Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Ipratropijev bromid

Ipratropijev bromid Običajn ajna inhalacijska doza 20-40 40μg g 3-4x/dan. 3 Maksimalna enkratna doza je 80μg. Za otroke stare 6-126 let je običajna doza 20-40 40μg g 3x/dan, za mlajše e od 6 let pa 20μg g 3x/dan . Lahko se uporablja tudi v obliki inhalacijske raztopine, za nebulator v dozah 100-500 500μg g do 4x/dan. Za otroke stare 3-143 let je običajna nebulizacijska doza od 100-500 500μg g do 3x/dan . Neželeni eleni učinki u so redki, , občasno o suha usta, redko se pojavijo sistemski učinki u kot je retenca urina in obstipacija. Nebulizacija ipratopijevega bromida lahko povzroči i paradoksalni bronhospazem.

Ipratropijev bromid in fenoterol Kombinacija ipratropijevega bromida in fenoterola povzroči: • bronhodilatacijo s stimulacijo simpatika (agonist adrenergičnih nih receptorjev β2, , fenoterol) in • inhibicijo parasimpatika (antiholinergik, ipratropijev bromid). Ta dva različna mehanizem delovanja se med seboj dopolnjujeta, zato je bronhodilatacijski učinek u večji, kot pri uporabi le enega od njiju Dodatek antiholinergika, pri bolnikih z astmo, poveča a bronhodilatacijski učinek u agonista adrenergičnih nih receptorjev β2 za 5-10%. 5

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
Interakcije med mikrobi in rastlinami
DiplomskiRed_v2.frame -- /Grega/MyData/University/Oddelek/CGP ...
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani
Desetič na ESČP v Strasbourg 2010
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
I Rentgenska svetloba - F9
Revija 2005/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Borut Juvanec - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani