Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Epidemiologija astme

Epidemiologija astme Umrljivost za astmo je manj proučevana. V razvitem svetu je umrljivosti za astmo precej stabilna in sorazmerno majhna. a. Umrljivost narašča v ZDA, zadnjih 20 let za 25%. Umrljivost zaradi astme se v Sloveniji zmanjšuje uje: • leta 1975 je zaradi astme umrlo 80 bolnikov, • leta 1980 je zaradi astme umrlo 94 bolnikov, • leta 1994 je zaradi astme umrlo 31 bolnikov. Večina bolnikov, ki so umrli je bilo starih nad 65 let.

Definicija astme Astma je bolezen, ki jo označuje kronično no vnetje dihalnih poti. Pri vnetju sodelujejo številne celice, zlasti mastociti, eozinofilci in limfociti-T. Vnetje povzroči i pri občutljivih osebah ponavljajoče e simptome: • kašelj, • piskanje, • dušenje in • tiščanje v prsnem košu Simptomi so navadno najbolj izraženi ponoči i in v zgodnjih jutranjih urah. Običajno so simptomi povezani s pomembno, variabilno obstrukcijo v dihalih. Z vnetjem je povezana bronhialna preodzivnost na številne dražljaje ljaje.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS april 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
nasvetnik za življenje s hiv - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
Aktualno: Majhna, a tako pomembna / Zdravilne ... - Naša lekarna
glasilozdravni š kezborniceslovenije - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS junij 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Razvoj in vrednotenje modela farmacevtske skrbi za bolnike z astmo