Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Cirkadiana variabilnost

Cirkadiana variabilnost astme Cirkadiana variabilnost simptomov in zožitev bronhijev sta značilna za astmo. Zožitev bronhijev je pri bolnikih z astmo najintenzivnejša a med drugo in četrto uro zjutraj. Poveča se normalno cirkadiano nihanje bronhialnega tonusa. Pri zdravem človeku nihanje ne presega 10% vrednosti posameznih parametrov pljučne funkcije, zato se teh oscilacij ne zaveda. Pri bolnikih z astmo amplitude cirkadianih nihanj dosežejo ejo 50%. Takšna nihanja povzročijo pri bolnikih z astmo, nočno astmo, ki jo ima vsaj 50% bolnikov. K nočni ni astmi dodatno prispeva: • nočno povečanje holinergičnega nega tonusa • nočno zmanjšanje anje izločanja adrenalina ter kortizola. Smrt zaradi astme je najpogostejša a v zgodnjih jutranjih urah.

Cirkadiana variabilnost astme Cirkadiano variabilnost ocenjujemo s serijskimi merjenji ji najven ajvečjega jega pretoka zraka med izdihom (PEF). Cirkadiano variabilnost ocenimo z vsaj dvemi merjenji PEF na dan, zjutraj in zvečer, er, pred uporabo o in po uporabi bronhodilatatorja. Amplituda, ki presega 20%, je značilna za astmo. Takšne meritve pogosto razkrijejo presenetljivo variabilnost astme.

Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani
DiplomskiRed_v2.frame -- /Grega/MyData/University/Oddelek/CGP ...
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
Desetič na ESČP v Strasbourg 2010
Interakcije med mikrobi in rastlinami
Borut Juvanec - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2005/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2008/1 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti