Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Ipratropijev bromid

Ipratropijev bromid Običajn ajna inhalacijska doza 20-40 40μg g 3-4x/dan. 3 Maksimalna enkratna doza je 80μg. Za otroke stare 6-126 let je običajna doza 20-40 40μg g 3x/dan, za mlajše e od 6 let pa 20μg g 3x/dan . Lahko se uporablja tudi v obliki inhalacijske raztopine, za nebulator v dozah 100-500 500μg g do 4x/dan. Za otroke stare 3-143 let je običajna nebulizacijska doza od 100-500 500μg g do 3x/dan . Neželeni eleni učinki u so redki, , občasno o suha usta, redko se pojavijo sistemski učinki u kot je retenca urina in obstipacija. Nebulizacija ipratopijevega bromida lahko povzroči i paradoksalni bronhospazem.

Ipratropijev bromid in fenoterol Kombinacija ipratropijevega bromida in fenoterola povzroči: • bronhodilatacijo s stimulacijo simpatika (agonist adrenergičnih nih receptorjev β2, , fenoterol) in • inhibicijo parasimpatika (antiholinergik, ipratropijev bromid). Ta dva različna mehanizem delovanja se med seboj dopolnjujeta, zato je bronhodilatacijski učinek u večji, kot pri uporabi le enega od njiju Dodatek antiholinergika, pri bolnikih z astmo, poveča a bronhodilatacijski učinek u agonista adrenergičnih nih receptorjev β2 za 5-10%. 5

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
Aktualno: Majhna, a tako pomembna / Zdravilne ... - Naša lekarna
nasvetnik za življenje s hiv - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
glasilozdravni š kezborniceslovenije - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS junij 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS april 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Prva evangeličanska cerkev v Bodoncih - Fakulteta za arhitekturo ...
Ljudmila Koprivec, Martina Zbašnik-Senegačnik - Fakulteta za ...
Interakcije med mikrobi in rastlinami
Utrecht (Sanda Šabić)
AR 2010/1 - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Tekmovanje v gradbeni mehaniki 2007 - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...