Views
3 years ago

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

SZCZEGÓŁOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST – IS - 1 INSTALACJA WOD. – KAN. I C.W.U.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Część ogólna .............................................................................................................. 3 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych .................................... 6 3. Wymagania dotyczące wykonania robót ................................................................... 7 4. Badania odbiorcze ......................................................................................................... 9 5. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót ..................................................... 10 6. Odbiór robót budowlanych ........................................................................................... 10 7. Rozliczenie robót .................................................................................................. ........ 11 8. Dokumenty odniesienia ................................................................................................. 11 9. Postanowienia ogólne .................................................................................................... 12 2

KOCHAJ, ŻYJ, PROWADŹ SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Mitsubishi
specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Przetargi na UJ
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i ... - Verlag Dashofer
Poradnik projektanta, kierownika budowy i ... - Verlag Dashofer
Styczeń 2006 - Polska Izba Inżynierów Budownictwa
tarGi praCy BEstJoB s. 11 - Wojskowa Akademia Techniczna
Warunki techniczne wykonania i odbioru ... - Verlag Dashofer
WRO.stwior - Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci ...
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych st
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
specyfikacja techniczna(pdf)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Biuletyn ...
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
Markowska 14, specyfikacja techniczna do projektu instalacji ...
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ...
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT w ...
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT w ...
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STWIOR - Gmina Chełmża
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ...
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Gdynia
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ...