Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Teofilin • Ozek

Teofilin • Ozek terapevtski indeks • Neželeni eleni učinki: u slabost, bruhanje,glavobol, tahikardija, tremor, zmedenost, epileptični napadi pri akutni zastrupitvi • Relativno majhna učinkovitostu • Se le redko uporablja.

Aminofilin Sol teofilina in etilendiamina. Njegovo delovanje in uporaba sta podobna teofilinu. Ima prednost pred teofilinom, kadar se zahteva večja vodotopnost, v primeru intravenske aplikacije. V telesu se iz aminofilina hitro sprosti teofilin. Uporablja se za zdravljenje astme in KOPB intravensko. Dozo je potrebno določiti vsakemu posamezniku, zaradi vpliva številnih dejavnikov na farmakokinetiko teofilina in kontrolirati serumsko koncentracijo teofilina.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Razvoj in vrednotenje modela farmacevtske skrbi za bolnike z astmo
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
nasvetnik za življenje s hiv - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
ISIS junij 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS april 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Aktualno: Majhna, a tako pomembna / Zdravilne ... - Naša lekarna
glasilozdravni š kezborniceslovenije - Zdravniška zbornica Slovenije
dr. Pavle Bohinc, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo
Farmacevtska kemija radioaktivnih učinkovin
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo
obstruktivna apneja v spanju - XX. strokovni sestanek sekcije za ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Prva evangeličanska cerkev v Bodoncih - Fakulteta za arhitekturo ...
Ljudmila Koprivec, Martina Zbašnik-Senegačnik - Fakulteta za ...
AR 2010/1 - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani