Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Teofilin Inhibira

Teofilin Inhibira fosfodiesterazo (PDE-4), ki katalizira hidrolizo cAMP v AMP in cGMP v GMP. Zaradi povečane koncentracije cAMP se zmanjša koncentracija intracelularnega kalcija, kar privede do relaksacije gladkih mišic. ic. Posledica inhibicije fosfodiesteraze (PDE-4) je tudi inhibicija sinteze ter izločanja vnetnih mediatorjev iz različnih celičnih vrst. Teofilin je kompetitivni antagonist adenozina na adenozinskem receptorju. Adenozin lahko povzroči i bronhokonstrikcijo pri bolnikih z astmo in potencira sproščanje vnetnih mediatorjev iz mastocitov pljuč. . Teofilin tako relaksira gladke mišice ice dihal in ga zato uvrščamo med bronhodilatatorje.

Teofilin Izboljša mukociliarni očistek, o poveča a moč krčenja prepone, stimulira dihalni center, širi periferno ožilje, o poveča a diurezo, deluje pozitivno inotropno in kronotropno na srčno mišico. ico. Je šibak bronhodilatator in deluje tudi protivnetno. Pred uporabo inhalacijskih glukokortikoidov je bil teofilin najpogosteje uporabljeno zdravilo za zdravljenje astme.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Pavle Bohinc, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo
Farmacevtska kemija radioaktivnih učinkovin
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
obstruktivna apneja v spanju - XX. strokovni sestanek sekcije za ...
Rak debelega črevesa in danke - Onkološki inštitut
ISIS oktober 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS maj 04 CS.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ALI LAHKO PREPREČIMO LEDVIČNO ODPOVED ZARADI ...
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes