Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Teofilin Inhibira

Teofilin Inhibira fosfodiesterazo (PDE-4), ki katalizira hidrolizo cAMP v AMP in cGMP v GMP. Zaradi povečane koncentracije cAMP se zmanjša koncentracija intracelularnega kalcija, kar privede do relaksacije gladkih mišic. ic. Posledica inhibicije fosfodiesteraze (PDE-4) je tudi inhibicija sinteze ter izločanja vnetnih mediatorjev iz različnih celičnih vrst. Teofilin je kompetitivni antagonist adenozina na adenozinskem receptorju. Adenozin lahko povzroči i bronhokonstrikcijo pri bolnikih z astmo in potencira sproščanje vnetnih mediatorjev iz mastocitov pljuč. . Teofilin tako relaksira gladke mišice ice dihal in ga zato uvrščamo med bronhodilatatorje.

Teofilin Izboljša mukociliarni očistek, o poveča a moč krčenja prepone, stimulira dihalni center, širi periferno ožilje, o poveča a diurezo, deluje pozitivno inotropno in kronotropno na srčno mišico. ico. Je šibak bronhodilatator in deluje tudi protivnetno. Pred uporabo inhalacijskih glukokortikoidov je bil teofilin najpogosteje uporabljeno zdravilo za zdravljenje astme.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
I Rentgenska svetloba - F9
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Revmatoidni artritis - Društvo študentov medicine Slovenije
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
avgust september 2002.p65 - Zdravniška zbornica Slovenije
Aktualno: Ali imamo dovolj soli … v glavi? / Grenke ... - Naša lekarna
Razvoj in vrednotenje modela farmacevtske skrbi za bolnike z astmo
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka