Views
3 years ago

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO DAO ĐỘNG MỰC

TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 11, SOÁ 04 - 2008 PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC Đặng Văn Tỏ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (Bài nhận ngày 15 tháng 04 năm 2007, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 22 tháng 02 năm 2008) TÓM TẮT: Bài báo trình bày việc phân tích và dự báo dao động mực nước ở Vũng Tàu, TP Hồ Chi Minh, nhờ vào phương pháp bình phương tối thiểu. Dựa trên số liệu mực nước thực đo từng giờ năm 2000, các hằng số điều hoà sẽ được xác định. Để ước lượng pha và biên độ, các khoảng tin cây 95% của chúng do các thành phần điều hoà so với các thành phần không điều hòa cũng được thảo luận. Thủy triều tháng 1 năm 2010 đã được dự báo nhờ các hằng số điều hòa đã có. Từ khóa: Mực nước, thủy triều, bình phương tối thiểu, phổ năng lượng, T_Tide, Vũng Tàu, Việt Nam. 1.GIỚI THIỆU Mực nước ven bờ có một ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, thiết kế, giao thông đường thủy, cấp thoát nước và phòng chống thiên tai. Cao trình đê biển sẽ được thiết kế phù hợp với thực tế nếu dao động mực nước được xác định chính xác. Tàu thuyền vận chuyển hàng hoá hay ngư dân vào cảng sẽ thuận lợi khi triều dâng, ngược lại, hàng hoá xuất cảng hoặc tàu bè ra khơi sẽ khó khăn khi gặp triều rút. Triều cường ven bờ thường gây trở ngại cho việc thoát nước đô thị do mực nước ven bờ cao hơn mực nước trong sông đổ ra. Nước dâng cộng với triều cường đưa sóng biển tiến sâu vào đất liền, dẫn đến nguy cơ xói lở bờ biển cao hơn, xâm nhập mặn nhiều hơn. Việc nắm bắt qui luật và hiểu biết đầy đủ về dao động mực nước và triều lưu là một nhu cầu rất có ý nghĩa trong thực tiễn cuộc sống. Mặc dù rất nhiều mô hình số trị đã được phát triển để phân tích, tính toán và dự báo dao động mực nước, triều lưu cho một khu vực rộng lớn và thời gian dài ở vịnh, biển, đới ven bờ và cửa sông (0,[2],[3]), hầu hết các mô hình số trị này đều dựa vào hệ phương trình nước nông. Điều này có nghĩa là ảnh hưởng phức tạp của đáy biển lên dao động mực nước đã được trung bình hoá theo phương thẳng đứng. Nói cách khác, áp suất phân bố theo phương thẳng đứng tuân thủ qui luật thuỷ tĩnh. Thực tế cho thấy, tại các vùng ven bờ và gần cửa sông, các giả thuyết về áp suất thủy tĩnh đã bị vi phạm, việc phân tích và dự báo các số liệu thực đo từ các trạm quan trắc nhiều năm vẫn được xem là một trong những phương pháp đáng tin cậy và được ưa chuộng cho các nhu cầu thực tiễn của cuộc sống. Dao động mực nước thực đo thường là sự chồng chập của mực nước dao động điều hòa do sự tương tác của mặt trăng, mặt trời và các hành tinh, cùng với mực nước không điều hòa do các nguyên nhân khí tượng như gió, bão. Thủy triều là hiện tượng mực nước dao động điều hoà được nghiên cứu từ lâu [4]. Nó được dự báo khá chính xác ở biển khơi nhờ vào kỹ thuật phân tích phổ. Các tần số thành phần trong thủy triều được xem như các vạch phổ riêng lẻ. Tuy vậy, do ảnh hưởng của nước nông, thủy triều ven bờ thường khác nhiều so với thuỷ triều biển khơi. Các vạch phổ riêng lẻ thường không rõ nét, thay vào đó, một vùng tần số có bề rộng, hẹp khác nhau được hình thành. Trong bài báo này, việc phân tích và dự báo dao động mực nước ở Vũng Tàu, TP Hồ Chi Minh, nhờ vào phương pháp bình phương tối thiểu sẽ được trình bày. Dựa trên số liệu mực nước thực đo từng giờ năm 2000, các hằng số điều hoà sẽ được xác định. Thay cho ngôn ngữ Fortran truyền thống, chương trình phân tích dao động mực nước (T_TIDE) với giao diện Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM Trang 19

Giải pháp bóc tách thông tin (IDD.eNews)
xin quý bạn đọc bấm vào đây để đọc tòan bài
Cách Duy Trì một Cộng Đồng Có Sự Quan Tâm và Gắn Bó
khung quốc gia về cấp nước và vệ sinh nông thôn khung quốc gia ...
KỊCH BẢN BIẾN ÐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM ...
Vận động thay đổi thái độ và phương pháp học tập của sinh viên ...
HÉ MỞ CON ĐƯỜNG HỒI PHỤC - CBRE
các chương trình đào tạo cử nhân trong nước - Trường Đại học Kinh ...
Báo Cáo Tình Trạng Ngược Đãi Trẻ Em và Luật Bảo Vệ Trẻ Em tại ...
Dự Báo Táo Bạo 2012 - CBRE
Thành phố của bạn, tương lai của bạn - Study Adelaide
Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Premier - HSBC
Ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ - vấn đề ...
ứng dụng sinh học phân tử trong các bệnh lý ung thư - Moodle YDS
Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2010
NHÀ THẦU VÀ THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG 10.2010 - Buildviet.info
2. Sách hướng dẫn quản lý thực hiện dự án của ngân hàng ADB
Hiệp định “Áp dụng các biện pháp vệ sinh và Kiểm ... - SPS Việt Nam
tại đây. - Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế
Dự Báo Táo Bạo 2012 - CBRE
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Nbb
NHÀ THẦU VÀ THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG 8.2010 - Hiệp hội Nhà ...
Thảm họa Môi trường và biện pháp khắc khục
Xây Dựng Bền Vững và Ứng Dụng Nội dung - CBRE Vietnam
ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP, TỰ TIN THỂ HIỆN ... - Đại học Duy Tân
Quy Tắc Ứng Xử - Sonova
Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên năm
Báo cáo thường niên 2009 - Vietstock
NHÀ THẦU VÀ THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG 9.2010 - Buildviet.info
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng - Hội đập lớn