrajno delujoče e agoniste adrenergičnih nih receptorjev β2 • dolgotrajno delujoče e agoniste adrenergičnih nih receptorjev β2 Uporabljajo se: • v obliki inhalacij kot raztopine ali praški za inhaliranje (fenoterol, salbutamol, salmeterol) • v obliki tablet, sirupov ali injekcij za sistemsko zdravljenje (prokaterol, salbutamol).

Kratko delujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Kratkotrajno delujoči i agonisti adrenergičnih nih receptorjev β2 : salbutamol, fenoterol, prokaterol Učinek nastopi po nekaj minutah, traja 3-63 6 ur, najmočnej nejši i učinek u nastopi po 15-20 minutah. Inhalacijski kratkotrajno k delujoči i agonisti adrenergičnih nih receptorjev β2 2 so zdravila izbora pri akutnih simptomih bronhospazma. Zaradi hitrega začetka delovanja so primerni za: • zdravljenje in preprečevanje evanje napadov pri blagi persistentni astmi, • za zdravljenje akutnih poslabšanj anj pri zmerni in težki persistentni astmi.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
ISIS april 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
nasvetnik za življenje s hiv - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
Aktualno: Majhna, a tako pomembna / Zdravilne ... - Naša lekarna
ISIS junij 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
glasilozdravni š kezborniceslovenije - Zdravniška zbornica Slovenije
Utrecht (Sanda Šabić)
Ljudmila Koprivec, Martina Zbašnik-Senegačnik - Fakulteta za ...
Interakcije med mikrobi in rastlinami
AR 2010/1 - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Prva evangeličanska cerkev v Bodoncih - Fakulteta za arhitekturo ...
Tekmovanje v gradbeni mehaniki 2007 - Univerza v Ljubljani
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo