Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Kratko delujoči

Kratko delujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Fenoterol Fenoterol se iz gastrointestinalnega trakta nepopolno absorbira. Metabolizira se pri prvem prehodu skozi jetra. Izloča a se z urinom in žolčem. Učinek nastopi 2-32 3 minute po inhalaciji in traja 6-86 8 ur. 200μg g doza fenoterola povzroči i vsaj dvakrat močnej nejši i bronhodilatacijski učinek u kot 200μg g doza salbutamola. Prokaterol Prokaterol je močan bronhodilatator, 10μg g doza prokaterola povzroči i enak bronhodilatacijski učinek u kot 100μg g doza salbutamola. Po inhalaciji nastopi učinek u po 5 minutah in traja do 8 ur.

Kratko delujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Salbutamol Po inhalaciji zdravila pride v spodnje dihalne poti 10-20% doze, ostali del doze zdravila ostane v podaljšku ali se odloži i v orofarinksu in pride v prebavila. Učinkovina, ki se odloži i v dihalnih poteh, se absorbira v pljučna tkiva in v krvni obtok ter se v pljučih ne presnavlja. Metabolizira se v jetrih. Izloča a s sečem em v nespremenjeni obliki ali kot fenolni sulfat. Pri bolnikih, ki potrebujejo več kot eno dozo inhalacijskega agonista adrenergičnih nih receptorjev β2 2 na dan, je priporočena doza 100-200 200μg g 3-43 4 krat/dan. Odmerek za otroke je 100μg g 3-43 4 krat/dan.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
Aktualno: Majhna, a tako pomembna / Zdravilne ... - Naša lekarna
ISIS junij 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
glasilozdravni š kezborniceslovenije - Zdravniška zbornica Slovenije
nasvetnik za življenje s hiv - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
ISIS april 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Prva evangeličanska cerkev v Bodoncih - Fakulteta za arhitekturo ...
Ljudmila Koprivec, Martina Zbašnik-Senegačnik - Fakulteta za ...
AR 2010/1 - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Interakcije med mikrobi in rastlinami
Utrecht (Sanda Šabić)
Tekmovanje v gradbeni mehaniki 2007 - Univerza v Ljubljani
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
I Rentgenska svetloba - F9
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani