Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Teofilin • Ozek

Teofilin • Ozek terapevtski indeks • Neželeni eleni učinki: u slabost, bruhanje,glavobol, tahikardija, tremor, zmedenost, epileptični napadi pri akutni zastrupitvi • Relativno majhna učinkovitostu • Se le redko uporablja.

Aminofilin Sol teofilina in etilendiamina. Njegovo delovanje in uporaba sta podobna teofilinu. Ima prednost pred teofilinom, kadar se zahteva večja vodotopnost, v primeru intravenske aplikacije. V telesu se iz aminofilina hitro sprosti teofilin. Uporablja se za zdravljenje astme in KOPB intravensko. Dozo je potrebno določiti vsakemu posamezniku, zaradi vpliva številnih dejavnikov na farmakokinetiko teofilina in kontrolirati serumsko koncentracijo teofilina.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
I Rentgenska svetloba - F9
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Aktualno: Ali imamo dovolj soli … v glavi? / Grenke ... - Naša lekarna
Revmatoidni artritis - Društvo študentov medicine Slovenije
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
avgust september 2002.p65 - Zdravniška zbornica Slovenije
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Bratislava (Blažka Marolt
Leiden (Natja Lavrič) - Pravna fakulteta