Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Bronhialna preodzivnost

Bronhialna preodzivnost Tem močnej nejše e je vnetje, toliko bolj je izražena bronhialna preodzivnost. Bronhialno preodzivnost ugotovimo pri skoraj vseh bolnikih z astmo. Nespecifična bronhialna preodzivnost Večina bolnikov z astmo se z bronhospazmom odzove na inhalacije • histamina • metaholina • žveplovega dioksida • na hladen zrak in telesni napor Našteti dejavniki, v enakem odmerku, pri zdravih ljudeh ne povzročijo reakcije ali sprožijo le nepomemben bronhospazem.

Bronhialna preodzivnost Specifična bronhialna preodzivnost Inhalacije alergenov sprožijo bronhospazem le pri bolnikih z astmo, ki so nanje občutljivi. Za dokaz in kvantificiranje bronhialne preodzivnosti se uporabljajo ajo bronhialni provokacijski testi. Od provokativnih snovi sta najbolj proučevana histamin in metaholin. Bolniki s hujšo o stopnjo bronhialne preodzivnosti • imajo težje oblike astme • porabijo več zdravil in • imajo večjo cirkadiano variabilnost zožitve bronhijev

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
dr. Pavle Bohinc, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo
Farmacevtska kemija radioaktivnih učinkovin
obstruktivna apneja v spanju - XX. strokovni sestanek sekcije za ...
Rak debelega črevesa in danke - Onkološki inštitut
ISIS oktober 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS maj 04 CS.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ALI LAHKO PREPREČIMO LEDVIČNO ODPOVED ZARADI ...
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani