Views
4 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Teofilin • Ozek

Teofilin • Ozek terapevtski indeks • Neželeni eleni učinki: u slabost, bruhanje,glavobol, tahikardija, tremor, zmedenost, epileptični napadi pri akutni zastrupitvi • Relativno majhna učinkovitostu • Se le redko uporablja.

Aminofilin Sol teofilina in etilendiamina. Njegovo delovanje in uporaba sta podobna teofilinu. Ima prednost pred teofilinom, kadar se zahteva večja vodotopnost, v primeru intravenske aplikacije. V telesu se iz aminofilina hitro sprosti teofilin. Uporablja se za zdravljenje astme in KOPB intravensko. Dozo je potrebno določiti vsakemu posamezniku, zaradi vpliva številnih dejavnikov na farmakokinetiko teofilina in kontrolirati serumsko koncentracijo teofilina.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani
DiplomskiRed_v2.frame -- /Grega/MyData/University/Oddelek/CGP ...
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
Desetič na ESČP v Strasbourg 2010
Interakcije med mikrobi in rastlinami
Revija 2008/1 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2005/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Borut Juvanec - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani