Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Epidemiologija astme

Epidemiologija astme Umrljivost za astmo je manj proučevana. V razvitem svetu je umrljivosti za astmo precej stabilna in sorazmerno majhna. a. Umrljivost narašča v ZDA, zadnjih 20 let za 25%. Umrljivost zaradi astme se v Sloveniji zmanjšuje uje: • leta 1975 je zaradi astme umrlo 80 bolnikov, • leta 1980 je zaradi astme umrlo 94 bolnikov, • leta 1994 je zaradi astme umrlo 31 bolnikov. Večina bolnikov, ki so umrli je bilo starih nad 65 let.

Definicija astme Astma je bolezen, ki jo označuje kronično no vnetje dihalnih poti. Pri vnetju sodelujejo številne celice, zlasti mastociti, eozinofilci in limfociti-T. Vnetje povzroči i pri občutljivih osebah ponavljajoče e simptome: • kašelj, • piskanje, • dušenje in • tiščanje v prsnem košu Simptomi so navadno najbolj izraženi ponoči i in v zgodnjih jutranjih urah. Običajno so simptomi povezani s pomembno, variabilno obstrukcijo v dihalih. Z vnetjem je povezana bronhialna preodzivnost na številne dražljaje ljaje.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Desetič na ESČP v Strasbourg 2010
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani
Interakcije med mikrobi in rastlinami
DiplomskiRed_v2.frame -- /Grega/MyData/University/Oddelek/CGP ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Borut Juvanec - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2008/1 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2005/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko