Views
4 years ago

Díly kruhového potrubí trubkového - ZVVZ a.s.

Díly kruhového potrubí trubkového - ZVVZ a.s.

Díly kruhového potrubí trubkového - ZVVZ

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se jako samostatné montážní díly vzduchotechnického potrubí. Rozšiřují velikostní řadu potrubí skupiny III o DN 50 až 110 (pro velikosti D = 125 a více platí KM 12 0313 a KM 12 0319) a silnostěnného potrubí o DN 50 až 225 (pro velikosti D = 250 a více platí KM 12 0316). Pracovní podmínky Díly jsou určeny pro dopravu vzdušiny s obsahem abrazivních prachů o teplotě max. +350 o C a max. dovolený statický přetlak nebo podtlak 6000 Pa, i pro zvlášť těžké hutní provozy. Provedení Díly jsou zhotoveny z ocelových trubek opatřených přírubami. Na troubách od D = 160 mohou být umístěny přístupové otvory velikosti 125. Přechody a rozbočky jsou řešeny tak, že jsou na jednom konci opatřeny přechodovou přírubou. Technické údaje Připojovací rozměry přírub jsou podle PM 12 0505. Tvary a popis dílů, příklady označování, hlavní rozměry a informativní hmotnosti jsou uvedeny v tab. takto: A. Trouby - tab. 1 a 2 B. Oblouky - tab. 3 a 4 C. Oblouky s troubou - tab. 5 a 6 D. Přechody *) - tab. 7 a 8 E. Rozbočky *) - tab. 9, 10 a 11. *) Kuželové přechody a tělesa rozboček jsou tvořeny trubkou a přechodovou přírubou. Přechodová příruba má jmenovitou světlost DN, její připojovací rozměry však odpovídají připojovacím rozměrům DN 1 (podle PM 12 0505). ZVVZ a. s. Tel: 382552728 Sažinova 888 Fax: 382521252 399 25 MILEVSKO e-mail: vyroba@zvvz.cz

Díly kruhového potrubí - ZVVZ a.s.
Ventilátory & Megtec - ZVVZ a.s.
elektrick. odlu.ova.e PL - ZVVZ a.s.
l.tkov. filtry PL - ZVVZ a.s.
Potrubí ocelové kruhové DN 125 až 2500 - ZVVZ a.s.
KATALOGOVÝ LIST KM 0526/08 KLAPKY KRUHOVÉ ... - ZVVZ a.s.
Klapky škrtící kruhové - ZVVZ a.s.
Klapky přetlakové kruhové - ZVVZ a.s.
KATALOGOVÝ LIST KM 0035/94e POTRUBÍ SPIRO ... - ZVVZ a.s.
Vložky pryžové tlumící - ZVVZ a.s.
ARM 710 až 2000 - ZVVZ a.s.
KATALOGOVÝ LIST - ZVVZ a.s.
Podavače šnekové PSC 315 - ZVVZ a.s.
Přechody kruh-čtverec - ZVVZ a.s.
Zpravodaj ZVVZ č.11 - ZVVZ a.s.
Zpravodaj ZVVZ č.12 - ZVVZ a.s.
Zpravodaj ZVVZ speciál - ZVVZ a.s.
Zpravodaj ZVVZ č.2 - ZVVZ a.s.
KATALOGOVÝ LIST KM 0058/04 OBJÍMKY SPIRO ... - ZVVZ a.s.
KATALOGOVÝ LIST KM 0031/94d TLUMIČE HLUKU ... - ZVVZ a.s.
RVM 400 až 1250 - ZVVZ a.s.
Přepravník NCG 40 - ZVVZ a.s.
KATALOGOVÝ LIST KM 12 1070 VZDUŠNÍKY Vydání: 3 ... - ZVVZ a.s.
ARK 3150 až 4000 - ZVVZ a.s.
Kompenzátory čtyřhranné - ZVVZ a.s.
APH_příčné proudění - ZVVZ a.s.
Uzávěry protitlakové - ZVVZ a.s.
Tvarové přechody kruh - obdélník \(dále jen přechody ... - ZVVZ a.s.
KATALOGOVÝ LIST KM 12 1802 CISTERNOVÝ NÁVĚS ... - ZVVZ a.s.