Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Kratko delujoči

Kratko delujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Neželeni eleni učinkiu • tremor skeletnih mišic ic • tahikardija in palpitacije • Hipokaliemija je pogostejša a pri uporabi parenteralnih oblik zdravil in vnosu zdravil z nebulatorjem. • Pri inhalaciji paradoksni bronhospazem, s takojšnjim poslabšanjem anjem piskanja, po vnosu zdravila.

Kratko delujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β2 • Dolgotrajna redna uporaba, večkrat dnevno, agonistov adrenergičnih nih receptorjev β2, brez sočasne uporabe inhalacijskega glukokortikoida, poveča a bronhialno preodzivnost in poslabša a astmo. • Pri redni uporabi agonistov adrenergičnih nih receptorjev β2 se razvije toleranca, ki je inhibirana z antagonisti adrenergičnih nih receptorjev β2. • Pri dolgotrajni uporabi agonisti adrenergičnih nih receptorjev β2 zmanjšajo ajo izražanje anje gena za adrenergične receptorje β2, , izražanje anje tega gena pa povečajo glukokortikoidi, kar je želena pozitivna interakcija med tema skupinama zdravil. • Ob sočasni uporabi glukokortikoidov, diuretikov in ksantinov se poveča a možnost hipokaliemije.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
I Rentgenska svetloba - F9
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Aktualno: Ali imamo dovolj soli … v glavi? / Grenke ... - Naša lekarna
Revmatoidni artritis - Društvo študentov medicine Slovenije
avgust september 2002.p65 - Zdravniška zbornica Slovenije
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
Bratislava (Blažka Marolt
Leiden (Natja Lavrič) - Pravna fakulteta
10.–21. 11. - Filozofska fakulteta
Revija 2006/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Beatriz Tomšič Čerkez - Fakulteta za arhitekturo
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije