Views
3 years ago

Unia Europejska przewodnik po źródłach informacji 2010 - Centrum ...

Unia Europejska przewodnik po źródłach informacji 2010 - Centrum ...

Autorzy: Ministerstwo

Autorzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zespół redakcyjny Instytutu Europejskiego w Łodzi Okładka: Praca autorstwa Magdaleny Poraszko z Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat pod hasłem „Zjednoczeni w różnorodności. Polska w dialogu kultur Europy”. Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Skład i przygotowanie poligraficzne: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia: The Audiovisual Library of the European Commission Publikacja dystrybuowana nieodpłatnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych al. J.Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa www.msz.gov.pl www.polskawue.gov.pl ISBN 978-83-7567-025-7 © 2010, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Unia Europejskaprzewodnik po źródłach informacji Od autorów 2 Dla każdego 3 Dla obywatela Unii Europejskiej 16 Rynek pracy i szkolenia 24 Dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych skorzystaniem z funduszy strukturalnych UE 27 Dla samorządowców 32 Dla nauczycieli i młodzieży 37 Dla rolników 40 Do poczytania 44

Unia Europejska - Przewodnik po źródłach informacji - Centrum ...
Unia Europejska – przewodnik po źródłach informacji - Centrum ...
Przewodnik po prawie Unii Europejskiej - Centrum Informacji ...
Tradycyjne źródła danych o unii europejskiej - Biblioteka Europejska
Źródła Prawa Wspólnotowego - Centrum Informacji Europejskiej
Instytucje Unii Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
UNIA EUROPEJSKA: Szansa dla młodych rolników - Polska w UE
Parlament Europejski - Centrum Informacji Europejskiej
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich - Centrum Informacji Europejskiej
budzet 2010 - Centrum Informacji Europejskiej
Instytucje Unii Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
MIASTA I GMINY BLIŹNIACZE - Centrum Informacji Europejskiej
Co Polacy myÊlà o Europie? - Centrum Informacji Europejskiej
sprawozdanie za I polrocze 2010 na www - Centrum Informacji ...
Unia Europejska. Informator o Kościołach - Centrum Informacji ...
katalog: Unia Europejska - Gminne Centrum Informacji w ...
Unia Europejska. Informator o polityce kulturalnej - Centrum ...
LITWA Przewodnik po rynku - Centrum Informacji Europejskiej
Idea integracji europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
Unia to nie bankomat - Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej
Wnumerze: ° Unia Europejska - Bibliotekarz Opolski
Euro - Centrum Informacji Europejskiej
Nabytki BDWE maj 2006 - Centrum Informacji Europejskiej
programy edukacyjne - Centrum Informacji Europejskiej
Polska w strefie Schengen - Centrum Informacji Europejskiej
programy współpracy przygranicznej - Centrum Informacji ...
Traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej - Centrum Informacji ...