Views
3 years ago

2. od nestíhání ke stíhání - Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých ...

2. od nestíhání ke stíhání - Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých ...

OBSAH Obsah

OBSAH Obsah ................................................................................................................. 3 1. Úvod ........................................................................................................... 4 2. Od nestíhání ke stíhání ............................................................................... 7 2.1. Model životních rolí ............................................................................ 7 2.2. Model celistvého člověka (funkční role) .............................................. 8 2.3. Model rozvoje a změny ....................................................................... 9 2.4. Model naléhavosti a důležitosti ........................................................ 11 2.5. Model vnímání času .......................................................................... 11 2.6. Nástroje a techniky plánování času ................................................... 12 3. Závěr: metafora na začátek ...................................................................... 13 Seznam použité literatury ................................................................................ 15

Zásady urbánní politiky [PDF, 2.58MB] - Ministerstvo pro místní rozvoj
2-10 - Pedagogické rozhľady - Metodicko-pedagogické centrum
brožura "Profesní vzdělávání pro rozvoj venkova"
Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR - Centrum pro ...
PDF ke stažení - Centrum pro studium demokracie a kultury
Ekotoxikologie vodního prostředí - Centrum pro výzkum toxických ...
Ekotoxikologie vodního prostředí - Centrum pro výzkum toxických ...
Investice DO Rozvoje Vzdělávání - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
Pozvánka na kurz - Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích ...
Time management - Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých ...
Investice DO Rozvoje Vzdělávání - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
Investice DO Rozvoje Vzdělávání - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
Základy piezoelektřiny pro aplikace - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
Práva duševního vlastnictví - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
posuzování vlivů na životní prostředí - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
Odhad stavu stochastických systémů - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
Leadership – vedení spolupracovníků - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
Replikátorová a adaptivní dynamika - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
BLDC motor - konstrukce - Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých ...
Metody řízení projektů - Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých ...
Účetnictví a daně - Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích ...
q - Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických
Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických
ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ - Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem
Polovodičové lasery pro spektroskopické účely - Centrum pro rozvoj ...
Dánsko - Centrum pro regionální rozvoj ČR
Centrum pro udržitelný rozvoj venkova v Hostětíně, Česká ... - Skanska
Nizozemsko - Centrum pro regionální rozvoj ČR
Kypr - Centrum pro regionální rozvoj ČR
Finsko - Centrum pro regionální rozvoj ČR