Views
3 years ago

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC

Science & Technology

Science & Technology Development, Vol 11, No.04- 2008 500 400 Original Time series Original time series minus Prediction Tidal prediction from Analysis Water Level Analysis in Vung Tau in 2000 300 200 Elevation (cm) 100 0 -100 -200 -300 0 5 10 15 20 25 30 Days in 2000 Hình 3. Dao động mực nước trong 30 ngày đầu năm 2000 Trang 24 Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM

TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 11, SOÁ 04 - 2008 Hình 2 trình bày kết quả tính toán một năm cho dao động mực nước, hằng số điều hoà của pha, biên độ và phổ năng lượng triều. Trong Hình 2a, dao động mực nước thực đo (ở trên cùng và có màu xanh dương) có khoảng dao động từ 50-400cm, dao động điều hoà (ở dưới cùng và có màu xanh lá) có khoảng dao động từ -250 - +100cm, dao động mực nước dư (ở chính giữa và có màu đỏ) do các yếu tố khí tượng tạo ra có khoảng dao động từ 250 - 350cm. Do Hình 2a không dễ thấy, Hình 3 là hình phóng to của Hình 2a ở 30 ngày đầu tiên của năm 2000. Rõ ràng thủy triều tại Vũng Tàu là bán nhật triều không điều. Như vậy, ngoài phần thủy triều, phần dao động mực nước không phải do thủy triều cũng góp phần đáng kể (khoảng 100cm) trong dao động mực nước quan trắc tại Vũng Tàu. Hình 2b và 2c trình bày phổ vạch và pha của các thành phân thủy triều có độ tin cậy 95%. Trước đây 11 sóng chính của thủy triều hay được phân tích và sử dụng để dự báo. Tuy nhiên, không có các khảo sát định lượng đầy đủ về mặt thống kê và ước lượng độ tin cậy 95% của các thành phần thuỷ triều được tính toán. Hình 2b và 2c, các thành phần có ý nghĩa với độ tin cây 95% (nằm phía trên đường chấm chấm) có thành phần nhiều hơn 11 sóng. Các thành phần này chủ yếu tập trung ở các tần số (cycle per hour=cpm): 0.04, 0.06, 0.08, 0.12, 0.16. Hay nói cách khác, ngoài các thành phần có chu kỳ nhật triều, bán nhật triều, các thành phần có chu kỳ nửa tháng và nước nông cũng đóng góp quan trọng. 150 Water Level Prediction in Vung Tau in 2010 100 50 0 Elevation (cm) -50 -100 -150 -200 -250 -300 Thuy trieu du bao nam 2010 5 10 15 20 25 30 Days in 2010 Hình 3. Dự báo dao động mực nước điều hòa năm 2010 Hình 2d trình bày phổ năng lượng của mực nước triều dư (nằm ở phía dưới và có màu đỏ) và mực nuớc thực đo (nằm ở trên và có màu xanh dương). Trong hình này, đối với mực nước triều dư và mực nước thực đo đỉnh phổ ứng với tần số một ngày và nửa ngày là cao nhất. Trong khi đỉnh phổ mực nước thực đo có tần số 0.12 và 0.16cph có thể nhận thấy được, đỉnh Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM Trang 25

Giải pháp bóc tách thông tin (IDD.eNews)
xin quý bạn đọc bấm vào đây để đọc tòan bài
Cách Duy Trì một Cộng Đồng Có Sự Quan Tâm và Gắn Bó
khung quốc gia về cấp nước và vệ sinh nông thôn khung quốc gia ...
Vận động thay đổi thái độ và phương pháp học tập của sinh viên ...
KỊCH BẢN BIẾN ÐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM ...
HÉ MỞ CON ĐƯỜNG HỒI PHỤC - CBRE
các chương trình đào tạo cử nhân trong nước - Trường Đại học Kinh ...
Dự Báo Táo Bạo 2012 - CBRE
Báo Cáo Tình Trạng Ngược Đãi Trẻ Em và Luật Bảo Vệ Trẻ Em tại ...
Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Premier - HSBC
Thành phố của bạn, tương lai của bạn - Study Adelaide
ứng dụng sinh học phân tử trong các bệnh lý ung thư - Moodle YDS
Ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ - vấn đề ...
Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2010
2. Sách hướng dẫn quản lý thực hiện dự án của ngân hàng ADB
NHÀ THẦU VÀ THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG 10.2010 - Buildviet.info
Hiệp định “Áp dụng các biện pháp vệ sinh và Kiểm ... - SPS Việt Nam
Dự Báo Táo Bạo 2012 - CBRE
tại đây. - Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế
Thảm họa Môi trường và biện pháp khắc khục
Báo cáo thường niên 2009 - Vietstock
Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên năm
NHÀ THẦU VÀ THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG 8.2010 - Hiệp hội Nhà ...
ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP, TỰ TIN THỂ HIỆN ... - Đại học Duy Tân
Xây Dựng Bền Vững và Ứng Dụng Nội dung - CBRE Vietnam
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Nbb
NHÀ THẦU VÀ THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG 9.2010 - Buildviet.info
Quy Tắc Ứng Xử - Sonova
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng - Hội đập lớn