Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Antiholinergiki

Antiholinergiki Ipratropijev bromid Veže e se na presinaptične ne avtoinhibitorne M2 receptorje (povečano sproščanje acetilholina in s tem bronhokonstrikcija) Veže e se na postsinaptične ne M3 receptorje (bronhodilatacija) Bronhodilatorni učinek u nastopi 3-103 minut po inhalaciji, 80% maksimalnega učinka u nastopi po 30 minutah, maksimalni učinek u nastopi po 60 do 90 mIinutah in traja 4 do 6 ur . Po inhalaciji le majhen del ipratropijevega bromida pride v sistemsko cirkulacijo. Del odmerka, ki bolnik poje, se slabo absorbira iz gastrointestinalnega trakta. Ipratropij in njegovi metaboliti se izločajo z urinom in blatom .

Ipratropijev bromid Bronhodilatacija, ki jo povzroči i ipratropijev bromid pri bolnikih z astmo, nastopi kasneje in je običajno manj intenzivna kot tista, ki jo povzročajo agonisti adrenergičnih nih receptorjev β2 2 . Variabilnost v odzivnosti na ipratropijev bromid, pri bolnikih z astmo, najverjetneje odseva razlike v moči parasimpatičnega tonusa in stopnjo do katere so holinergične poti udeležene ene pri simptomih individualnih bolnikov. Zato moramo korist terapije ipratropija oceniti pri vsakem posamezniku . Ipratropij je sorazmerno učinkoviteju inkovitejši i pri starejših bolnikih, saj se s starostjo zmanjša a odzivnost za agoniste adrenergičnih nih receptorjev β2, , ne zmanjša a pa se antiholinergike.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
nasvetnik za življenje s hiv - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
ISIS junij 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS april 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Aktualno: Majhna, a tako pomembna / Zdravilne ... - Naša lekarna
glasilozdravni š kezborniceslovenije - Zdravniška zbornica Slovenije
dr. Pavle Bohinc, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo
Farmacevtska kemija radioaktivnih učinkovin
obstruktivna apneja v spanju - XX. strokovni sestanek sekcije za ...
Ljudmila Koprivec, Martina Zbašnik-Senegačnik - Fakulteta za ...
AR 2010/1 - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Interakcije med mikrobi in rastlinami
Utrecht (Sanda Šabić)
Prva evangeličanska cerkev v Bodoncih - Fakulteta za arhitekturo ...
Tekmovanje v gradbeni mehaniki 2007 - Univerza v Ljubljani