Views
3 years ago

Unia Europejska przewodnik po źródłach informacji 2010 - Centrum ...

Unia Europejska przewodnik po źródłach informacji 2010 - Centrum ...

Unia

Unia Europejskaprzewodnik po źródłach informacji Dla rolników Interesuje Cię, jak poprawnie wypełnić wniosek o dopłaty bezpośrednie? Jesteś młodym rolnikiem i chcesz wiedzieć, w jaki sposób Unia może Ci pomóc w prowadzeniu gospodarstwa? Poniżej znajdziesz zestawienie punktów informacyjnych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Serwis informacyjny Ministerstwa Rolnictwa – to kompleksowa informacja na temat polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej UE. Adres strony internetowej: http://www.minrol.gov.pl Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – to instytucja rządowa działająca na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jej podstawowym zadaniem jest wdrażanie mechanizmów wsparcia unijnego dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, stąd zajmuje się m.in. rentami strukturalnymi, pomocą finansową dla gospodarstw niskotowarowych lub działających na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), pomocą finansową dla przedsięwzięć rolno-środowiskowych, zalesianiem gruntów rolnych i dostosowywaniem gospodarstw rolnych do standardów UE, modernizacją przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce, marketingiem produktów rolnych, a także współfinansuje płatności bezpośrednie. Działa poprzez sieć oddziałów regionalnych biur powiatowych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Centrala Agencji ul. Żelazna 59 00-848 Warszawa tel.: 0 800 38 00 84 faks: +48 (22) 318 53 30 e-mail: info@arimr.gov.pl Adres strony internetowej: http://www.arimr.gov.pl Oddziały regionalne ARiMR: Województwo dolnośląskie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny ul. Giełdowa 8 52-438 Wrocław tel.: +48 (71) 369 74 00 faks: +48 (71) 364 37 02 e-mail: dolnoslaski@arimr.gov.pl Województwo kujawsko-pomorskie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ul. Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń tel.: +48 (56) 619 83 00 faks: +48 (56) 652 12 99 e-mail: kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl Województwo lubelskie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny Elizówka 65A i B 21-003 Ciecierzyn tel.: +48 (81) 756 88 20 faks: +48 (81) 756 39 41 e-mail: lubelski@arimr.gov.pl 40

Dla rolników Województwo lubuskie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubuski Oddział Regionalny al. Zjednoczenia 104 65-120 Zielona Góra tel.: +48 (68) 329 27 00 faks: +48 (68) 451 94 49 e-mail: lubuski@arimr.gov.pl Biuro Wsparcia Inwestycyjnego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: 0-95 720 81 73 faks: 0-95 722 76 48 Województwo łódzkie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny al. Piłsudskiego 84 92-202 Łódź tel.: +48 (42) 675 67 00, +48 (42) 675 67 10 faks: +48 (42) 674 60 92 e-mail: lodzki@arimr.gov.pl Województwo małopolskie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Małopolski Oddział Regionalny ul. Lubicz 25 31-503 Kraków tel.: +48 (12) 629 80 10 faks: +48 (12) 421 13 11 e-mail: malopolski@arimr.gov.pl Województwo mazowieckie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny al. Jana Pawła II 70 00-175 Warszawa tel.: +48 (22) 536 59 40 faks: +48 (22) 860 29 85 e-mail: mazowiecki@arimr.gov.pl Województwo opolskie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny ul. Wrocławska 170 G 45-836 Opole tel.: +48 (77) 401 84 00, +48 (77) 401 84 01 faks: +48 (77) 457 45 23 e-mail: opolski@arimr.gov.pl Województwo podkarpackie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny ul. Lubelska 46 35-233 Rzeszów tel.: +48 (17) 875 60 00 faks: +48 (17) 864 25 50 e-mail: podkarpacki@arimr.gov.pl Województwo podlaskie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddział Regionalny ul. Nowa 2 18-400 Łomża tel.: +48 (86) 215 63 11, +48 (86) 215 63 12 faks: +48 (86) 216 45 13 e-mail: podlaski@arimr.gov.pl Biuro Wsparcia Inwestycyjnego w Białymstoku ul. Lipowa 32A 15-427 Białystok tel.: +48 (85) 742 97 40 faks: +48 (85) 742 96 35 Województwo pomorskie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny ul. Kołłątaja 1 81-332 Gdynia tel.: +48 (58) 668 60 00, +48 (58) 668 60 01 faks: +48 (58) 669 68 44 e-mail: pomorski@arimr.gov.pl 41

Unia Europejska - Przewodnik po źródłach informacji - Centrum ...
Unia Europejska – przewodnik po źródłach informacji - Centrum ...
Przewodnik po prawie Unii Europejskiej - Centrum Informacji ...
Tradycyjne źródła danych o unii europejskiej - Biblioteka Europejska
Źródła Prawa Wspólnotowego - Centrum Informacji Europejskiej
Instytucje Unii Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
UNIA EUROPEJSKA: Szansa dla młodych rolników - Polska w UE
Parlament Europejski - Centrum Informacji Europejskiej
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich - Centrum Informacji Europejskiej
budzet 2010 - Centrum Informacji Europejskiej
Instytucje Unii Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
MIASTA I GMINY BLIŹNIACZE - Centrum Informacji Europejskiej
Co Polacy myÊlà o Europie? - Centrum Informacji Europejskiej
sprawozdanie za I polrocze 2010 na www - Centrum Informacji ...
Unia Europejska. Informator o Kościołach - Centrum Informacji ...
katalog: Unia Europejska - Gminne Centrum Informacji w ...
Unia Europejska. Informator o polityce kulturalnej - Centrum ...
LITWA Przewodnik po rynku - Centrum Informacji Europejskiej
Idea integracji europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
Unia to nie bankomat - Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej
Wnumerze: ° Unia Europejska - Bibliotekarz Opolski
Euro - Centrum Informacji Europejskiej
Nabytki BDWE maj 2006 - Centrum Informacji Europejskiej
programy edukacyjne - Centrum Informacji Europejskiej
Polska w strefie Schengen - Centrum Informacji Europejskiej
programy współpracy przygranicznej - Centrum Informacji ...
Traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej - Centrum Informacji ...