Views
4 years ago

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

SZCZEGÓŁOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST – IS - 2 INSTALACJA C.O.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Część ogólna .............................................................................................................. 3 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych .................................... 5 3. Wymagania dotyczące wykonania robót ................................................................... 6 4. Badania odbiorcze ......................................................................................................... 8 5 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót ..................................................... 12 6. Odbiór robót budowlanych ............................................................................................ 13 7. Rozliczenie robót .................................................................................................. ........ 16 8. Dokumenty odniesienia ................................................................................................. 16 9. Postanowienia ogólne .................................................................................................... 17 2

KOCHAJ, ŻYJ, PROWADŹ SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Mitsubishi
tarGi praCy BEstJoB s. 11 - Wojskowa Akademia Techniczna
WRO.stwior - Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci ...
specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Przetargi na UJ
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i ... - Verlag Dashofer
Poradnik projektanta, kierownika budowy i ... - Verlag Dashofer
Styczeń 2006 - Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Warunki techniczne wykonania i odbioru ... - Verlag Dashofer
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ...
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych st
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Biuletyn ...
Markowska 14, specyfikacja techniczna do projektu instalacji ...
specyfikacja techniczna(pdf)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT w ...
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT w ...
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ...
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ...
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STWIOR - Gmina Chełmża
specyfikacja techniczna - Bazagmin.pl