Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Epidemiologija astme

Epidemiologija astme Umrljivost za astmo je manj proučevana. V razvitem svetu je umrljivosti za astmo precej stabilna in sorazmerno majhna. a. Umrljivost narašča v ZDA, zadnjih 20 let za 25%. Umrljivost zaradi astme se v Sloveniji zmanjšuje uje: • leta 1975 je zaradi astme umrlo 80 bolnikov, • leta 1980 je zaradi astme umrlo 94 bolnikov, • leta 1994 je zaradi astme umrlo 31 bolnikov. Večina bolnikov, ki so umrli je bilo starih nad 65 let.

Definicija astme Astma je bolezen, ki jo označuje kronično no vnetje dihalnih poti. Pri vnetju sodelujejo številne celice, zlasti mastociti, eozinofilci in limfociti-T. Vnetje povzroči i pri občutljivih osebah ponavljajoče e simptome: • kašelj, • piskanje, • dušenje in • tiščanje v prsnem košu Simptomi so navadno najbolj izraženi ponoči i in v zgodnjih jutranjih urah. Običajno so simptomi povezani s pomembno, variabilno obstrukcijo v dihalih. Z vnetjem je povezana bronhialna preodzivnost na številne dražljaje ljaje.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
Aktualno: Majhna, a tako pomembna / Zdravilne ... - Naša lekarna
nasvetnik za življenje s hiv - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
glasilozdravni š kezborniceslovenije - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS junij 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS april 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Prva evangeličanska cerkev v Bodoncih - Fakulteta za arhitekturo ...
Ljudmila Koprivec, Martina Zbašnik-Senegačnik - Fakulteta za ...
Interakcije med mikrobi in rastlinami
Utrecht (Sanda Šabić)
AR 2010/1 - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Tekmovanje v gradbeni mehaniki 2007 - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...