Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Bronhialna preodzivnost

Bronhialna preodzivnost Tem močnej nejše e je vnetje, toliko bolj je izražena bronhialna preodzivnost. Bronhialno preodzivnost ugotovimo pri skoraj vseh bolnikih z astmo. Nespecifična bronhialna preodzivnost Večina bolnikov z astmo se z bronhospazmom odzove na inhalacije • histamina • metaholina • žveplovega dioksida • na hladen zrak in telesni napor Našteti dejavniki, v enakem odmerku, pri zdravih ljudeh ne povzročijo reakcije ali sprožijo le nepomemben bronhospazem.

Bronhialna preodzivnost Specifična bronhialna preodzivnost Inhalacije alergenov sprožijo bronhospazem le pri bolnikih z astmo, ki so nanje občutljivi. Za dokaz in kvantificiranje bronhialne preodzivnosti se uporabljajo ajo bronhialni provokacijski testi. Od provokativnih snovi sta najbolj proučevana histamin in metaholin. Bolniki s hujšo o stopnjo bronhialne preodzivnosti • imajo težje oblike astme • porabijo več zdravil in • imajo večjo cirkadiano variabilnost zožitve bronhijev

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
I Rentgenska svetloba - F9
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Aktualno: Ali imamo dovolj soli … v glavi? / Grenke ... - Naša lekarna
Revmatoidni artritis - Društvo študentov medicine Slovenije
avgust september 2002.p65 - Zdravniška zbornica Slovenije
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
Bratislava (Blažka Marolt
Leiden (Natja Lavrič) - Pravna fakulteta
10.–21. 11. - Filozofska fakulteta
Revija 2006/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Beatriz Tomšič Čerkez - Fakulteta za arhitekturo
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije