Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Kratko delujoči

Kratko delujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Fenoterol Fenoterol se iz gastrointestinalnega trakta nepopolno absorbira. Metabolizira se pri prvem prehodu skozi jetra. Izloča a se z urinom in žolčem. Učinek nastopi 2-32 3 minute po inhalaciji in traja 6-86 8 ur. 200μg g doza fenoterola povzroči i vsaj dvakrat močnej nejši i bronhodilatacijski učinek u kot 200μg g doza salbutamola. Prokaterol Prokaterol je močan bronhodilatator, 10μg g doza prokaterola povzroči i enak bronhodilatacijski učinek u kot 100μg g doza salbutamola. Po inhalaciji nastopi učinek u po 5 minutah in traja do 8 ur.

Kratko delujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Salbutamol Po inhalaciji zdravila pride v spodnje dihalne poti 10-20% doze, ostali del doze zdravila ostane v podaljšku ali se odloži i v orofarinksu in pride v prebavila. Učinkovina, ki se odloži i v dihalnih poteh, se absorbira v pljučna tkiva in v krvni obtok ter se v pljučih ne presnavlja. Metabolizira se v jetrih. Izloča a s sečem em v nespremenjeni obliki ali kot fenolni sulfat. Pri bolnikih, ki potrebujejo več kot eno dozo inhalacijskega agonista adrenergičnih nih receptorjev β2 2 na dan, je priporočena doza 100-200 200μg g 3-43 4 krat/dan. Odmerek za otroke je 100μg g 3-43 4 krat/dan.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo
dr. Pavle Bohinc, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo
Farmacevtska kemija radioaktivnih učinkovin
obstruktivna apneja v spanju - XX. strokovni sestanek sekcije za ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Rak debelega črevesa in danke - Onkološki inštitut
ISIS maj 04 CS.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS oktober 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ALI LAHKO PREPREČIMO LEDVIČNO ODPOVED ZARADI ...
I Rentgenska svetloba - F9
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani