Views
4 years ago

2. od nestíhání ke stíhání - Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých ...

2. od nestíhání ke stíhání - Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých ...

Nejdříve se však k

Nejdříve se však k této struktuře životních rolí něco přidá, něco nad ně. Přidají se funkční role. 2.2. Model celistvého člověka (funkční role) Funkční role jsou přítomny v člověku stále, bez ohledu na čas a prostředí. Existují totiž určité skutečnosti, bez kterých člověk nemůže být v plném slova smyslu člověkem (Covey, 1989). Obrázek 2.2.: Model celistvého člověka Někdo, nejlépe někdo kvalifikovaný, se o uvedené skutečnosti musí starat; a právě to jsou funkční role. V přeneseném slova smyslu se funkční role starají o dlouhodobé a důležité záležitosti, které se týkají podniku jménem život. Aby se všechno z toho uskutečnilo, najímají si k tomu všechny potřebné výkonné sílu, životní role a distribuují mezi ně čas. Dohlížejí také, aby mezi životními rolemi pokud možno fungovala vzájemná spolupráce a celková synergie. Například v tom smyslu, jak být lepším otcem přispívá k tomu být lepším manažerem. Zároveň se v tom správném mixu promítají schopnosti funkčních rolí do rolí životních.

Celková struktura a vazby v ní vypadají asi takto (význam a funkci Metafory probereme později): Obrázek 2.3.: Funkční a životní role a vazby mezi nimi Tak, jak běží život a mění se výzvy, mění se i životní role (některé nové vznikají, staré zůstávají), a každá z rolí, funkčních i životních, by měla procházet promyšleným procesem rozvoje. K tomu slouží například model rozvoje a změny. 2.3. Model rozvoje a změny Model rozvoje a změny se v různých oblastech lidské působnosti používá pod různými názvy a obsahuje různě nazvané úrovně a úrovně detailů. Asi nejpodrobnější z nich byl vyvinut psychologem a terapeutem Robertem Diltsem na přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století (Dilts, 1990). S úspěchem se využívá v terapii, koučování, sebevedení i managementu. Vtip modelu je v tom, že pokud uskutečníme změnu na některé úrovni, automaticky se promítne změna do další úrovně, která leží blíže k povrchu. Tyto úrovně jsou, seřazeny zevnitř ven, tyto:

brožura "Profesní vzdělávání pro rozvoj venkova"
Zásady urbánní politiky [PDF, 2.58MB] - Ministerstvo pro místní rozvoj
PDF ke stažení - Centrum pro studium demokracie a kultury
Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR - Centrum pro ...
Ekotoxikologie vodního prostředí - Centrum pro výzkum toxických ...
2-10 - Pedagogické rozhľady - Metodicko-pedagogické centrum
Ekotoxikologie vodního prostředí - Centrum pro výzkum toxických ...
Pozvánka na kurz - Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích ...
Time management - Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých ...
Investice DO Rozvoje Vzdělávání - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
Práva duševního vlastnictví - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
Investice DO Rozvoje Vzdělávání - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
Investice DO Rozvoje Vzdělávání - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
Základy piezoelektřiny pro aplikace - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
q - Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických
Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických
posuzování vlivů na životní prostředí - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
Odhad stavu stochastických systémů - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
Leadership – vedení spolupracovníků - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
Metody řízení projektů - Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých ...
BLDC motor - konstrukce - Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých ...
Replikátorová a adaptivní dynamika - Centrum pro rozvoj výzkumu ...
Účetnictví a daně - Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích ...
ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ - Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem
Polovodičové lasery pro spektroskopické účely - Centrum pro rozvoj ...
Centrum pro udržitelný rozvoj venkova v Hostětíně, Česká ... - Skanska
Dánsko - Centrum pro regionální rozvoj ČR
Litva - Centrum pro regionální rozvoj ČR
Rakousko - Centrum pro regionální rozvoj ČR
Nizozemsko - Centrum pro regionální rozvoj ČR