Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Teofilin Inhibira

Teofilin Inhibira fosfodiesterazo (PDE-4), ki katalizira hidrolizo cAMP v AMP in cGMP v GMP. Zaradi povečane koncentracije cAMP se zmanjša koncentracija intracelularnega kalcija, kar privede do relaksacije gladkih mišic. ic. Posledica inhibicije fosfodiesteraze (PDE-4) je tudi inhibicija sinteze ter izločanja vnetnih mediatorjev iz različnih celičnih vrst. Teofilin je kompetitivni antagonist adenozina na adenozinskem receptorju. Adenozin lahko povzroči i bronhokonstrikcijo pri bolnikih z astmo in potencira sproščanje vnetnih mediatorjev iz mastocitov pljuč. . Teofilin tako relaksira gladke mišice ice dihal in ga zato uvrščamo med bronhodilatatorje.

Teofilin Izboljša mukociliarni očistek, o poveča a moč krčenja prepone, stimulira dihalni center, širi periferno ožilje, o poveča a diurezo, deluje pozitivno inotropno in kronotropno na srčno mišico. ico. Je šibak bronhodilatator in deluje tudi protivnetno. Pred uporabo inhalacijskih glukokortikoidov je bil teofilin najpogosteje uporabljeno zdravilo za zdravljenje astme.

Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Desetič na ESČP v Strasbourg 2010
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani
Interakcije med mikrobi in rastlinami
DiplomskiRed_v2.frame -- /Grega/MyData/University/Oddelek/CGP ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Borut Juvanec - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2008/1 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2005/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko