Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Kratko delujoči

Kratko delujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Neželeni eleni učinkiu • tremor skeletnih mišic ic • tahikardija in palpitacije • Hipokaliemija je pogostejša a pri uporabi parenteralnih oblik zdravil in vnosu zdravil z nebulatorjem. • Pri inhalaciji paradoksni bronhospazem, s takojšnjim poslabšanjem anjem piskanja, po vnosu zdravila.

Kratko delujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β2 • Dolgotrajna redna uporaba, večkrat dnevno, agonistov adrenergičnih nih receptorjev β2, brez sočasne uporabe inhalacijskega glukokortikoida, poveča a bronhialno preodzivnost in poslabša a astmo. • Pri redni uporabi agonistov adrenergičnih nih receptorjev β2 se razvije toleranca, ki je inhibirana z antagonisti adrenergičnih nih receptorjev β2. • Pri dolgotrajni uporabi agonisti adrenergičnih nih receptorjev β2 zmanjšajo ajo izražanje anje gena za adrenergične receptorje β2, , izražanje anje tega gena pa povečajo glukokortikoidi, kar je želena pozitivna interakcija med tema skupinama zdravil. • Ob sočasni uporabi glukokortikoidov, diuretikov in ksantinov se poveča a možnost hipokaliemije.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
nasvetnik za življenje s hiv - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
ISIS junij 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS april 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Aktualno: Majhna, a tako pomembna / Zdravilne ... - Naša lekarna
glasilozdravni š kezborniceslovenije - Zdravniška zbornica Slovenije
dr. Pavle Bohinc, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo
Farmacevtska kemija radioaktivnih učinkovin
obstruktivna apneja v spanju - XX. strokovni sestanek sekcije za ...
Ljudmila Koprivec, Martina Zbašnik-Senegačnik - Fakulteta za ...
AR 2010/1 - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Interakcije med mikrobi in rastlinami
Utrecht (Sanda Šabić)
Prva evangeličanska cerkev v Bodoncih - Fakulteta za arhitekturo ...
ISIS maj 04 CS.indd - Zdravniška zbornica Slovenije